İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi
gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) on katına kadar adayı, ALES puanının
%60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının
%40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde
ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun
(Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır" hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
ÖN DEĞERLENDİRMEYİ GEÇEN ADAYLARIN SINAVA GELİRKEN LİSANS TRANSKRİPTLERİNİ
GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 PINAR YAVUZ
2 HİLAL YILDIRIM
3 AYŞE IRAZ KURAL
4 SEDAT ATAK
5 NİMET NESRİN DUMAN
6 DENİZ AĞAR
7 BURCU YERLİKAYA
8 EZGİ AYDIN
9 AYSU UZSAYILIR KARA
10 DAMLA EROĞLU
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Adı ve Soyadı
Umut Sulubacak
Melodi Deniz Öztürk
Orhan Can Özalp
Serap Korkmaz
Petek Yıldız
İbrahim Süzer
Gökhan Solak
Esra Gülşen
Nuriye Özlem Özcan Şimşek
Fatma Günseli Yaşar
Armağan Karabina
Ayşe Şerbetçi Turan
Necdet Eren Erciyes
Mehmet Arif Erşahin
Handegül Sert
Alican Bozyiğit
Müge Erel
Fatma Gümüş
Mücahit Baydar
Orhan Tosun
Hüseyin Coşkun
Dilara Torunoğlu
Arzu Öz
Ahmet Arış
Cihan Tiken
Ahmet Albayrak
Rıdvan Yayla
REKTÖRLÜK
UZMAN
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Giriş Sınavının
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Yeri,
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
Tarihi ve Saati
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
80,727
48,4362
92,750
37,1
85,536
GİREBİLİR
76,114
45,6684
98,750
39,5
85,168
GİREBİLİR
81,216
48,7296
80,000
32
80,730
GİREBİLİR
85,089
51,053154
73,750
29,5
80,553
GİREBİLİR Merkezi Derslik / Kariyer Merkezi
75,627
45,3762
83,750
33,5
78,876
16.12.2014 Saat: 11.00
GİREBİLİR
75,266
45,159306
78,750
31,5
76,659
GİREBİLİR
74,839
44,903586
77,500
31
75,904
GİREBİLİR
81,775
49,065
65,000
26
75,065
GİREBİLİR
77,745
46,647
68,750
27,5
74,147
GİREBİLİR
74,621
44,77284
71,250
28,5
73,273
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
6
4
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Giriş Sınavının
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Yeri,
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
Tarihi ve Saati
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
94,810
56,886
93,750
37,5
94,386
GİREBİLİR
94,230
56,538
86,250
34,5
91,038
GİREBİLİR
96,140
57,684
81,250
32,5
90,184
GİREBİLİR
83,370
50,022
96,250
38,5
88,522
GİREBİLİR
93,120
55,872
81,250
32,5
88,372
GİREBİLİR
90,180
54,108
85,000
34
88,108
GİREBİLİR
87,350
52,41
87,500
35
87,410
GİREBİLİR
91,880
55,128
78,750
31,5
86,628
GİREBİLİR
90,380
54,228
79,000
31,6
85,828
GİREBİLİR
91,130
54,678
77,500
31
85,678
GİREBİLİR
93,770
56,262
73,750
29,5
85,762
GİREBİLİR
79,670
47,802
92,500
37
84,802
GİREBİLİR
82,110
49,266
86,250
34,5
83,766
Elektrik-Elektronik Fakültesi 5301
GİREBİLİR
86,140
51,684
80,000
32
83,684
no'lu derslik
GİREBİLİR
84,020
50,412
81,250
32,5
82,912
16/12/2014 Saat:10:00
GİREBİLİR
84,840
50,904
80,000
32
82,904
GİREBİLİR
89,570
53,742
70,000
28
81,742
GİREBİLİR
74,740
44,844
92,000
36,8
81,644
GİREBİLİR
84,110
50,466
76,250
30,5
80,966
GİREBİLİR
84,920
50,952
73,750
29,5
80,452
GİREBİLİR
80,750
48,45
76,250
30,5
78,950
GİREBİLİR
82,600
49,56
72,500
29
78,560
GİREBİLİR
86,140
51,684
65,000
26
77,684
GİREBİLİR
78,100
46,86
77,000
30,8
77,660
GİREBİLİR
81,720
49,032
70,000
28
77,032
GİREBİLİR
78,050
46,83
70,000
28
74,830
GİREBİLİR
78,260
46,956
66,000
26,4
73,356
28 Aylin Güzel
29 Süleyman Gökhan Taşkın
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Nergiz Şahin
2
3
GİREBİLİR
43,89
71,250
28,5
72,390
GİREBİLİR
44,49
65,000
26
70,490
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
5
6
10.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puanın
Puan
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
73,150
74,150
35,5
91,468
GİREBİLİR
87,500
35
90,950
GİREBİLİR
83,750
33,5
89,538
GİREBİLİR
57,294
80,000
32
89,294
GİREBİLİR
92,287
55,3722
83,750
33,5
88,872
GİREBİLİR
Bilgi Görkem Yazgaç
87,880
52,728
88,750
35,5
88,228
GİREBİLİR
7
Furkan Peker
86,300
51,78
87,500
35
86,780
GİREBİLİR
8
Gökhan Güneş Özdemir
92,000
55,2
78,750
31,5
86,700
GİREBİLİR
93,280
55,968
88,750
Ercan Kalalı
93,250
55,94994
Belgin Ayhan
93,397
56,0382
4
Hasan Hüseyin Karaoğlu
95,490
5
Tuğhan Çağlayan
6
9
Ferhat Gelen
93,220
55,932
76,250
30,5
86,432
GİREBİLİR
10
Filiz Gürkan
95,622
57,3732
72,500
29
86,373
GİREBİLİR
11
Yasemin Onuş
90,510
54,306
80,000
32
86,306
GİREBİLİR
12
Mustafa Mutlu
97,680
58,608
68,750
27,5
86,108
GİREBİLİR
13
Cemal Işılak
90,813
54,4878
78,750
31,5
85,988
GİREBİLİR
14
Seda Üstünbaş
85,418
51,2508
83,750
33,5
84,751
GİREBİLİR
15
Özgür Bostan
86,129
51,67713
82,500
33
84,677
GİREBİLİR
16
Ulaş Taşkın
92,200
55,32
72,500
29
84,320
GİREBİLİR
17
Ayşe Betül Büyükşar
87,900
52,74
77,500
31
83,740
GİREBİLİR
18
Alper Girgin
84,407
50,6442
82,500
33
83,644
GİREBİLİR
19
İsmail Demir
90,706
54,423894
72,500
29
83,424
GİREBİLİR
20
Ali Doğuş Güngördü
87,170
52,302
73,750
29,5
81,802
GİREBİLİR
21
Mesut Şeker
87,052
52,231362
72,500
29
81,231
GİREBİLİR
22
Sultan Çalışkan
80,763
48,457878
81,250
32,5
80,958
GİREBİLİR
23
Deniz Engin
89,010
53,406
67,500
27
80,406
GİREBİLİR
24
Sema Saraç
85,540
51,324
71,250
28,5
79,824
GİREBİLİR
25
Onur Önder
79,242
47,545116
80,000
32
79,545
GİREBİLİR
26
Mustafa Başköylü
86,060
51,636
68,750
27,5
79,136
GİREBİLİR
27
Armağan Sarıkey
85,906
51,5436
68,750
27,5
79,044
GİREBİLİR
28
Abdullah Çavdar
88,167
52,9002
65,000
26
78,900
GİREBİLİR
29
Burak Dilekmen
83,081
49,848354
71,250
28,5
78,348
GİREBİLİR
30
Melih Hayırsever
84,150
50,49
67,500
27
77,490
GİREBİLİR
31
Yunus Emre Ayhan
82,390
49,434
70,000
28
77,434
GİREBİLİR
32
Bahar Özen
81,860
49,116
70,000
28
77,116
GİREBİLİR
