18 Ağustos 2014
DUYURU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosu için başvuran adayların Ön
Değerlendirmesi, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in
10. maddesi uyarınca Jürimiz tarafından yapılmış ve aşağıda belirtildiği şekilde sıralanmıştır. Yönetmelik
hükümleri uyarınca, ilan edilen 1 (bir) araştırma görevliliği kadrosu karşılığı, listedeki ilk 5 (beş) aday,
yapılacak yazılı alan ve mülakat sınavına katılabileceklerdir.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Adı Soyadı
ALES
Puanı
ALES
Puanının
% 60’ı
(A)
Y. Dil
Puanı
Y. Dil
Puanının %
40’ı (C)
SONUÇ:
(A)+(C)’ye
göre sıralama
AÇIKLAMA
1.Cihan YAZGI
88.73
53.24
99.00
39.6
92.84
Sınava girebilir.
2.Gül VARLI
87.35
52.41
91.25
36.5
88.91
Sınava girebilir.
3. Gizem AKÇİL
81.82
49.09
95.00
38.0
87.09
Sınava girebilir.
4. Tuğba ŞİMŞEK
87.96
52.78
83.75
33.5
86.28
Sınava girebilir.
5. Kumru ERYILMAZ
83.74
50.25
88.75
35.5
85.75
Sınava girebilir.
6. Tevfik Can BABACAN
İlanda belirtilen başvuru koşullarını karşılamadığı için ön
Sınava giremez.
değerlendirmeye alınmamıştır.
7. Mustafa Mesut USLU
İlanda belirtilen başvuru koşullarını karşılamadığı için ön
Sınava giremez.
değerlendirmeye alınmamıştır.
Sınav Tarihi
Yazılı Sınav Saati
Mülakat Saati
Sınav Yeri
: 19 Ağustos 2014, Salı
: 10:00 (3saat)
: 15:00
: Fen Edebiyat Fakültesi G-406 nolu derslik (4. Kat)
Jüri Başkanı
Prof. Dr. Himmet UMUNÇ
Raportör
Yrd. Doç. Dr. Defne TUTAN
Üye
Yrd. Doç. Dr. Meltem KIRAN-RAW
18 Ağustos 2014
DUYURU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevliliği kadrosu için başvuran adayın Ön Değerlendirmesi, “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10. maddesi uyarınca Jürimiz
tarafından yapılmış ve aşağıda belirtildiği şekilde oluşmuştur. Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilan edilen 1
(bir) araştırma görevliliği kadrosu karşılığı, listedeki ilk 1 (bir) aday, yapılacak yazılı alan ve mülakat sınavına
katılabilecektir.
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Adı Soyadı
ALES
Puanı
Dilay ELDOĞAN
84,90
Sınav Tarihi
Yazılı Sınav Saati
Mülakat Saati
Sınav Yeri
ALES
Puanının
% 60’ı
(A)
50.94
Y. Dil
Puanı
88.75
Y. Dil
Puanının
% 40’ı
(B)
35.5
(A)+(B)’ye göre
sıralama
86.44
: 19 Ağustos 2014, Salı
: 10:00 (3saat)
: 14:00
: Fen Edebiyat Fakültesi F-410 nolu derslik (4. Kat)
Jüri Başkanı
Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
Raportör
Yrd. Doç. Dr. Okan Cem ÇIRAKOĞLU
Üye
Prof. Dr. Doğan KÖKDEMİR
18 Ağustos 2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE/KONSERVATUVAR
BÖLÜM/PROGRAM/ABD
KADRO TÜRÜ VE SAYISI
: Fen-Edebiyat Fakültesi
: Türk Dili ve Edebiyatı
: Araştırma Görevliliği - 1 Kişi
Giriş Sınavına Çağrılan Adayların:
Adı Soyadı
ALES
Puanı
1- Özge Aksoy
88,096
ALES
Puanının
% 60’ı
(A)
52,857
Y. Dil
Puanı
Y. Dil
Puanının %
40’ı (B)
(A)+(B)’ye
göre sıralama
Açıklama
71,00
28,40
81,257
47,670
67,50
27,00
74,670
51,508
57,00
22,80
74,308
Sınava
Girebilir
Sınava
Girebilir
Sınava
Girebilir
2- Ayşe Duygu Yavuz
79,451
3- Mustafa Dağ
85,848
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adayların Ön
Değerlendirmesi jürimiz tarafından yukarıdaki şekilde yapılmış ve tutanak altına alınmıştır.
Jüri Başkanı
Prof. Dr. Nesrin Karaca
Raportör
Yrd. Doç. Dr. Emine Tuğcu Mendilcioğlu
Üye
Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu Dündar
18 Ağustos 2014
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER VE DEVLET KONSERVATUVARINDA
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA
ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALAR İÇİN
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
FAKÜLTE/KONSERVATUVAR
BÖLÜM/PROGRAM/ABD
KADRO TÜRÜ VE SAYISI
: Fen-Edebiyat Fakültesi
: Türk Dili ve Edebiyatı
: Araştırma Görevliliği - 1 Kişi
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma
Görevliliği kadrosu için başvuran adayların Ön Değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışında
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 10.
Maddesi uyarınca Jürimiz tarafından yapılmış ve ekte belirtildiği şekilde sıralanmıştır.
Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilan edilen 1 (bir) araştırma görevliliği kadrosu karşılığı,
listedeki 3 (üç) aday 19 Ağustos 2014 Salı günü saat 10.30’da yazılı giriş sınavına, saat
13.30’da sözlü sınava katılabileceklerdir. İş bu tutanak jürimiz tarafından düzenlenmiş ve
gereği için Dekanlık Makamına sunulmak üzere imza altına alınmıştır.
Jüri Başkanı
Prof. Dr. Nesrin Karaca
Raportör
Yrd. Doç. Dr. Emine Tuğcu Mendilcioğlu
Üye
Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu Dündar
Download

DUYURU - Başkent Üniversitesi