ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNCE 04.02.2015 TARİHİNDE İLAN EDİLEN
OKUTMAN ALIMINA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı
Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin birimlerinde
istihdam edilmek üzere 04.02.2015 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçları
aşağıya çıkarılmıştır.
ÜNVANI
Okutman
DERECE
ADET
4
1
BİRİMİ
Rektörlük
ARANAN NİTELİKLER
Tarih alanında doktora mezunu olup Yükseköğretim Kurumlarında en az beş yıl
ders verme deneyimi olmak
Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayın İsmi Aşağıda Belirtilmiştir.
S.NU.
1
ADI SOYADI
ALES(**)
DİL
TOPLAM(*)
70
75
72
AYNUR ASGAROVA PINAR
(*) %60 ALES +%40 DİL
DİL puanı olarak KPDS, ÜDS,YDS veya eşdeğer bir yabancı dil puanı değerlendirmeye alındı; bir adayın her iki puanı da mevcut
ise en yüksek puanı değerlendirmeye alınmıştır.
**Muafiyet:Merkezi Sınavdan muaf olanlarda ALES Puanı 70 olarak kabul edilir.
Sınav Tarihi : 02.03.2015
Sınav Yeri : ESOGÜ Rektörlük Toplantı Salonu
Sınav Saati : 10:00
25.02.2015
REKTÖRLÜK
Download

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