33
Tuğçe Sena Avşar
80,580
48,348
70,000
28
76,348
GİREBİLİR
34
Sabit Gölcük
83,340
50,004
65,000
26
76,004
GİREBİLİR
35
Yunus Emre Yamaç
77,948
46,7688
72,500
29
75,769
GİREBİLİR
36
Muhammet Ceylan Morgül
77,388
46,4328
72,500
29
75,433
GİREBİLİR
37
Hüseyin Önder Bektaş
80,448
48,2688
66,250
26,5
74,769
GİREBİLİR
38
Engin Çağdaş
80,146
48,0876
66,250
26,5
74,588
GİREBİLİR
39
Serkan Ulus
80,580
48,348
65,000
26
74,348
GİREBİLİR
40
Begüm Özyılmaz
73,625
44,17476
67,500
27
71,175
GİREBİLİR
41
Ahmet Sefer
75,160
45,096
65,000
26
71,096
GİREBİLİR
42 Sercan Tanrıseven
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
80,910
GİREBİLİR
48,546
56,250
22,5
71,046
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
5
1
09.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Elektrik-Elektronik Fakültesi ,
D-6309
16/12/2014
Saat: 10:00-13:00
ALES
Sıra
No
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
%40’ını
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
Sayısal
Puan
(A)
Puanın
%60’ını
87,514
52,508
86,250
34,500
87,008
GİREBİLİR
1
Adı ve Soyadı
Görkem Arasıl
2
Abdurrahman Yılmaz
93,780
56,268
70,000
28,000
84,268
GİREBİLİR
3
Muhammet İkbal Ort
92,096
55,258
65,000
26,000
81,258
GİREBİLİR
4
Osman Tahir Ekşi
83,680
50,208
71,250
28,500
78,708
GİREBİLİR
5
Osman Ervan
85,898
51,539
67,500
27,000
78,539
GİREBİLİR
6
Mert Sevil
87,176
52,306
65,000
26,000
78,306
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Giriş Sınavına
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MATEMATİK ANABİLİM DALI
5 ve 6
1 (5. derece) + 2 (6. derece)
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
Adı ve Soyadı
Selvi ALTUN
96,59956
57,96
88,75
35,50
93,46
GİREBİLİR
2
Nazlı DOĞAN
90,40769
54,24
92,50
37,00
91,24
GİREBİLİR
3
Salih KILIÇLI
93,68301
56,21
87,50
35,00
91,21
GİREBİLİR
4
Büşra KARADENİZ
93,31347
55,99
86,25
34,50
90,49
GİREBİLİR
5
Önder ÖZÜTEMİZ
92,97148
55,78
86,25
34,50
90,28
GİREBİLİR
6
Habibe TOKER
91,72432
55,03
87,50
35,00
90,03
GİREBİLİR
7
Melih ÇINAR
90,83104
54,50
83,75
33,50
88,00
GİREBİLİR
8
Hande POŞUL
89,66652
53,80
85,00
34,00
87,80
GİREBİLİR
9
Elif AYDIN
95,93625
57,56
75,00
30,00
87,56
GİREBİLİR
10
Furkan GÖKTAŞ
91,71183
55,03
81,25
32,50
87,53
GİREBİLİR
11
İlkiz BİLDİK
96,36767
57,82
73,75
29,50
87,32
GİREBİLİR
12
Süleyman Alper ATKOŞAR
92,69183
55,62
78,75
31,50
87,12
GİREBİLİR
13
Perihan KOCA
87,43458
52,46
86,25
34,50
86,96
GİREBİLİR
14
Tuba ÇAKMAK
91,24363
54,75
80,00
32,00
86,75
GİREBİLİR
15
Ayşe Merve BİLGİN
94,19010
56,51
75,00
30,00
86,51
GİREBİLİR
16
Gülizar GÜNAY
89,96255
53,98
81,25
32,50
86,48
GİREBİLİR
17
Ayşe YAVUZ TAŞCI
89,91760
53,95
81,25
32,50
86,45
GİREBİLİR
18
Sevil KIVRAK
88,84693
53,31
82,50
33,00
86,31
GİREBİLİR
19
Serap AVCIOĞLU ÖZCAN
94,57828
56,75
73,75
29,50
86,25
GİREBİLİR
20
Feyza USTA
85,17912
51,11
87,50
35,00
86,11
GİREBİLİR
21
Betül ÖZBAY
90,08814
54,05
80,00
32,00
86,05
GİREBİLİR
22
Fırat YERLİKAYA
90,44766
54,27
78,75
31,50
85,77
GİREBİLİR
23
Nazire BEĞEN
91,00034
54,60
77,50
31,00
85,60
GİREBİLİR
24
Esra KARATAŞ
90,86071
54,52
77,50
31,00
85,52
GİREBİLİR
25
Hülya BOSTAN AYTİMUR
91,41429
54,85
76,25
30,50
85,35
GİREBİLİR
26
Sevcan IŞIKAY
88,80858
53,29
80,00
32,00
85,29
GİREBİLİR
27
Cem SAYAR
92,82675
55,70
73,75
29,50
85,20
GİREBİLİR
28
Aysel DEMİR
86,72440
52,03
82,50
33,00
85,03
GİREBİLİR
29
Mehmet DİNÇ
88,35668
53,01
80,00
32,00
85,01
GİREBİLİR
54,75
75,00
30,00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KİMYA
5,6
6
84,75
GİREBİLİR
30 Neslihan SÜZEN
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
91,25631
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puanın
Puan
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
D5201 nolu derslik
16.12.2014
Saat:14:00
Giriş Sınavının
Yeri, Tarihi ve Saati
İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi
D102
16.12.2014
Saat: 09.30-12.30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
1 Tuğçe Gülşen ERBAY
2 Özge AZERİ
3 Uğur KAHRAMAN
4 Yavuz ÖZ
5 Bensu ÖZYAĞCI
6 Hilal ZENGİN
7 Zeynep KALAYCIOĞLU
8 Büşra KARAGÖZ
9 Dilek YILMAZER
10 İlkin AYDIN
11 Zeynep DALKILIÇ
12 Burcu BÜYÜKKORU
13 Halit KOÇAN
14 Semih GÖRDÜK
15 Nuray Esra YAZICI
16 Ahmet UÇAR
17 Ceren CAN
18 Merve BİÇEN
19 Esra KANBEROĞLU
20 Esra GÜL
21 Hakan CİCİGÜL
22 Ezel ÖZTÜRK
23 Şeyda Çiğdem ÖZKAN
24 Zeliha KANAT
25 Şebnem SEHERLER
26 Seda ÇINAR
27 Pınar YANARDAĞ
28 Serap GENÇTÜRK
29 Tuğçe Nur EREN
30 Ceyda ŞİMŞEK
31 Sait SARI
32 Nil Erge AKKAYA
33 Damla ZEYDANLI
34 Nazlı VURAL
35 Hande GÜNDÜZ
36 Hüseyin ŞAHİN
37 Pınar Sinem OMURTAG
38 Esra SU
39 Hatice Betül AKSOY
40 Ramazan ÖZÇAKIR
41 Fatih KAR
42 Harika TOPALLAR SIRMAN
43 Evin Mine DURSUN
44 Onur ŞAHİN
45 Merve BULDU
46 Melike DÖRTER
47 Duygu TUNCEL
48 Halil YILMAZ
49 Duygu MISIRLI
50 Sevgi GÜLYÜZ
51 Zeynep TÜRK
52 Cansu AYDOĞAN
53 Yalçın KILIÇ
54 Seçil KIRLANGIÇ
55 Burak KORKMAZ
56 Nilay KAHYA
57 Kader TÜRKEKUL
58 Tolga ÇEPER
59 Gülşah AYDIN
60 Tuğçe GÜNAY
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
1
Adı ve Soyadı
Mehmet Can ÇETİNKAYA
54,51
95,00
38,00
92,51
GİREBİLİR
55,14
85,00
34,00
89,14
GİREBİLİR
48,55
97,50
39,00
87,55
GİREBİLİR
52,00
87,50
35,00
87,00
GİREBİLİR
51,19
88,75
35,50
86,69
GİREBİLİR
53,04
83,75
33,50
86,54
GİREBİLİR
52,51
85,00
34,00
86,51
GİREBİLİR
53,52
81,25
32,50
86,02
GİREBİLİR
52,51
81,25
32,50
85,01
GİREBİLİR
51,83
82,50
33,00
84,83
GİREBİLİR
53,23
76,25
30,50
83,73
GİREBİLİR
51,63
80,00
32,00
83,63
GİREBİLİR
53,98
73,75
29,50
83,48
GİREBİLİR
53,87
73,75
29,50
83,37
GİREBİLİR
50,35
82,50
33,00
83,35
GİREBİLİR
53,64
73,75
29,50
83,14
GİREBİLİR
47,26
87,50
35,00
82,26
GİREBİLİR
49,11
82,50
33,00
82,11
GİREBİLİR
49,45
81,25
32,50
81,95
GİREBİLİR
49,75
80,00
32,00
81,75
GİREBİLİR
51,54
75,00
30,00
81,54
GİREBİLİR
46,47
87,50
35,00
81,47
GİREBİLİR
50,39
77,50
