FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMINA İLİŞKİN İLANA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Program : Mimari Restorasyon ‐ 29771
Kadro Unvanı : Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi : 2
Başvuru Koşulu : Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Mimari Restorasyon bölümlerine ilişkin lisans programlarının birinden lisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahibi olmak.
Sınav Tarihi ve Yeri : 2 Nisan 2015, Saat : 10:30, Faruk Saraç Tasarım MYO ‐ İstanbul Yerleşke
Sıra
Adı Soyadı
No
Öğrenim Durumu
ALES
Puan
(A)
Puanın
%70'i
Lisans Mezuniyet
(B)
Notu
Notun
%30'u
Ön Değerlendirme
Notu
(A+B)
Açıklama
1
Zeynep Pınar GENÇ
Lisans
Sınava Giremez. Başvuru koşulunda belirtilen alanların dışında lisans mezunu.
2
Samiye Simge DOĞA
Lisans Sınava Girebilir.
3
Gülcay ERCAN
Lisans
4
Duygu AKDUMAN
Lisans
5
Hayriye İSMAİLOĞLU
Lisans
6
Gökalp Ceylan
7
Gökhan DUYUR
04/03/2014 tarihli, 28931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10. Maddesi gereği; başvuru koşullarını taşıyan aday sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır.
Sınava Giremez. ALES en az 70 puan koşulunu sağlamıyor.
Sınava Girebilir.
Sınava Girebilir.
MSÜ Restorasyon ve Tarihi Çevre Değerlendirmesi YL devam ediyor
Lisans
Sınava Girebilir.
MSÜ İç Mimarlık YL devam ediyor
Lisans
Sınava Giremez. ALES en az 70 puan koşulunu sağlamıyor.
Download

29771 - Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu