T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER VE LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM YAPILAN BİRİMLER İÇİN)
İlan Tarihi
İlan Numarası
Birimi
Bölümü
Anabilim/Anasanat Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
:
:
:
:
:
:
:
:
:
08.10.2014
23565
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Şehir Ve Bölge Planlama
Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
7
1
31.10.2014
Yeri ↓
Bilim Sınavına Giriş Tarihi ↓
06.11.2014
Saati ↓
Mühendislik Fakültesi Binası Köyceğiz Yerleşkesi
10:00
ÖN DEĞERLENDİRMEDE BULUNULAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Yabancı Dil
ALES
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
SERKAN GÖKALP
METE ADIGÜZEL
ÖZNUR BULAN
85,65725
79,36778
86,50337
(A)
Puanın
%60'ı
51,39
47,62
51,90
NURCAN İPEK
SEVDE DERMAN
DENİZ HİLAL SOMUNCU
FAHRİYE YAVAŞOĞLU
80,31503
72,47955
72,66450
72,01198
48,19
43,49
43,60
43,21
Adı Soyadı
Puan
Puan
83,00
76,25
55,00
55,00
65,00
55,00
50,00
(B)
Puanın
%40'ı
33,20
30,50
22,00
22,00
26,00
22,00
20,00
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
Durum (Giriş Sınavına
Katılabilir / Katılamaz)
84,59
78,12
73,90
Sınava Girmeye Hak Kazandı
70,19
69,49
65,60
63,21
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Download

Şehir ve Bölge Planlama - Necmettin Erbakan Üniversitesi