ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN GİRİŞ SINAVI SONUÇ FORMU
(Enstitü-Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük İçin)
KURUM
BİRİM
ANABİLİM DALI / PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
İLAN EDİLEN KADRO İÇİN İSTENİLEN
ÖZEL ŞARTLAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ-YLS
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
4
1
GİRİŞ SINAV TARİHİ
03.12.2014
İnşaat (Hidrolik) İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Hidrolik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak
Sıra No.
SINAVA TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Puan
(A)
Puanın
%30'unu
1 RECEP EMRE ÇAKMAK
86,17614
2 MURAT YANBOLU
3 ARDA BURAK EKMEN
Adı ve Soyadı
4 ERTAN AÇIKGÖZ
5 YUNUS ZİYA KAYA
Yabancı Dil
Lisans Mezuniyeti
Giriş Sınav Notu
(A+B+C+D)
SONUÇ
(D)
Değerlendirme
Notu
(Asıl
Aday
/ Yedek Aday)
Puanın
%30'unu
Puan
(B)
Puanın
%10'unu
100'lük
Sistem
Notu
(C)
Puanın
%30'unu
Puan
25,85284
66,25000
6,62500
69,20000
20,76000
72,00000
21,60000
74,83784
KAZANDI
(ASIL ADAY)
78,25201
23,47560
83,75000
8,37500
57,53000
17,25900
55,00000
16,50000
65,60960
KAZANDI
(YEDEK ADAY)
74,09735
22,22921
56,25000
5,62500
72,70000
21,81000
28,00000
8,40000
58,06421
KAZANAMADI
84,267
25,28010
66,25000
6,62500
66,63000
19,98900
0,00000
51,89410
SINAVA GİRMEDİ
74,73399
22,42020
62,50000
6,25000
70,36000
21,10800
0,00000
49,77820
SINAVA GİRMEDİ
Download

fen bilimleri enstitüsü