ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ SINAVI SONUÇ FORMU
(Enstitü-Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük İçin)
KURUM
BİRİM
ANABİLİM DALI / PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
İLAN EDİLEN KADRO İÇİN İSTENİLEN
ÖZEL ŞARTLAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
UZMAN
1
1
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALINDA UZMANLIĞINI YAPMIŞ OLMAK. "İNFERTİLİTEDE
(KISIRLIKTA) GÜNCEL YAKLAŞIM" ALANINDA DENEYİMLİ OLMAK.
GİRİŞ SINAV TARİHİ
02.01.2015
Sıra No.
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
1- IŞIL KASAPOĞLU
Yabancı Dil
Lisans Mezuniyeti
Giriş Sınav Notu
Puan
(A)
Puanın
%30'unu
Puan
(B)
Puanın
%10'unu
100'lük
Sistem
Notu
(C)
Puanın
%30'unu
Puan
70
21
63.750
6.375
79.52
23.85
85
Sayfa 1 / 1
(A+B+C+D)
SONUÇ
(D)
Puanın Değerlendirme Notu (Asıl Aday / Yedek Aday)
%30'unu
25.5
76.72
BAŞARILI
Download

1 - Uludağ Üniversitesi