Üniversitemiz bünyesinde 3 İngilizce okutmanı olarak görevlendirilmek üzere açılan ilanımız için Jüri heyetinin yapmış olduğu Ön Değerlendirme Sonucu ilan edilmiştir.
Ancak üniversitemize posta ve kargo ile gönderilen evrakların bir kısmı Yabancı Diller Yüksekokuluna geç intikal ettirildiğinden adaylar arasında yeniden bir ön değerlendirme yapılmış olup nihai liste ektedir.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10. Maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı,
ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise
ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava
çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.” hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
OKUTMAN
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Tarihi / Saati ve Yeri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
Adı ve Soyadı
CANSU KOCATÜRK
MÜRÜVVET SÖĞÜT
TUĞBA SARI
HASRET KUR
HANDE AKAR
KÜBRA KULAKSIZ
OĞUZ ÖZDEMİR
3
15.09.2014
16.09.2014 - 10.00 - C BLOK Z 10
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B)
Değerlendirm
(A)
(B)
e
Ales Puanı
Puanın
Puan
Puanın
Notu
%60’ını
%40’ını
88,76
53,26
93
37,20
90,46
87,37
52,42
95,00
38,00
90,42
87,19
52,31
95,00
38,00
90,31
87,92
52,75
91,25
36,50
89,25
87,06
52,24
91,25
36,50
88,74
86,64
51,98
91
36,40
88,38
86,05
51,63
91,00
36,40
88,03
Sonuç
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
Sınava Katılmaya Hak Kazandı
İMZA
İMZA
İMZA
Yrd. Doç. Dr. Farid RAJABLI
Yüksekokul Müdürü
Yrd.Doç.Dr.İkboljon QORABOYEV
Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi
Yrd.Doç.Dr. Farkhad ALİMUKHAMEDOV İİBF öğretim Üyesi
Download

Ales Puanı - Turgut Özal Üniversitesi