31,00
81,39
GİREBİLİR
49,77
78,75
31,50
81,27
GİREBİLİR
50,24
77,00
30,80
81,04
GİREBİLİR
50,35
76,25
30,50
80,85
GİREBİLİR
49,60
77,50
31,00
80,60
GİREBİLİR
51,02
73,75
29,50
80,52
GİREBİLİR
50,88
73,75
29,50
80,38
GİREBİLİR
50,33
75,00
30,00
80,33
GİREBİLİR
47,73
81,25
32,50
80,23
GİREBİLİR
52,54
68,75
27,50
80,04
GİREBİLİR
48,49
78,75
31,50
79,99
GİREBİLİR
52,96
67,50
27,00
79,96
GİREBİLİR
46,33
84,00
33,60
79,93
GİREBİLİR
53,39
66,25
26,50
79,89
GİREBİLİR
47,35
81,25
32,50
79,85
GİREBİLİR
51,59
70,00
28,00
79,59
GİREBİLİR
47,58
80,00
32,00
79,58
GİREBİLİR
51,98
68,75
27,50
79,48
GİREBİLİR
51,78
68,75
27,50
79,28
GİREBİLİR
49,27
75,00
30,00
79,27
GİREBİLİR
51,09
68,75
27,50
78,59
GİREBİLİR
46,54
80,00
32,00
78,54
GİREBİLİR
49,81
71,25
28,50
78,31
GİREBİLİR
47,26
77,50
31,00
78,26
GİREBİLİR
46,22
80,00
32,00
78,22
GİREBİLİR
50,04
70,00
28,00
78,04
GİREBİLİR
51,48
66,25
26,50
77,98
GİREBİLİR
49,41
71,25
28,50
77,91
GİREBİLİR
46,84
77,50
31,00
77,84
GİREBİLİR
48,68
72,50
29,00
77,68
GİREBİLİR
48,57
72,50
29,00
77,57
GİREBİLİR
50,06
68,75
27,50
77,56
GİREBİLİR
47,43
75,00
30,00
77,43
GİREBİLİR
46,90
76,25
30,50
77,40
GİREBİLİR
47,30
75,00
30,00
77,30
GİREBİLİR
47,18
75,00
30,00
77,18
GİREBİLİR
51,15
65,00
26,00
77,15
GİREBİLİR
47,65
73,75
29,50
77,15
GİREBİLİR
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
6
3
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
85,19010
GİREBİLİR
51,11406 100,00000 40,00000
91,11406
2
Merve GİRAY
86,68371
Sıra
No
90,85
91,90
80,92
86,67
85,32
88,40
87,52
89,20
87,52
86,39
88,72
86,05
89,97
89,79
83,92
89,40
78,77
81,85
82,41
82,91
85,90
77,45
83,98
82,95
83,73
83,92
82,67
85,03
84,80
83,89
79,56
87,57
80,81
88,26
77,22
88,99
78,92
85,98
79,30
86,63
86,30
82,12
85,16
77,56
83,02
78,76
77,03
83,40
85,80
82,34
78,07
81,14
80,94
83,44
79,06
78,16
78,83
78,63
85,25
79,41
52,01023
90,00000
36,00000
88,01023
GİREBİLİR
Fen Edebiyat Fakültesi
Y1 anfisi
16/12/2014
Saat: 10.00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
3
Esra BARLAS YÜCEL
83,97967
50,38780
91,25000
36,50000
86,88780
GİREBİLİR
4
Buğra TÜZEMEN
86,76900
52,06140
85,00000
34,00000
86,06140
GİREBİLİR
5
Oğuz GÜRCÜOĞLU
77,31237
46,38742
90,00000
36,00000
82,38742
GİREBİLİR
6
İbrahim Ceyhun ANDAÇ
87,24965
52,34979
68,75000
27,50000
79,84979
GİREBİLİR
7
Özge MERCAN
86,55255
51,93153
67,50000
27,00000
78,93153
GİREBİLİR
8
Yağız MOROVA
81,05700
48,63420
73,75000
29,50000
78,13420
GİREBİLİR
9
Özge AKAY
77,38991
46,43395
78,75000
31,50000
77,93395
GİREBİLİR
İlknur KÖSEOĞLU
11 Nur ASLAN
79,06109
47,43665
75,00000
30,00000
77,43665
GİREBİLİR
71,86694
43,12016
85,00000
34,00000
77,12016
GİREBİLİR
12
Sibel BORAN
79,48792
47,69275
70,00000
28,00000
75,69275
GİREBİLİR
13
Fatma Kuzey EDEŞ HUYAL
75,85535
45,51321
75,00000
30,00000
75,51321
GİREBİLİR
77,12923
46,27754
70,00000
28,00000
74,27754
GİREBİLİR
10
Selvi Songül BOĞA
15 Umut CANLI
14
78,39084
47,03450
67,00000
26,80000
73,83450
GİREBİLİR
16
Serhat ATAY
78,03412
46,82047
67,50000
27,00000
73,82047
GİREBİLİR
17
Sare AKGÖZ
75,93900
45,56340
68,75000
27,50000
73,06340
GİREBİLİR
18
Mehmet Selim AKTUNA
75,90122
45,54073
67,50000
27,00000
72,54073
GİREBİLİR
19
İrem TOPAL
76,01528
45,60917
65,00000
26,00000
71,60917
GİREBİLİR
20 Gülay KARAKAYA
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Dicle Malaymar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aydın Özmaldar
İlkcan Ercan
Hatice Yıldızhan
Rana Fuçucuoğlu
Gözde Özçelik
Bengü Tokat
Ecem Şener
Nur Ekimci
Ayşegül Çalışkan
Mehmet Varol
Gönül Seyhan
Sinem Sarıtaş
Tuğçe Uygur
Güneş Atay
Emine Arzu Başkale
Orçun Avşar
Ezgi Danık
Şebnem Seherler
Merve Bunsuz
20
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
Fen Edebiyat Fakültesi
D104
16/12/2014
Saat:13:00
GİREBİLİR
44,50200
65,00000 26,00000
70,50200
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
5
2
10.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
91,28523 54,771138
88,75
GİREBİLİR
35,5
90,271
74,17000
86,29297
51,775782
90
36
87,776
GİREBİLİR
87,27565
52,36539
85
34
86,365
GİREBİLİR
90,45635
54,27381
78,75
31,5
85,774
GİREBİLİR
82,57729
49,546374
90
36
85,546
GİREBİLİR
86,69099
52,014594
83,75
33,5
85,515
GİREBİLİR
77,67619
46,605714
96,25
38,5
85,106
GİREBİLİR
87,65213
52,591278
81,25
32,5
85,091
GİREBİLİR
83,19479
49,916874
86,25
34,5
84,417
GİREBİLİR
93,46384
56,078304
70
28
84,078
GİREBİLİR
87,29999
52,379994
78
31,2
83,580
GİREBİLİR
90,40794
54,244764
72,5
29
83,245
GİREBİLİR
86,77491
52,064946
77,5
31
83,065
GİREBİLİR
80,85393
48,512358
86,25
34,5
83,012
GİREBİLİR
82,99031
49,794186
82,5
33
82,794
GİREBİLİR
81,30624
48,783744
83,75
33,5
82,284
GİREBİLİR
88,64
53,184
71,25
28,5
81,684
GİREBİLİR
79,46466
47,678796
83,75
33,5
81,179
GİREBİLİR
83,72867
50,237202
77
30,8
81,037
GİREBİLİR
86,25
GİREBİLİR
46,521
34,5
81,021
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KİMYA
4
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A)
(B)
(A+B) Ön
Sayısal
Puanın
Puanın
Değerlendirme
Puan
%60’ını
Puan
%40’ını
Notu
Giriş Sınavına
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji
ve Genetik Araştırmalar Merkezi
(İTÜ-MOBGAM)
16/12/2014
Saat: 10.00
77,535
1
Şennur ÖZÇELİK
70,000
42,000
92,500
37,000
79,000
GİREBİLİR
2
Gökhan KAÇAR
70,000
42,000
78,000
31,200
73,200
GİREBİLİR
3
Emel ÖNAL
70,000
42,000
77,500
31,000
73,000
GİREBİLİR
4
Fatma GENÇ
72,899
43,739
68,750
27,500
71,239
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Y1 Anfisi
16/12/2014 Saat:10:00
16/12/2014 Saat:10:00
5
Meltem GÖKSEL
74,093
44,456
66,250
26,500
70,956
GİREBİLİR
6
Tuğba KELEŞ
70,000
42,000
66,250
26,500
68,500
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
İbrahim Tuğrul ARDIÇ
3
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
6
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Giriş Sınavının
