T.C
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ /SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ÖNDEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
( 28793 YÖKSİS İLAN NO)
SIRA NO
BAŞVURU NO
ADI
SOYADI
ÖN DEĞERLENDİRME
SONUCU
AÇIKLAMA
Başarılı
" Giriş Sınavına"
KATILABİLİR
Ön değerlendirme Jürisi tarafından, 31.07 2008 Tarih ve 26953 Sayılı
Resmi Gazetede Yayınlanan " Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya
Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin" 10.
Maddesine göre "Adayın Giriş Sınavına Katılması" uygun bulunmuştur.
1
28793/2
SONER
BALOĞLU
2
28793/1
LADİN
ÖNEN
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
3
28793/3
BÜŞRA
BEGÜM
YAVUZER
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda başvuru ve değerlendirme
kriterlerine göre yeterli bulunmamıştır.
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda başvuru ve değerlendirme
kriterlerine göre yeterli bulunmamıştır.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ÖNDEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ
( 28792 YÖKSİS İLAN NO)
SIRA NO
BAŞVURU NO
ADI
SOYADI
ÖN
DEĞERLENDİRME
SONUCU
AÇIKLAMA
Başarılı " Giriş
Sınavına"
KATILABİLİR
Ön değerlendirme Jürisi tarafından, 31.07
2008 Tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede
Yayınlanan " Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğinin" 10. Maddesine göre "Adayın
1
28792/3
BEHLÜL
ERSOY
2
28792/1
SERKAN
KURTMAN
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda
başvuru ve değerlendirme kriterlerine göre
yeterli bulunmamıştır.
3
28792/2
HARUN
NİĞDELİOĞLU
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda
başvuru ve değerlendirme kriterlerine göre
yeterli bulunmamıştır.
4
28792/4
MERVE NAZLI
ALKAN
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
5
28792/5
NURCAN
KAYABAŞI
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
6
28792/6
YAŞAR
YILMAZ
Giriş Sınavına
KATILAMAZ
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda
başvuru ve değerlendirme kriterlerine göre
yeterli bulunmamıştır.
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda
başvuru ve değerlendirme kriterlerine göre
yeterli bulunmamıştır.
Aday Ön Jüri değerlendirmesi sonucunda
başvuru ve değerlendirme kriterlerine göre
yeterli bulunmamıştır.
Download

SIRA NO BAŞVURU NO ADI SOYADI ÖN DEĞERLENDİRME