İstanbul Gelişim Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
Bilimsel değerlendirme sınavı 18.08.2014 Pazartesi saat 11.00’da İstanbul Gelişim Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde yapılacaktır.
NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
“MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının (Değişik
ibare:RG-4/3/2014-28931) on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan
adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve
yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve
lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı
sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun (Değişik ibare:RG-4/3/2014-28931) on katından
az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.” Uyarınca ilan edilen kadro sayısının on katı
kadar aday başarı sıralamasına göre sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınava girmeye hak kazanan
adayların bölümlere göre listeleri aşağıdadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Rekreasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
ALES
Yabancı Dil
Puan
(B)
Puanın
% 40’ı
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
48,35
78,75
31,50
79,85
Başarılı
Müh.Mim.Fak.
18/08/2014 Saat:11:00
81,50
48,90
66,00
26,40
75,30
Başarılı
Müh.Mim.Fak.
18/08/2014 Saat:11:00
Cüneyt
SEYDİOĞLU
79,57
47,74
66,00
26,40
74,14
Başarılı
Müh.Mim.Fak.
18/08/2014 Saat:11:00
4
Meliha UZUN
76,26
45,75
52,50
21,00
66,75
Başarılı
Müh.Mim.Fak.
18/08/2014 Saat:11:00
5
Onur TOLUNAY
70,60
42,36
-
Bölümü
Kadro
Unvanı
Kadro
Adedi
Rekreasyon
Bölümü
Ar.Gör.
1
1
Rekreasyon
Bölümü
Ar.Gör.
1
Rekreasyon
Bölümü
Ar.Gör.
Rekreasyon
Bölümü
Rekreasyon
Bölümü
Sıra
Adı ve Soyadı
No
Puan
(A)
Puanın
% 60’ı
Tolga GÖRGÜLÜ
80,58
2
Fuat DAL
1
3
Ar.Gör.
1
Ar.Gör.
1
-
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak
Kazandı /
Kazanamadı
Kriterlere Uygun
Değildir
Giriş Sınavının
Yeri, Tarihi ve Saati
Download

BESYO Ön Değerlendirme Sonuçları