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Yeri,
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
Tarihi ve Saati
%60’ını
%40’ını
91,170
54,702
80,000
32,000
86,702
GİREBİLİR
Çağrı AYDIN
80,530
48,318
90,000
36,000
84,318
GİREBİLİR
4
İsmail KAHRAMAN
82,980
49,788
85,000
34,000
83,788
GİREBİLİR
5
Enes TUNCA
89,680
53,808
66,250
26,500
80,308
GİREBİLİR
6
Süleyman DUMAN
87,150
52,290
68,750
27,500
79,790
GİREBİLİR
7
Murat Nart ÖNCEL
86,070
51,642
68,750
27,500
79,142
GİREBİLİR
9
Gürbüz BİLİCİ
79,980
47,988
72,500
29,000
76,988
GİREBİLİR
10
Cem TAŞDEMİR
81,630
48,978
67,500
27,000
75,978
GİREBİLİR
11
Talat Gökçer CANYURT
81,750
49,050
65,000
26,000
75,050
GİREBİLİR
13
Yusuf Kemal YAMAN
70,220
42,132
68,750
27,500
69,632
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fak.
Dekanlık katı
Teknik Resim sınıfı
16.12.2014
Saat: 10.00
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
6
2
09.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
KADROYA BAŞVURU OLMAMIŞTIR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Ceren Bilgin Güney
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Gece Cansu Öğüt
2
GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
1
1
09.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
70
42
92.5
37
79
GİREBİLİR
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
6
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
88,299
52,979142
92,500
37
89,979
GİREBİLİR
Öykü Mutlu
85,377
51,226158
93,750
37,5
88,726
GİREBİLİR
3
Emine Betül Bilici
76,256
45,753504
98,750
39,5
85,254
GİREBİLİR
4
Yaprak Avcı
88,083
52,84992
77,500
31
83,850
GİREBİLİR
5
Başak Aydın
83,362
50,0172
82,500
33
83,017
GİREBİLİR
6
Hande Türk
85,727
51,43599
76,250
30,5
81,936
GİREBİLİR
7
Ertuğ Fıratlı
86,364
51,8184
73,750
29,5
81,318
GİREBİLİR
8
Meltem Ağtaş
75,786
45,471894
87,500
35
80,472
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz
Bilimleri Fakültesi,
16.12.2014,
Saat 10:00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
9
Saime Yılmaz
78,026
46,81554
80,000
32
78,816
GİREBİLİR
10
Yusuf Küçükağa
77,022
46,21302
81,250
32,5
78,713
GİREBİLİR
11
Güneş Kurşun
80,870
48,522216
75,000
30
78,522
GİREBİLİR
12
Aslı Çoban
73,539
44,123178
83,750
33,5
77,623
GİREBİLİR
13
Müge Biçer
76,791
46,074372
78,750
31,5
77,574
GİREBİLİR
14
Osman Önder Namal
81,270
48,76203
70,000
28
76,762
GİREBİLİR
15
Türkan Ormancı Acar
79,940
47,964204
71,250
28,5
76,464
GİREBİLİR
16
Ali Erdem Öztaş
77,084
46,250634
70,000
28
74,251
GİREBİLİR
17
Emre Can
76,088
45,65292
68,750
27,5
73,153
GİREBİLİR
18
Kemal Sülük
77,837
46,702074
65,000
26
72,702
GİREBİLİR
19
Seval Yılmaz
73,594
44,156358
70,000
28
72,156
GİREBİLİR
20 Ekin Çağla Gökbaş
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Onur Kaya
2 Hüseyin Köse
3 Mehmet Ali Silgu
4 Gözde Bakioğlu
5 Zeliha Çağla Çağlar
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
2
3
4
5
Adı ve Soyadı
Mehmet Safa Aydoğan
Ali Erdem Silan
Ahmet Doğan Baygeldi
Sedat Kömürcü
Hayrettin Karaca
Maksut Soykan
6
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
76,908
70,610
42,366162
72,500
29
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Malzeme)
5
71,366
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
B 203 nolu derslik
16.12.2014
Saat: 10.00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
B 203 nolu derslik
16.12.2014
Saat: 10.00
GİREBİLİR
1
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Ali Erdem Silan
2 Ahmet Doğan Baygeldi
3 Hasan Nuri Türkmenoğlu
4 Uğur Ercan
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
GİREBİLİR
46,144614
65,000
26
72,145
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Ulaştırma)
5
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
88,530
53,118228
85,000
34
87,118
GİREBİLİR
91,925
55,155246
67,500
27
82,155
GİREBİLİR
81,190
48,71406
80,000
32
80,714
GİREBİLİR
79,490
47,693736
78,750
31,5
79,194
77,886
46,731882
75,000
30
76,732
GİREBİLİR
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Mekanik)
6
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
89,105
53,462742
76,250
30,5
83,963
GİREBİLİR
91,023
54,613878
69,000
27,6
82,214
GİREBİLİR
90,199
54,119574
67,500
27
81,120
GİREBİLİR
76,296
45,7776
77,500
31
76,778
GİREBİLİR
81,314
48,788328
67,500
27
75,788
K-305 NOLU DERSLİK
16.12.2014
SAAT 10.00
Adı ve Soyadı
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
91,023
54,613878
69,000
27,6
82,214
GİREBİLİR
90,199
54,119574
67,500
27
81,120
GİREBİLİR
85,626
51,3756
68,750
27,5
78,876
75,725
45,435006
75,000
30
75,435
GİREBİLİR
İNŞAAT FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Ahşap ve Çelik Yapılar)
5
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
B 203 nolu derslik
16.12.2014
Saat: 10.00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Mehmet Safa Aydoğan
2
3
4
5
6
Ali Erdem Silan
Haluk Emre Alçiçek
Ahmet Doğan Baygeldi
Ekin Şimşek
Ayşegül Demir
Seda Konor
89,105
(A)
Puanın
%60’ını
53,462742
76,250
(B)
Puanın
%40’ını
30,5
91,023
54,613878
69,000
89,081
53,448516
71,250
90,199
54,119574
86,911
89,518
Sayısal
Puan
Puan
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
83,963
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
27,6
82,214
GİREBİLİR
28,5
81,949
GİREBİLİR
67,500
27
81,120
GİREBİLİR
52,14651
71,250
28,5
80,647
GİREBİLİR
53,710872
66,250
26,5
80,211
GİREBİLİR
1
Adı ve Soyadı
Enver Hür Oran
50,788212
70,000
28
78,788
GİREBİLİR
İŞLETME FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
EKONOMİ
6
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
97,759
58,655
90,000
36,00
94,655
2
Ahmet Gökçe Akpolat
89,918
53,951
91,250
36,50
90,451
GİREBİLİR
3
İbrahim Murat Kara
86,313
51,788
95,000
38,00
89,788
GİREBİLİR
4
Havvanur Yeşil Yaradanakul
89,543
53,726
90,000
