BOZOK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
24/09/2014-10/10/2014 tarihleri arasında YÖK Başkanlığının web sayfasında yayımlanan Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürülüğünün aşağıda belirtilen bölüm
ve anabilim dalına başvuran Araştırma görevlilerinin ön değerlendirilmesi;31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince
Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %60’ını, yabancı dil puanının %40’ını alarak ön değerlendirilmesi yapılmıştır. Ön değerlendirme tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürisi
tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7
1
23122
14.10.2014
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
İlan No
Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Yabancı Dil
ALES
Sıra
No
T.C.NO
1
639043XXXXX
Adı ve Soyadı
AYBİKE BAHÇELİ
(A)
Puan
(A) %60
70,33998 42,20399
(B)
Puan
(B) %40
55,00000
22,00000
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
64,20399
SONUÇ
( Ön değerlendirme puan
sıralaması esas alınarak,
ilan edilen kadronun 10
katına kadar olan adaylar
giriş sınavına girmeye hak
kazanır.)
BOZOK
ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
MÜDÜRÜLÜĞÜ
TOPLANTI SALONU
SAAT10:00
SINAVA GİRECEK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SINAV JÜRİ ÜYELERİ
Jüri
Jüri
Giriş Sınavnın Yeri
Tarihi ve Saati
Raportör
Download

1 639043XXXXX AYBİKE BAHÇELİ 70,33998 42,20399 55,00000