ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK KADRO İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU
(Enstitü-Fakülte-Yüksekokul-Rektörlük İçin)
KURUM
BİRİM
ANABİLİM DALI / PROGRAMI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
İLAN EDİLEN KADRO İÇİN İSTENİLEN
ÖZEL ŞARTLAR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Araştırma Görevlisi
4
1
Yabancı Diller Eğitimi (İngiliz Dili Eğitimi) İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili Eğitimi Lisans Mezunu Olmak ve
ingiliz ingiliz dili ve eğitimi / ingilizce öğretmenliği anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
25.11.2014
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60'ını
Yabancı Dil
Puan
(C)
Puanın
%40'ını
(A+C)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
1- Hande Zülal SERİN
90,70727
54,42436
92,50000
37,00000
91,42436
Giriş Sınavına Girebilir
2- Ebru ÇİFTÇİ
91,36239
54,81743
91,25000
36,50000
91,31743
Giriş Sınavına Girebilir
3- Nesrin AHMETOĞLU
89,84325
53,90595
90,00000
36,00000
89,90595
Giriş Sınavına Girebilir
4- Emine Feyza ÇETİNKAYA
87,16395
52,29837
92,50000
37,00000
89,29837
Giriş Sınavına Girebilir
Sayfa 1 / 2
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
Sıra No.
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Adı ve Soyadı
Puan
(A)
Puanın
%60'ını
Yabancı Dil
Puan
(C)
Puanın
%40'ını
(A+C)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
(Girebilir / Giremez *)
5- Çetin PINARBAŞI
90,38727
54,23236
87,50000
35,00000
89,23236
Giriş Sınavına Girebilir
6- Evin ÇİLAK
87,85155
52,71093
91,25000
36,50000
89,21093
Giriş Sınavına Girebilir
7- Çiğdem İLHAN
87,72500
52,63500
90,00000
36,00000
88,63500
Giriş Sınavına Girebilir
8- Merve Tuğba ÖNCÜL
84,02751
50,41651
93,75000
37,50000
87,91651
Giriş Sınavına Girebilir
9- Seyit Deniz YILMAZ
83,91861
50,35117
92,50000
37,00000
87,35117
Giriş Sınavına Girebilir
10- Yahya YAVAŞÇI
88,41032
53,04619
85,00000
34,00000
87,04619
Giriş Sınavına Girebilir
11- Günseli SAYGI
82,30434
49,38260
90,00000
36,00000
85,38260
Giriş Sınavına Giremez
(İlan edilen kadro sayısının
10 katı fazlası)
83,22080
Giriş Sınavına Giremez
(İlan edilen kadro sayısının
10 katı fazlası)
12- Burçin BAYTUR
80,36800
48,22080
87,50000
35,00000
(*) Aday Giriş Sınavına Giremeyecekse Sebebinin de Açık Bir Şekilde Belirtilmesi Gerekmektedir.
NOT: Başvuruda Bulunan Tüm Adayların Bilgilerinin Forma Yazılması gerekmektedir.
Sayfa 2 / 2
Giriş Sınavının Yapılacağı
Yer, Tarihi ve Saati
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
U.Ü. Eğitim Fakültesi (A Blok)
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı
03.12.2014 saat: 10:00-12:00
Download

Eğitim Bilimleri Enstitüsü