36,00
89,726
GİREBİLİR
5
Cenk Sesliokuyucu
91,286
54,772
85,000
34,00
88,772
GİREBİLİR
6
Tuğba Somuncu
91,264
54,758
83,750
33,50
88,258
GİREBİLİR
7
Gökçen Cangüven
83,140
49,884
95,000
38,00
87,884
GİREBİLİR
8
Elif Çatmakaş
92,328
55,397
81,000
32,40
87,797
GİREBİLİR
9
Süleyman Faruk Gözen
89,111
53,467
85,000
34,00
87,467
GİREBİLİR
10
Huzeyfe Zahit Atan
90,816
54,490
81,250
32,50
86,990
GİREBİLİR
11
Hakan Yıldız
88,989
53,394
83,750
33,50
86,894
GİREBİLİR
12
Nurbanu Huyugüzel
92,927
55,756
77,500
31,00
86,756
GİREBİLİR
13
Zehra Atik
82,432
49,459
92,000
36,80
86,259
GİREBİLİR
14
Esra Öztürk
93,759
56,256
75,000
30,00
86,256
GİREBİLİR
15
Yasin Kütük
88,010
52,806
82,500
33,00
85,806
GİREBİLİR
16
Gizem Kutlu
97,038
58,223
66,250
26,50
84,723
GİREBİLİR
17
Nazire Beğen
88,846
53,307
77,500
31,00
84,307
GİREBİLİR
18
Ayşenur Karakaş
81,937
49,162
87,500
35,00
84,162
GİREBİLİR
19
Gülen Derya Zayim
82,553
49,532
86,250
34,50
84,032
GİREBİLİR
7
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
20 Halil İbrahim Akıl
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adı ve Soyadı
Deniz UYKUN
Emine Betül BİLİCİ
Ezgi DABBAĞ
Emre YILMAZOĞLU
Özlem UĞUZ
Yasemin KAPTAN
Zülfiye YILMAZ
Meral AYDIN
Büşra MERAL
Ayşe Neslihan ŞENER
Sevde ÜÇPINAR
Melis Can ÖZDEMİR
İlayda Nur OKSAL
Yaşar ZENGİN
Emel NUR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
B 203 nolu derslik
16.12.2014
Saat: 10.00
84,647
GİREBİLİR
50,653
82,500
33,00
83,653
KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
6
4
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
95,217
57,1302
72,500
29
86,130
GİREBİLİR
76,255
45,753
98,750
39,5
85,253
GİREBİLİR
91,358
54,8148
75,000
30
84,815
GİREBİLİR
88,727
53,2362
76,250
30,5
83,736
GİREBİLİR
86,217
51,7302
80,000
32
83,730
GİREBİLİR
81,504
48,9024
86,250
34,5
83,402
GİREBİLİR
86,640
51,984
76,250
30,5
82,484
GİREBİLİR
79,524
47,7144
83,750
33,5
81,214
GİREBİLİR
88,530
53,118
68,750
27,5
80,618
GİREBİLİR
87,490
52,494
70,000
28
80,494
GİREBİLİR
84,307
50,5842
73,000
29,2
79,784
GİREBİLİR
85,791
51,4746
68,750
27,5
78,975
GİREBİLİR
86,229
51,7374
66,250
26,5
78,237
GİREBİLİR
83,500
50,1
70,000
28
78,100
GİREBİLİR
77,789
46,6734
77,500
31
77,673
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İşletme Fakültesi (MAÇKA),
F 233 (ENGMAN)
16/12/2014
Saat: 09.30
84,422
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Kim.Met. Fak.
D-301
16.12.2014
16 Pınar SARIOĞLU
17 Fatih AYNACI
18 Ali YALÇIN
19 Meral HACIOĞLU
20 Mecbure Ümre ATİŞ
21 Berdan ULAŞ
22 Ceren ŞENGÜL
23 Betül KAHRAMAN
24 Duygu ARICAN
25 Beyza SARICAOĞLU
26 Hande YILMAZ
27 Fatma Betül TANER
28 Nuray YERLİ
29 Göksenin KURT ÇÖMLEKÇİ
30 Utku DOLDUR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Burçak AVCI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Erçin Çağan DURAN
Fatih KIRBIYIK
Ece Canan KOŞMAZ
Doğa BİLİCAN
Burak YALÇIN
Onur OKUR
Okan GÖK
Esra TÜYSÜZ
Aycan AKSOY
Meltem BOLLUK
Sıddıka MERTDİNÇ
Meriç GÜNGÖR
Gözde KARAÇALI
Gizem SOYDAN
Havva ARSLAN
Şevket Can SARIKAYA
Abdullah DEDE
Merve UYSAL
Utku Orçun GEZİCİ
Hatice Gizem ŞENYURT
Elif EMİL
Fahrettin ÖZDEŞ
Ayşe Betül DENİZ
22
23
24
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı ve Soyadı
SELMA KAYACAN
GİZEM MUAZZEZ YILMAZ
GİZEM ÇATALKAYA
ERCAN YAZICI
DERYA UCBAŞ
SAİDE BAŞAK ARIKAN
TUĞBA YILMAZ
ELİF SEZER
HATİCE MERVE KILIÇ
DENİZ TURAN
GİREBİLİR
48,1254
73,750
29,5
77,625
GİREBİLİR
49,0452
68,750
27,5
76,545
GİREBİLİR
49,9896
66,250
26,5
76,490
GİREBİLİR
49,0014
66,250
26,5
75,501
GİREBİLİR
46,488
72,500
29
75,488
GİREBİLİR
48,4716
67,500
27
75,472
GİREBİLİR
49,383
65,000
26
75,383
GİREBİLİR
42,819
81,250
32,5
75,319
GİREBİLİR
48,396
66,250
26,5
74,896
GİREBİLİR
47,988
65,000
26
73,988
GİREBİLİR
44,0718
73,750
29,5
73,572
GİREBİLİR
43,905
72,500
29
72,905
GİREBİLİR
45,375384
67,500
27
72,375
GİREBİLİR
43,74
67,500
27
70,740
GİREBİLİR
42,6888
67,500
27
69,689
KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
1 adet 5 ve 5 adet 6
6
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
88,090
52,854
87,500
35,000
87,854
GİREBİLİR
82,360
49,416
87,000
34,800
84,216
GİREBİLİR
95,640
57,384
66,250
26,500
83,884
GİREBİLİR
81,340
48,804
86,250
34,500
83,304
GİREBİLİR
82,970
49,782
82,000
32,800
82,582
GİREBİLİR
78,110
46,866
88,750
35,500
82,366
GİREBİLİR
86,230
51,738
70,000
28,000
79,738
GİREBİLİR
77,320
46,392
81,250
32,500
78,892
GİREBİLİR
85,540
51,324
66,250
26,500
77,824
GİREBİLİR
80,390
48,234
73,750
29,500
77,734
GİREBİLİR
83,140
49,884
67,500
27,000
76,884
GİREBİLİR
83,690
50,214
66,250
26,500
76,714
GİREBİLİR
82,200
49,320
67,000
26,800
76,120
GİREBİLİR
79,400
47,640
68,750
27,500
75,140
GİREBİLİR
80,000
48,000
66,250
26,500
74,500
GİREBİLİR
75,530
45,318
72,500
29,000
74,318
GİREBİLİR
80,010
48,006
65,000
26,000
74,006
GİREBİLİR
79,070
47,442
66,250
26,500
73,942
GİREBİLİR
78,310
46,986
66,250
26,500
73,486
GİREBİLİR
77,770
46,662
66,250
26,500
73,162
GİREBİLİR
77,740
46,644
65,000
26,000
72,644
GİREBİLİR
77,270
46,362
65,000
26,000
72,362
GİREBİLİR
70,510
42,306
71,250
28,500
70,806
GİREBİLİR
72,300
43,380
65,000
26,000
69,380
KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
6 ve 4
2+1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
84,839
50,903316
90,000
36
86,903
GİREBİLİR
90,129
54,077676
81,250
32,5
86,578
GİREBİLİR
87,940
52,764
82,500
33
85,764
GİREBİLİR
91,120
54,672156
77,500
31
85,672
GİREBİLİR
79,447
47,668182
95,000
38
85,668
GİREBİLİR
88,368
53,020818
81,250
32,5
85,521
GİREBİLİR
89,692
53,815152
78,750
31,5
85,315
GİREBİLİR
86,766
52,059666
81,250
32,5
84,560
GİREBİLİR
87,508
52,5048
80,000
32
84,505
GİREBİLİR
80,301
48,1806
90,000
36
84,181
80,209
81,742
83,316
81,669
77,480
80,786
82,305
71,365
80,660
79,980
73,453
73,175
75,626
72,900
71,148
Kim.Met. Fak.
