AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME
2014 YILI EYLÜL AYI PERFORMANS DEĞERLENDİRME LİSTESİ
SIRA NO BIRIM_SIRA_NO
BIRIM
YAPILACAK_GEBE_IZLEM
YAPILAN_GEBE_IZLEM
PERFORMANS ORANI
PERFORMANS SAYISI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SONUCU OLUŞAN PERFORMANS
ORANI
UYGUN
1
311706 ADANA KARAİSALI 3 NOLU AHB
16
15
93,8
1
100
2014 YILI EKİM AYI PERFORMANS DEĞERLENDİRME LİSTESİ
SIRA NO BIRIM_SIRA_NO BIRIM
1
311790 ADANA POZANTI 4 NOLU AHB
YAPILACAK_HEPATIT_B
SIRA NO BIRIM_SIRA_NO
YAPILACAK_HEPATIT A
1
311783 ADANA KOZAN 31 NOLU AHB
SIRA NO BIRIM_SIRA_NO
1
2
3
4
BIRIM
311783
311790
311204
311714
SIRA NO BIRIM_SIRA_NO
1
310137
2
310154
3
311814
BIRIM
ADANA ÇUKUROVA 5 NOLU AHB
ADANA ÇUKUROVA 8 NOLU AHB
ADANA TUFANBEYLİ 4 NOLU AHB
PERFORMANS ORANI
17
YAPILAN_HEPATIT A
YAPILACAK_BEBEK_IZLEM
8
YAPILAN_BEBEK_IZLEM
73
84
43
86
YAPILACAK_GEBE_IZLEM
72
83
41
83
YAPILAN_GEBE_IZLEM
12
10
12
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU
1 UYGUN
PERFORMANS SAYISI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU
Performans itiraz dilekçelerinin eksik / hatalı
olması nedeni ile eksikliklerin ve hataların
1 giderilmesi için iade edilmiştir.
88,9
PERFORMANS ORANI
PERFORMANS SAYISI
98,6
98,8
95,3
96,5
PERFORMANS ORANI
11
9
11
PERFORMANS SAYISI
94,4
PERFORMANS ORANI
9
ADANA KOZAN 31 NOLU AHB
ADANA POZANTI 4 NOLU AHB
ADANA YÜREĞİR 17 NOLU AHB
ADANA KARATAŞ 2 NOLU AHB
BIRIM
YAPILAN_HEPATIT_B
18
91,7
90,0
91,7
1
1
2
3
PERFORMANS SAYISI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU
Performans itiraz dilekçelerinin eksik / hatalı
olması nedeni ile eksikliklerin ve hataların
giderilmesi için iade edilmiştir.
UYGUN
1 UYGUN + 1 UYGUN DEĞİL
2 UYGUN + 1 ARAŞTIRMA RAPORU
PERFORMANS DEĞERLENDİRME SONUCU
1 ARAŞTIRMA RAPORU
1 ARAŞTIRMA RAPORU
1 UYGUN
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SONUCU OLUŞAN PERFORMANS
ORANI
100
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SONUCU OLUŞAN PERFORMANS
ORANI
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SONUCU OLUŞAN PERFORMANS
ORANI
100
97
98
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
SONUCU OLUŞAN PERFORMANS
ORANI
100
Download

2014 YILI EYLÜL ve EKİM AYLARI EK PERFORMANS LİSTESİ