İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KURUM
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
BİRİM
KADRO ÜNVANI
KADRO ADEDİ
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Araştırma Görevlisi
1
26.1.2015
Sıra No.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
ÜDS/KPDS
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60'ını
Puan
(A+B)
Ön
(B)
Değerlendirme
Puanın %40'ını
Notu
Giriş Sınavına
1
Mehmet Hocaoğlu
71,875
43,125
91,250
36,500
79,625
SINAVA GİREBİLİR
2
Hande Tavazar
76,814
46,088
65,000
26,000
72,088
SINAVA GİREBİLİR
3
Ali Bekçi
74,927
44,956
66,000
26,400
71,356
SINAVA GİREBİLİR
4
Esra Cömert
78,408
47,045
60,000
24,000
71,045
SINAVA GİREBİLİR
5
Zülfikar Çemrek
81,579
48,947
50,000
20,000
68,947
SINAVA GİREBİLİR
Download

Spor Yöneticiliği Bölümü