17/01/2014
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASABE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
(DÜZELTME)
Muhasabe ve Vergi Uygulamaları Programı için ilan edilen 1 (bir) adet öğretim
görevlisi kadrosuna başvuranların 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya
Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 10. maddesine
göre 17/01/2014 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ALES
No
Adı Soyadı
ALES
% 70
Lisans
Mezuniyet
Lisans
Mezuniyet
% 30
Ön
Değerlendirme
Puanı
1.
Cihangir CENGİZ
84,48
59,136
80,13
24,039
83,175
2.
Kemal ÇELİK
71,49
50,043
95,1
28,53
78,573
3.
Orhan CENGİZ
79,38
55,566
74,56
22,368
77,934
4.
Ferhat APAYDIN
72,57
50,799
85,76
25,728
76,527
Prof. Dr. Niyazi AVŞAR
Jüri Başkanı
Sınav Giriş Tarihi
Sınav Yeri
Sınav Saati
Prof. Dr. Nejat ERK
Jüri Üyesi
Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK
Jüri Üyesi-Raportör
: 20/01/2014
: Ç. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü Bölüm Toplantı Salonu
: 10.00
Download

Pozantı MYO Ön Değerlendirme Tutanağı