TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya
Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden
adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun
bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans
mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu
kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır." hükmü gereğince Sınav Jürisi
değerlendirme yapmıştır.
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Bölüm - Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Tarihi - Yeri -Saati
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Araştırma Görevlisi
İşletme - Üretim Yönetimi
1
09.12.2014
11.12.2014 - Turgut Özal Üniversitesi İİBF- Mimoza Salonu (A-208) 14:00
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Adı ve Soyadı
Değerlendirme
Eşit Ağırlık Puanı
Puanın
Dil Puanı (B)
Puanın
Notu
(A)
% 60’ı
%40’ı
Kaan Tonyukuk Fikri
87,38754
52,432524
97,5
39
91,433
Hüseyin Karateke
97,31746
58,390476
67,5
27
85,390
Mavi Bulut Aydoğdu
80,18742
48,112452
87,5
35
83,112
Nurcan Bozkaya Özdemir
81,01142
48,606852
86,25
34,5
83,107
Mert Varol
90,56436
54,338616
68,75
27,5
81,839
Gözde Sarı
80,20513
48,123078
80
32
80,123
Seçil Gülbudak
83,37843
50,027058
68,75
27,5
77,527
Ece Aksu
85,38384
51,230304
62,5
25
76,230
İrem Burhan
80,37217
48,223302
70
28
76,223
Tuğba Özbek
79,71176
47,827056
68,75
27,5
75,327
Sonuç
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Download

Eşit Ağırlık Puanı - Turgut Özal Üniversitesi