D-301
16.12.2014
SAAT: 09.30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
16Aralık 2014
Saat:10.00
Kimya Metalurji Fakültesi
D 201
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
11
12
13
14
15
BETÜL TOKTAŞ
NİHAN ONAT
GÜLAY ÖZKAN
HACER KAYMAZ
HANDE DENİZ
87,118
84,928
85,673
91,579
82,748
52,27107
50,956656
51,40374
54,9471
49,648956
78,750
81,250
80,000
70,000
82,500
31,5
32,5
32
28
33
83,771
83,457
83,404
82,947
82,649
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
16
FATMA DUYGU CEYLAN
89,265
53,558832
72,500
29
82,559
GİREBİLİR
17
18
19
AYŞE NUR BULUT
CEREN ADIGÜZEL
PELİN POÇAN
77,470
85,750
80,620
46,482066
51,450174
48,37224
88,750
76,250
83,750
35,5
30,5
33,5
81,982
81,950
81,872
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
20
ÇAĞRI HELİN KARAÇAM
80,980
48,588282
82,500
33
81,588
GİREBİLİR
21
22
23
24
ASLI YILDIRIM
AYŞEGÜL BEŞİR
HANDE NUR AKHAN
BURCU AKBAŞ
AZİME ÖZKAN
KARABACAK
ZAHİDE MEMELİ
FATMA URGUN
HANDE YÜCE
DAMLA BAYANA
MUSTAFA BAYRAKTAR
74,745
82,858
89,217
88,243
44,846748
49,714698
53,530398
52,945842
91,250
78,750
68,750
70,000
36,5
31,5
27,5
28
81,347
81,215
81,030
80,946
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
85,554
51,332508
73,750
29,5
80,833
GİREBİLİR
25
26
27
28
29
30
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
2
3
4
Adı ve Soyadı
Murat Şahin
Muhammed Emin Bulguroğlu
Nurbike Göksu Sağdıç
Hulde Tuğba Gizli
Ayşe Görgün
5
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Ahmet Şener
2 Mehmet Korkut
3 Murat Karahan
4 Rüştü Orkun Karamut
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Zenne Merdan Tutar
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
GİREBİLİR
53,317626
68,750
27,5
80,818
GİREBİLİR
49,15947
78,750
31,5
80,659
GİREBİLİR
50,030574
76,250
30,5
80,531
GİREBİLİR
52,51854
70,000
28
80,519
52,34607
70,000
28
80,346
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Genel Jeoloji-25890)
6
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
77,48455
46,49073
78
31,2
77,69073
GİREBİLİR
79,92002
47,95201
70
28
75,95201
GİREBİLİR
80,26915
48,16149
68,75
27,5
75,66149
GİREBİLİR
75,06742
45,04045
71,25
28,5
73,54045
70,12405
42,07443
66
26,4
68,47443
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Uygulamalı Jeoloji-26011)
5
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
92,92467
55,7548
87,5
35
90,7548
GİREBİLİR
77,91498
46,74899
67,5
27
73,74899
GİREBİLİR
78,00193
46,80116
65
26
72,80116
70,75559
42,45335
65
26
68,45335
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Mineroloji Petrografi-(26009)
5
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
KMB D102-16/12/2014-10:00
88,863
81,932
83,384
87,531
87,243
74,717
44,8302
70
28
72,8302
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (Maden Yatakları-Jeokimya -26010)
5
2
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Galip Sağıroğlu Seminer Salonu
16 Aralık 2014, Saat: 1000
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Galip Sağıroğlu Seminer Salonu
16 Aralık 2014, Saat: 1000
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Galip Sağıroğlu Seminer Salonu
16 Aralık 2014, Saat: 1000
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
2
3
4
5
Adı ve Soyadı
Levent Bayram
Ali Tuğcan Ünlüer
Sercan Akyıldız
Dilruba Akça
Hüseyin Kocatürk
Can Güven
6
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Tahsin Onur DİZDAR
2 Gizem KOCAUSTA
3 Hatice TURGUT
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Serkan Üner
Mustafa Karaş
Fatih Uzunca
Sevda Gören
2
3
4
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Mahmud Esad Uluer
2 Mehmet Emre Kılınç
3 Özge Akyıldız
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Mustafa KUTLU
2
Anıl ÖZDEŞ
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
77,77266
46,6636
72,5
29
75,6636
GİREBİLİR
72,94192
43,76515
77,5
31
74,76515
GİREBİLİR
76,67597
46,00558
70
28
74,00558
GİREBİLİR
78,50478
47,10287
65
26
73,10287
GİREBİLİR
75,76421
45,45853
67,5
27
72,45853
42,6908
70
28
70,6908
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ (25888)
5
2
10.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
76.22
45.72
70.00
28.00
73.72
GİREBİLİR
73.43
44.06
76.25
30.50
74.56
90.22
54.13
66.25
26.50
80.63
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (25892)
5
2
11.11.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
(A+B) Ön
ALES
Yabancı Dil
Değerlendirme
Sayısal
(A)
(B)
Puan
Giriş Sınavına
Notu
Puan
Puanın
Puanın
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Maden Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Galip Sağıroğlu Seminer Salonu
16 Aralık 2014, Saat: 1000
71,15134
85.30757
51.185
85
34
85.185
GİREBİLİR
48.491
71
28.4
76.891
GİREBİLİR
47.047
73.75
29.5
76.547
42.911
65
26
68.911
GİREBİLİR
MADEN FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ (25889)
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
82,866
49,720
87,50
35,00
84,720
GİREBİLİR
77,786
46,672
85,00
34,00
80,672
77,650
46,590
71,25
28,50
75,090
GİREBİLİR
MAKİNE FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (25893)
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
87,755
52,652802
81,250
32,5
85,153
50,924382
68,750
27,5
78,424
MAKİNE FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (25896)
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Değerlendirme
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Bölümü Toplantı Odası
16 Aralık 2014 Saat 13:30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
GİREBİLİR
80.81826
78.41118
71.51852
84,874
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
GİREBİLİR
16.12.2014, Saat 10:00,
Bölüm Yüksek Lisans Dersliği
D-106
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Maden Mühendisliği Bölümü
Toplantı Odası
16.12.2014
Saat: 10.00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İTÜ Makine Fakültesi
Derslik 361-A
16/12/2014
Giriş Sınavının
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Bahtiyar YILMAZ
2
Eren KALAY
3 Halil İbrahim ÇOBAN
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Furkan TERZİOĞLU
2
Mustafa BABACAN
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
92,025
(A)
Puanın
%60’ını
55,21488
76,250
(B)
Puanın
%40’ını
30,5
93,622
56,17332
73,750
29,5
Sayısal
Puan
Puan
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
85,715
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
85,673
GİREBİLİR
52,555524
73,750
29,5
82,056
GİREBİLİR
MAKİNE FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (25894)
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
87,593
89,882
53,928918
65,000
26
79,929
GİREBİLİR
85,695
51,417156
71,250
28,5
79,917
GİREBİLİR
1
Adı ve Soyadı
Oğuzhan CEBE
MAKİNE FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (25897)
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
GİREBİLİR
86,389
51,833268
87,500
35
86,833
2
Dila TÜRKMEN
86,654
Sıra
No
3 Doğukan Taha TAYFUR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Muhammed BEKİN
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
51,992562
83,750
33,5
85,493
GİREBİLİR
GİREBİLİR
51,300072
70,000
28
79,300
MAKİNE FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (25898)
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
85,500
84,656
50,79363
65,000
26
76,794
GİREBİLİR
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
5
1
10.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
ŞULE DEMİREL
85,247
51,14838
87,5
35
86,148
GİREBİLİR
2
ASLI ULUBAŞ
84,697
50,818026
86,25
34,5
85,318
GİREBİLİR
3
GÖRSEV ARGIN
81,361
48,816444
91,25
36,5
85,316
GİREBİLİR
4
BURCU YAŞLAK
83,477
50,086092
80
32
82,086
GİREBİLİR
5
İPEK TOPALOĞLU
80,339
48,203178
77,5
31
79,203
GİREBİLİR
6
ECE ÖZDEN PAK
74,703
44,822004
85,000
34
78,822
GİREBİLİR
7
SEMİHA FATMA TURGUT
81,921
49,15233
73,75
29,5
78,652
GİREBİLİR
8
SELİN ADIKUTLU
75,433
45,259722
83,000
33,2
78,460
GİREBİLİR
9
ELİF CAN ENGİZ
77,862
46,717356
78,75
31,5
78,217
GİREBİLİR
72,699
43,6194
83,000
33,2
76,819
GİREBİLİR
10 Z. DENİZ YAMAN GALANTINI
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İTÜ Makine Fakültesi
Derslik 361-A
16/12/2014
Saat: 14:00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İTÜ Makine Fakültesi
Derslik 361-A
16/12/2014 Saat: 14:00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Makine Fakültesi
Derslik 361-A
16/12/2014
Saat: 14:00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İTÜ Makine Fakültesi
Derslik 361-A
16/12/2014
Saat: 14:00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Mimarlık Fakültesi
Taşkışla Kampüsü
Sınıf: 3504
16/12/2014
Saat: 09.30
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
PEYZAJ MİMARLIĞI
6
1
10.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme Giriş Sınavına
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
%60’ını
%40’ını
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
KADROYA UYGUN BAŞVURU OLAMAMIŞTIR.
