PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI KESİN SINAV SONUCU
İlgili kadroya başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik (19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik) 12. maddesi gereğince; "Sınav
jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların
değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul
edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek
yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde;
son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet
notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına
göre belirler.” hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
İngilizce Hazırlık Bölümü
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Okutman
Kadro Adedi
20 (Yirmi)
Sınav Tarihi
30.05.2014 Cuma Saat: 10.00
Sıra No
Adı ve Soyadı
Sonuç
1
Pınar METE
Başarılı
2
Mehdi AZEROĞLU
Başarılı
3
Özlem KARPUZ
Başarılı
4
Ayşe Hikmet DİNLER
Başarılı
5
Tuğçe AYDAŞ
Başarılı
6
Funda SAHİLLİOĞLU
Başarılı
7
İlknur SAYDAM
Başarılı
8
Diler ABA
Başarılı
9
Rıfat Levent YILDIZ
Başarılı
10
Mehtap YÜCE
Başarılı
11
Seçil TÜRKÖZ
Başarılı
12
Şule BAYAR
Başarılı
13
Simge YELETAŞİ
Başarılı
14
Özge BERNA
Başarılı
Download

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