YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KURUM: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BİRİM: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM: SİNEMA TV
ANABİLİM DALI: SİNEMA TV
KADRO ÜNVANI: ARŞ. GÖR
KADRO DERECESİ:6
KADRO ADEDİ:1
ÖN DEERLENDİRME TARİHİ: 22.07.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
88.750
Giriş Sınavının Yeri, Tarihi ve Saati
88.027552
GİREBİLİR
Güzel Sanatlar Fakültesi
24.07.2014- Saat: 10.00
Güzel Sanatlar Fakültesi
24.07.2014- Saat: 10.00
Güzel Sanatlar Fakültesi
24.07.2014- Saat: 10.00
87.54592
2
82.16043
49.296258
75.00
30.00
79.296258
GİREBİLİR
3
Sabahattin ŞEN
78.76245
47.25747
75.00
30.00
77.25747
GİREBİLİR
1
(C)
Puanın
%40’ını
35.50
Giriş sınavına
Fatih
ÖZDEMİR
Gülşah SARI
ADI VE
SOYADI
PUAN
(A+C)
Ön
Değerlendirme
Notu
(A)
Puanın
%60’ını
52.524552
SIRA NO
PUAN
YABANCI DİL
ÜYE
BAŞKAN
Yrd. Doç.Dr. Turan YİGİN
Yrd. Doç.Dr. Arzu ERTAYLAN
ÜYE
Yrd. Doç.Dr. Nurtaç ÇAKAR
Download

Yüzüncü Yıl Üniversitesi