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
5
1
9.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
ÖZGE BAYIR
80,874
48,524382
86,250
34,5
83,024
GİREBİLİR
3
HATİCE KÜBRA DOLAP
81,073
48,643944
77,500
31
79,644
GİREBİLİR
4
EBRU GEDİK
83,351
50,01081
73,750
29,5
79,511
GİREBİLİR
7
SEZEN SARIDAL
76,205
45,72321
78,000
31,2
76,923
GİREBİLİR
9
AHMET ÜMİT KÖKSAL
75,853
45,512016
68,750
27,5
73,012
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
6
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
SENA SEMİZOĞLU
86,262
51,757392
96,250
38,5
90,257
GİREBİLİR
2
ÖZGE BAYIR
80,874
48,524382
86,250
34,5
83,024
GİREBİLİR
4
HATİCE KÜBRA DOLAP
81,073
48,643944
77,500
31
79,644
GİREBİLİR
5
EBRU GEDİK
83,351
50,01081
73,750
29,5
79,511
GİREBİLİR
6
ÖZGÜN DİLEK
74,903
44,941998
82,500
33
77,942
GİREBİLİR
8
AHMET ÜMİT KÖKSAL
75,853
45,512016
68,750
27,5
73,012
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Kadro Unvanı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Anabilim Dalı
MİMARLIK
Kadro Derecesi
4
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
IŞIL TÜRKAY
77,89231
46,73539
88,00000
35,20000
81,93539
GİREBİLİR
2
MELİKE ERSOY
77,42493
46,45496
70,00000
28,00000
74,45496
GİREBİLİR
3
SONER SALTI
84,36200
50,61720
67,50000
27,00000
77,61720
GİREBİLİR
5
SEDA BERTAN
70,64653
42,38792
72,50000
29,00000
71,38792
GİREBİLİR
6
AYŞEGÜL DEMİR
89,51812
53,71087
66,25000
26,50000
80,21087
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Kadro Unvanı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
216 No'lu Derslik
Taşkışla Binası
16/12/2014
Saat: 10.00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
216 No'lu Derslik
Taşkışla Binası
16/12/2014
Saat: 10.00
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Yazılı Sınav: 16.12.2014
Yer: Taşkışla 326 No'lu Salon
Saat: 10:00-13:00
Mülakat: 16.12.2014
Yer: Taşkışla 326 No'lu Salon
Saat: 14:00-17:00
Anabilim Dalı
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
Kadro Derecesi
5. ve 6. (25905 ve 25906 NO'LU İLANLAR )
Kadro Adedi
3
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
Kaan Yıldız
90,332
54,19895
87,500
35
89,199
GİREBİLİR
2
Yağmur Ateşcan
91,435
54,86105
77,500
31
85,861
GİREBİLİR
3
Farabi Ahmet Tarhan
90,601
54,36062
72,500
29
83,361
GİREBİLİR
4
Fatih Usta
86,135
51,68103
76,250
30,5
82,181
GİREBİLİR
5
Melih Ata
81,889
49,13351
81,250
32,5
81,634
GİREBİLİR
6
M. Sinem Sicim
85,715
51,42897
73,750
29,5
80,929
GİREBİLİR
7
Gül Menteş
82,000
49,20005
71,250
28,5
77,700
GİREBİLİR
8
Ferhat Karakaş
76,783
46,06967
77,500
31
77,070
GİREBİLİR
9
Burcu Atay
78,606
47,16349
72,500
29
76,163
GİREBİLİR
10
Haldun Akdoğan
78,480
47,08809
70,000
28
75,088
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
1
Adı ve Soyadı
Mehmet Şevket ULUDAĞ
2
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
UZAY MÜHENDİSLİĞİ (25904 NO'LU İLAN )
6.
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
86,397
51,83835
86,250
34,5
86,338
GİREBİLİR
Necmi Cihan ÖRGER
88,455
53,072868
78,750
31,5
84,573
GİREBİLİR
3
Melih ATA
81,889
49,133514
81,250
32,5
81,634
GİREBİLİR
4
Ferhat KARAKAŞ
76,783
46,069668
77,500
31
77,070
GİREBİLİR
5
Ece Sevim ÇONGUROĞLU
76,335
45,80109
77,500
31
76,801
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
3
1
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
Cem ÜNSAL
78,269
46,9614
88,750
35,5
82,461
GİREBİLİR
2
Berdan KALAV
76,913
46,1478
82,500
33
79,148
GİREBİLİR
3
Ayşin Dural EREM
70,000
42
81,250
32,5
74,500
GİREBİLİR
1
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sıra
No
Adı ve Soyadı
TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
6
2
11.12.2014
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
(A)
(B)
Değerlendirme
Sayısal
Puan
Puanın
Puanın
Notu
Puan
Giriş Sınavına
%60’ını
%40’ını
1
Sena TERLİKSİZ
88,892
53,3352
83,750
33,5
86,835
GİREBİLİR
2
Mehmet KORKMAZ
88,969
53,3814
81,250
32,5
85,881
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Fakültemiz D-213 no.lu derslikte
16/12/2014
Saat:13.30-16.30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Fakültemiz
D-213 no.lu derslikte
16/12/2014
Saat: 09:30-12.30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Gümüşsuyu Kampusü
D 381B Dersliği
16.12.2014 Saat:09:30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
3
Hatice AÇIKGÖZ
90,192
54,1152
78,750
31,5
85,615
GİREBİLİR
4
Ayşegül Özlem ÇETİN
87,349
52,4094
77,500
31
83,409
GİREBİLİR
5
Hilal OLCAY
85,404
51,2424
77,500
31
82,242
GİREBİLİR
6
Sena GÜNAYDIN BAŞ
84,588
50,7528
77,500
31
81,753
GİREBİLİR
7
Ümit KOÇ
80,063
48,0378
83,750
33,5
81,538
GİREBİLİR
8
Nuriye ESENCELİ
80,048
48,0288
83,750
33,5
81,529
GİREBİLİR
9
Koray BÜKÜLMEZER
81,960
78,000
49,18
31,20
80,38
GİREBİLİR
10 Melike CÖMERT
82,508
68,750
49,50
27,50
77,00
GİREBİLİR
11 Şahpal TÖLEK
82,193
65,000
49,32
26,00
75,32
GİREBİLİR
12 Ayben PAKOLPAKÇIL
73,190
78,000
43,91
31,20
75,11
GİREBİLİR
13 Meltem TEKÇİN
76,505
71,250
45,90
28,50
74,40
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Birim/Fakülte/Bölüm
İTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
6
Kadro Adedi
1
11.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Tayfun UYANIK
(A)
Puanın
%60’ını
46,529
Sayısal
Puan
77,548
Gümüşsuyu Kampusü
D 378 Dersliği
16.12.2014 Saat:09:30
Dekanlık Toplantı Salonu
16.12.2014 Saat 10:00
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
%40’ını
70,000
28,000
Birim/Fakülte/Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
25974
6
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
11.12.2014
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
74,529
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Sayısal
Puan
(A)
Puanın
Puan
(B)
Puanın
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
Furkan Göktaş
Cem Sayar
91,71183
55,027098
81,25
32,5
87,527
GİREBİLİR
92,82675
55,69605
73,75
29,5
85,196
GİREBİLİR
Alican Bozyiğit
Mustafa Deniz Türkoğlu
84,84416
50,906496
80
32
82,906
GİREBİLİR
81,23671
48,742026
85
34
82,742
GİREBİLİR
Neşe Özdemir
Dilara Torunoğlu
Burcu Ece Alp
Arzu Öz
Gizem Erfidan
86,15314
51,691884
72,50
29
80,692
GİREBİLİR
82,60902
84,59781
86,14901
78,11346
49,565412
50,758686
51,689406
46,868076
72,5
68,75
65
66,25
29
27,5
26
26,5
78,565
78,259
77,689
73,368
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
ALES
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adı ve Soyadı
Yabancı Dil
Birim/Fakülte/Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
25916
6
1
11.12.2014
Giriş Sınavına
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
16.12.2014 saat:10.00
FBE Binası 1. Kat Seminer Salonu
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Erdem Çiçek
Sayısal
Puan
73,43540
(A)
Puanın
%60’ını
44,06124
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
%40’ını
66,25
26,5
Birim/Fakülte/Bölüm
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Kadro Unvanı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
16.12.2014 saat:10.00
FBE Binası
1. Kat Seminer Salonu
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
70,56124
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
HESAPLAMALI BİLİM VE MÜH. (Bilgisayar Mühendisliği)
6
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
11.12.2014
Bilişim Enstitüsü
Online Sinav 4.Kat 410 nolu PC
Laboratuvarı Saat 13.30
Yazılı Sınav Bilişim Enstitüsü
4.Kat 411.Seminer Salonu
Saat:14.00 16./12./2014
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Dilara Torunoğlu SELAMET
2 Arzu ÖZ
ALES
Sayısal
(A)
Puan
Puanın
82,609
49,5654
86,149
51,6894
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
72,500
29
65,000
26
Birim/Fakülte/Bölüm
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
Kadro Unvanı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
78,565
77,689
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
HESAPLAMALI BİLİM VE MÜH. (Elektronik ve Haberleşme
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Telekominikasyon Müh.)
6
Kadro Adedi
1
Ön Değerlendirme Tarihi
11.12.2014
Bilişim Enstitüsü
4.Kat 409 nolu oda
16/12/2014
Saat: 14.00
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
93,397
84,149
(A)
Puanın
%60’ını
56,0382
50,4894
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
%40’ını
83,750
33,5
67,500
27
77,388
46,4328
72,500
ALES
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 Belgin AYHAN
2 Melih HAYIRSEVER
3
Muhammed Ceylan MORGÜL
Sayısal
Puan
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
29
Birim/Fakülte/Bölüm
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
OKUTMAN
Ön Değerlendirme Tarihi
11.12.2014
89,538
77,489
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
GİREBİLİR
75,433
GİREBİLİR
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
4
1
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
%40’ını
96,250
38,5
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
1
Adı ve Soyadı
Çiğdem Sevilen
89,922
(A)
Puanın
%60’ını
53,9532
92,453
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
2
Tamer Karabakır
87,995
52,797
99,000
39,6
92,397
GİREBİLİR
3
Betül Karamış
90,612
54,3672
95,000
38
92,367
GİREBİLİR
4
Duygu Karakaya
88,561
53,1366
97,500
39
92,137
GİREBİLİR
5
6
7
8
9
10
Nurten Utar
88,381
89,099
85,882
88,049
83,204
83,067
53,0286
53,4594
51,5292
52,8294
49,9224
49,8402
96,250
92,500
96,250
92,500
99,000
98,750
38,5
37
38,5
37
39,6
39,5
91,529
90,459
90,029
89,829
89,522
89,340
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
S.
No
Yeliz Ünal
Bahar Demirbaş
İlknur Karaman Ada
M.Tamer Aksungur
Şermin Çelik
Sayısal
Puan
Birim/Fakülte/Bölüm
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Kadro Unvanı
OKUTMAN
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
5
2
Ön Değerlendirme Tarihi
11.12.2014
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
S.
No
Adı ve Soyadı
1 Merve Sevtap Ilgın
2
Hanife Taşdemir
ALES
Sayısal
(A)
Puan
Puanın
93,662
56,1972
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
98,750
39,5
92,237
98,750
55,3422
39,5
İTÜ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU TOPLANTI
SALONU
16/12/2014
Saat: 13:30
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
95,697
Giriş
Sınavına
GİREBİLİR
94,842
GİREBİLİR
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Feyza Çeliktaş
Esra Keskin Korumaz
Duygu Can
Ebru Noyan
Murat Dündar
Ezgi İçli
Asiye Öztürk
Özge Yağış
Mebruke Ömür
Özge Genç
Çiğdem Sevilen
Nurhan Çökmez
Sercan Güler
Duygu Karakaya
Didem Tuğçe Erdem
Belma Görür
Onur Ertunç Sarı
Nur Babat
90,613
54,3678
100,000
40
94,368
GİREBİLİR
90,606
54,3636
100,000
40
94,364
GİREBİLİR
93,936
56,3616
95,000
38
94,362
GİREBİLİR
90,026
54,0156
100,000
40
94,016
GİREBİLİR
90,758
54,4548
98,750
39,5
93,955
GİREBİLİR
90,983
54,5898
97,500
39
93,590
GİREBİLİR
90,469
54,2814
97,500
39
93,281
GİREBİLİR
90,434
54,2604
97,000
38,8
93,060
GİREBİLİR
88,768
53,2608
98,750
39,5
92,761
GİREBİLİR
90,181
54,1086
96,250
38,5
92,609
GİREBİLİR
89,922
53,9532
96,250
38,5
92,453
GİREBİLİR
89,010
53,406
97,500
39
92,406
GİREBİLİR
90,502
88,561
90,956
88,876
92,192
86,853
54,3012
53,1366
54,5736
53,3256
55,3152
52,1118
95,000
97,500
93,750
96,250
91,250
98,750
38
39
37,5
38,5
36,5
39,5
92,301
92,137
92,074
91,826
91,815
91,612
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
GİREBİLİR
Birim/Fakülte/Bölüm
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI MÜDÜRLÜĞÜ
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
KOMPOZİSYON ANASANAT DALI
6
1
Ön Değerlendirme Tarihi
İRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
11.12.2014
ALES
Sıra
No
Adı ve Soyadı
1 OĞUZ USMAN
2 SEMİH KARLIDAĞ
Sözel Puan
82,148
82,564
(A)
Puanın
%60’ını
49,28
49,53
Yabancı Dil
(B)
Puan
Puanın
%40’ını
95,000
38
75,000
30
(A+B) Ön
Değerlendirme
Notu
87,280
79,530
İTÜ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU TOPLANTI
SALONU
16/12/2014
Saat: 08:30
Giriş Sınavının
Yeri,
Tarihi ve Saati
KOMPOZİSYON BÖLÜMÜ
16.12.2014 / 10:30
Giriş Sınavına
GİREBİLİR
GİREBİLİR
Download

ön değerlendirmeyi geçen adayların sınava gelirken lisans