MEF ÜNİVERSİTESİ
02 ŞUBAT 2015 TARİHLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANINA
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Eğitim-­‐Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemizin bölümlerine alınacak Ar. Gör. kadrolarına başvuran adayların durumları; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. Maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir.) ve yabancı dil puanının %40’ını; dikkate alarak belirler ve kurumun WEB sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır." hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
Birim/Fakülte/Bölüm
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Kadro Ünvanı
Araştırma Görevlisi
Anabilim Dalı
Psikoloji
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
17/02/15
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A) (B) (A+B) Ön Giriş Eşit Ağırlık Puanın Puanın Değerlendirme Giriş Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve Sırası
Adı ve Soyadı
Puanı
%60'ı
Puan
%40'ı
Notu
Sınavına
Saati
1
Onuray Güney
83,73
50,24
92,50
37,00
87,24
GİRER
Yer: MEF Üniversitesi Huzur 2
Levent Kurt
80,50
48,30
90,00
36,00
84,30
GİRER
Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 3
Esra Elmas
84,31
50,59
80,00
32,00
82,59
GİRER
4
Ayşe Iraz Kural
82,76
49,66
80,00
32,00
81,66
GİRER 4/1, 4/1A, 4/1B Sarıyer -­‐ İstanbul 5
İrem Öztürk
77,35
46,41
85,00
34,00
80,41
GİRER
Tarih: 19 Şubat 2015, Perşembe 6
Gizem Akcan
75,46
45,28
83,00
33,20
78,48
GİRER
Saat: 10:00
7
Ali İhsan Yaka
71,31
42,79
85,00
34,00
76,79
GİRER
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Ünvanı
Anabilim Dalı
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Giriş Sırası
Adı ve Soyadı
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Araştırma Görevlisi
İç Mimarlık
1
17/02/15
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A) (B) (A+B) Ön Sayısal Puanın Puanın Değerlendirme Puanı
%60'ı
Puan
%40'ı
Notu
Giriş Sınavına
1
Ceren Çelik
82,38
49,43
82,50
33,00
82,43
GİRER
2
Ceren Hamiloğlu
72,79
43,67
91,00
36,40
80,07
GİRER
3
Derya Uzal
72,00
43,20
82,00
32,80
76,00
GİRER
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve Saati
Yer: MEF Üniversitesi Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No: 4/1, 4/1A, 4/1B Sarıyer -­‐ İstanbul Tarih: 19 Şubat 2015, Perşembe Saat: 10:00
Download

Ön Değerlendirme_Psi + İç Mimarlık(5).xlsx