İstanbul Gelişim Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
Bilimsel değerlendirme sınavı 18.08.2014 Pazartesi saat 12:00 ’da İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu’nda yapılacaktır.
NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
“MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının (Değişik ibare:RG4/3/2014-28931) on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES
notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına
müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web
sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı
sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) on katından az olması halinde,
adayların tamamı giriş sınavına alınır.”
uyarınca ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday başarı sıralamasına göre sınava girmeye hak
kazanmıştır. Sınava girmeye hak kazanan adayların bölümlere göre listeleri aşağıdadır.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PUAN
[%40 YAB.DİL SONUÇ
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO YAB.DİL ALES
+
%60 ALES ]
SINAVA GİRMEYE
HANDE NUR ONUR
24965401382 58.75
82.264 72.85855
HAK KAZANDI
GEÇERSİZ BAŞVURU
AZMİ YILMAZ
12521238442 71.34
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLAR
AYŞE HURİ ÖZKARABULUT
19711001886
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
CEM KASIMOĞLU
PUAN
[%40 YAB.DİL
T.C. KİMLİK NO YAB.DİL ALES
+
%60 ALES ]
2855509418
55
71.11 64.670
BENGÜ AVCI
1128308152
ADI SOYADI
22.5
67
SONUÇ
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
GEÇERSİZ BAŞVURU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLAR
BANU ÜNVER
33976640468
ALPER MURAT ÖZ
31825050284
76.25
74.709
75.325
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
GEÇERSİZ BAŞVURU
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PUAN
[%40 YAB.DİL SONUÇ
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO YAB.DİL ALES
+
%60 ALES ]
SEZEN SONER
22292233140 61.25
77.829 71.197
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
BİLGE ASLAN
29237482816 60
76.396 69.837
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
SELDA MEYDAN
14503588712 57.5
72.793 66.676
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
GÖRKEM KELEBEK
33124415856 52.5
75.594 66.356
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLAR
ÖZGÜR ÖRÜKLÜ
14251851984
76.25
75.184
75.61
BETÜL ÇOLAK
49699744574
77.5
72.436
74.462
SİNEM GÖÇMENER
48874259490
58.75
73.633
67.680
ALPER MURAT ÖZ
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
GEÇERSİZ
BAŞVURU
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PUAN
[%40 YAB.DİL SONUÇ
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO YAB.DİL ALES
+
%60 ALES ]
SINAVA GİRMEYE
NADİYE BARIŞ
32104811886 63.75
71
66.438
HAK KAZANDI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLAR
AYFER KARAKAYA
20755769304
63.75
74.768
70.361
FUNDA KARADAĞLI
20755769304
63.75
73.333
69.837
AYŞE MÜCELLA SOYDAN
49597087650
50
70
62
ARZU ASLAN
18916836002
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
SINAVA GİRMEYE
HAK KAZANDI
GEÇERSİZ
BAŞVURU
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI
PUAN
T.C. KİMLİK
[%40 YAB.DİL SONUÇ
ADI SOYADI
YAB.DİL ALES
NO
+
%60 ALES ]
SINAVA
ÇAĞLAYAN ADIGÜL
22957370982 62.50
72.220
68.324
GİRMEYE HAK
KAZANDI
GEÇERSİZ
BENGÜ AVCI
1128308152
BAŞVURU
Download

SBYO Ön Değerlendirme Sonuçları