ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU
(Enstitü-Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük İçin)
KURUM
BİRİM
ANABİLİM DALI / PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
İLAN EDİLEN KADRO İÇİN İSTENİLEN
ÖZEL ŞARTLAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK- YLS
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
4
1
Matematik (Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi) Matematik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Matematik Anabilim Dalı veya
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
25.11.2014
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
Yabancı Dil
(B)
Puanın
%40'ını
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
(A)
Puanın
%60'ını
Puan
33,5000
87,99862
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Giriş Sınavına Girebilir
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
1 MELİH ÇINAR
90,83104
54,49862
83,75
2 ADEM ÇAM
91,88586
55,13152
78,75
31,5000
86,63152
Giriş Sınavına Girebilir
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
3 AYSEL DEMİR
86,7244
52,03464
82,5
33,0000
85,03464
Giriş Sınavına Girebilir
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
Yabancı Dil
(B)
Puanın
%40'ını
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
(A)
Puanın
%60'ını
Puan
31,2000
84,93867
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Giriş Sınavına Girebilir
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
4 EMEL KARACA
89,56445
53,73867
78
5 NAZAN ÜNAL
83,06927
49,84156
87,5
35,0000
84,84156
Giriş Sınavına Girebilir
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
6 FEYYAZ KALMAZ
94,29161
56,57497
70
28,0000
84,57497
Giriş Sınavına Girebilir
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
7 NİSA TUĞRUL
88,86381
53,31829
77,5
31,0000
84,31829
Giriş Sınavına Girebilir
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
8 EREN CÜVELEK
91,99646
55,19788
65
26,0000
81,19788
Giriş Sınavına Girebilir
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
Yabancı Dil
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
Puan
34,5000
79,60689
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Giriş Sınavına Girebilir
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
28,0000
79,22462
Giriş Sınavına Girebilir
9 ŞÜKRAN KORKMAZ
75,17815
45,10689
86,25
10 TUĞÇE URHAN
85,37437
51,22462
70
(B)
Puanın
%40'ını
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
(A)
Puanın
%60'ını
11 MERYEM BEKLER
83,34749
50,00849
71,25
28,5000
78,50849
12 BURCU ECE ALP
84,59781
50,75869
68,75
27,5000
78,25869
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Matematik Bölümü Seminer
Odası
Tarih:03.12.2014-Saat:10:00
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60'ını
Yabancı Dil
Puan
(B)
Puanın
%40'ını
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
13 BÜŞRA ARIS
90,10857
54,06514
58,75
23,5000
77,56514
14 MERVE TAYAT
81,84264
49,10558
67,5
27,0000
76,10558
15 HÜLYA ACAR
88,59948
53,15969
56,25
22,5000
75,65969
16 TUĞÇE ŞAHPAZ
73,47075
44,08245
66,25
26,5000
70,58245
17 EMRE OZAN UZ
71,06571
42,63943
62,5
25,0000
67,63943
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
18 TUĞBA BOSTANCI
Puan
74,87861
(A)
Puanın
%60'ını
44,92717
Yabancı Dil
Puan
55
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
22,0000
66,92717
Giriş Sınavına Giremez
(İlgili Yönetmeliğin
10.maddesi gereği ilan edilen
kadro sayısının 10 katına
kadar aday sınava
çağrılacağından sınava
giremez)
(B)
Puanın
%40'ını
19 MERVE ESRA YILDIRIM
0,00000
0,0000
0,00000
20 MELTEM TURAN
0,00000
0,0000
0,00000
HÜLYA BOSTAN
AYTİMUR
0,00000
0,0000
0,00000
21
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
Giriş Sınavına Giremez
(Yüksek Lisans Mezunu
Olduğundan)
Giriş Sınavına Giremez
(Öğrenim Süresini
Bitirdiğinden)
Giriş Sınavına Giremez
(Yüksek Lisans Mezunu
Olduğundan)
(*) Aday Giriş Sınavına Giremeyecekse Sebebinin de Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Gerekmektedir.
NOT: Başvuruda Bulunan Tüm Adayların Bilgilerinin Forma Yazılması gerekmektedir.
NOT: İlgili Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca ilan edilen kadro sayısının 10 katına kadar olan ve ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylar Giriş
Sınavına sınava alınacaktır.
Download

fen bilimleri enstitüsü