TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro
sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve
yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların
tamamı giriş sınavına alınır." hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Araştırma Görevlisi
Mimarlık Bölümü
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi ve Saati
Giriş Sınavı Yeri
2
19.03.2015
20 Mart 2015 Cuma - 10:00
Turgut Özal Üniversitesi Etlik Kampüsü A Blok -410 Nolu Sınıf (A-410)
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Yabancı Dil
ALES
Sıra
No Adı ve Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hamide RIHTIM
Pelin SEVEN
Elif BEKAR
Elif ODA
Özlem BALCI
Tuğba ERSEN
Zeynep TANRIVERDİ
Ecem Seçil Karabay MELE
Esma Nur ÖZDEMİR
Cennet AŞÇIOĞLU
SAY Puanı
(A)
Puanın
% 60’ı
Dil Puanı
(B)
Puanın
%40’ı
(A+B)
Ön Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
Sınav Tarihi-Saati
82,05
82,1
81,27
80,1
78,98
77,95
79,86
76,53
75,62
77,15
49,23
49,26
48,76
48,06
47,39
46,77
47,92
45,92
45,37
46,29
78
72,5
68,75
66,25
60
61,25
55
56,25
57
53,75
31,2
29
27,5
26,5
24
24,5
22
22,5
22,8
21,5
80,43
78,26
76,26
74,56
71,39
71,27
69,92
68,42
68,17
67,79
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazandı
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
20/03/2015-10:00
Download

1 Hamide RIHTIM 82,05 49,23 78 31,2 80,43 Sınava Girmeye Hak