“ULUSLARARASI BİRİNCİ DÜNYA
SAVAŞI’NIN 100. YILI SEMPOZYUM
PROGRAMI”
Bitlis Eren Üniversitesi
Rahva Yerleşkesi
www.beu.edu.tr
ubds.beu.edu.tr
Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı Merkez / Bitlis
Tel: +90 (434) 222 00 00 & Faks: +90 (434) 222 01 01
AÇILIŞ
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
Merkez Konferans Salonu Rahva Yerleşkesi Bitlis
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 14:00
Kayıt
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Açılış Konuşmaları
Toplu Fotoğraf Çekimi
Öğle Yemeği
2
13 Ekim 2014 Pazartesi
1.OTURUM
Merkezi Derslik 1. Kat A Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Musa QASIMLI
14:00 - 14:15
Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN
“Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki Cephelerinde Alman Müttefikliğinin
Rolü”
Yrd. Doç. Dr. Hasan BARLAK
“Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere, Osmanlı Devleti ve Almanya Açısından Hicaz
Cephesi”
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KARAMAN
“Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Alman İttifakını Meşrulaştırma Çabaları”
Dr. Ali KAŞIYUĞUN
“Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girmesi İçin Almanya’nın Takip Ettiği
Stratejiler”
Kemal ÖZDEN
“Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı İmparatorluğu İle Alman İmparatorluğu
Arasındaki Ziyaret Diplomasisi”
Tartışma
Çay – Kahve Molası
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 –15:00
15:00 - 15:15
15:00 - 15:10
15:10 - 15:25
13 Ekim 2014 Pazartesi
2.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat B Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
14:00 - 14:15
Prof. Dr. Necmettin ALKAN
“General Hans Von Seeckt ve General Liman Von Sanders’in Raporlarına Göre
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Mağlubiyetinin Nedenleri”
Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU, Nadezhda VASILEVA
“Birinci Dünya Savaşı’nın Hazırlık ve Başlangıcından Sonra Bulgar-Türk İlişkileri - The
Benelovent Bulgarian’s Neutrality During The First World War. The Transportation
of Military Supplies Through The Territory of Bulgaria to Turkey”
Yrd. Doç. Dr. R. Yaşar BÜYÜKOĞLU
“Suriye İtilafnamesi ve İşgallere Karşı Tepkiler”
Arş. Gör Ozan TUNA
“Amiral Souchon’un Donanma Komutanı Olması ve Rus Limanlarının Bombalanması
(27 Ekim 1914)”
Okt. Ercüment TOPUZ
“Savaş Dönemi Osmanlı’sında Düvel-İ Muhasama Tebaasına Yönelik
Uygulamalar(1914-1918)”
Tartışma
Çay - Kahve Molası
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 –15:00
15:00 - 15:15
15:00 - 15:10
15:10 - 15:25
3
13 Ekim 2014 Pazartesi
3.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat A Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Necmettin ALKAN
15:25 - 15:40
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
“Kiğı Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetine Ait Bazı Belgeler”
Prof. Dr. Nihat FALAY
“I. Dünya Savaşı Öncesi Ve Sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Doğu
Anadolu”
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR
“I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele Sürecine Mersin ve Havalisi”
Öğr. Gör. M. Törehan SERDAR
“Birinci Dünya Harbinde Bitlis”
Necat ÇETİN
“2 Numaralı Vefayâta Mahsus Vukûat Defter Kayıtlarına Göre Bayındır İlçesinden
Çanakkale Harbinde Kalanlar”
Tartışma
Çay – Kahve Molası
Akşam Yemeği
15:40 - 15:55
15:55 - 16:10
16:10 - 16:25
16:25 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:05
19:00
13 Ekim 2014 Pazartesi
4.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat B Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Hasan BABACAN
15:25 - 15:40
Prof. Dr. Musa QASIMLI
“İngiliz Gazeteci Skotland Liddel Kafkas İslam Ordusunun Bakünü Kurtarması ve
Nuru Paşa Hakkında”
Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV
“Rusya’nın Kırım’ı İlhakı Bağlamında Tarihin Değişik Dönemlerinde Kırım’da
Rususul-İ İdaresi”
Yrd. Doç. Dr. Yasemin BARLAK
“Birinci Dünya Savaşı’nda Yemen Cephesinde Türk-Arap İttifakı”
Yrd. Doç. Dr. Suat ZEYREK
“I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Bulgar Antlaşması (1915) ve Mustafa Kemal’in
Etkileri”
Hayala YAHYAYEVA
“Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Versay (Paris) Barış Konferansında”
Tartışma
Çay – Kahve Molası
Akşam Yemeği
15:40 - 15:55
15:55 - 16:10
16:10 - 16:25
16:25 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:05
19:00
4
14 Ekim 2014 Salı
5.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat A Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Nihat FALAY
09:00 - 09:15
Prof. Dr. Ahmet EYİCİL
“Birinci Dünya Savaşında Çanakkale Cephesi”
Yrd. Doç. Dr. Cengiz MUTLU
“Çanakkale Savaşlarında İtilaf Devletleri’nin İnsan Haklarına Aykırı Hareketleri”
Yrd. Doç. Dr. Erdal TAŞBAŞ
“I. Dünya Savaşı’nda Rodos ve Osmanlı Devleti İle İlişkileri”
Hümmet KANAL
“Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Cephesinde Yaşanan Savaş Hukuku İhlalleri”
M.A, Resul ALKAN
“Alman Dışişleri Bakanlığı Belgelerinde ve Bazı Türk Hatıralarında Osmanlı-Alman
Ittifakı”
Tartışma
Çay – Kahve Molası
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:25
10:25 - 10:40
14 Ekim 2014 Salı
6.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat B Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
09:00 - 09:15
Prof. Dr. Sait AŞGIN
“Buzdağının Altı: Çanakkale Savaşının Kısmî Arka Planı”
Prof. Dr. Mehmet SEREZ
“Alman İttifakı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na
Girmesi”
Associate Professor Liliana Boscan ALTİN
“Romanya Diplomasisi ve Şark Meselesi: Boğazlar Sorunu (1914-1923) - Romanian
Diplomacy and Eastern Question: The Straits Problem (1914-1923)”
Nigar ASGAROVA
“ABD’nin Ortadoğu Dış Politikasının Tarihsel Kökenleri: King-Kreyn Komisyonu ve
Onun Bölge İçin Sonuçları - The Historical Roots of The U.S. Foreign Policy in The
Middle East: The King-Crane Commission And Its Consequences For The Region ”
Arazgül RECEPOVA
“I. Dünya Savaşında Rus Ordusunda Görevli Özel Birlik: Teke Süvarileri”
Tartışma
Çay – Kahve Molası
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:25
10:25 - 10:40
5
14 Ekim 2014 Salı
7.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat A Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. İbrahim KAVAZ
10:40 - 10:55
Yrd. Doç. Dr. Hacer GÖL
“Rıza Tevfik”
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ
“Birinci Dünya Savaşı Karşısında Mehmed Âkif”
Arş. Gör. Yakup ÖZTÜRK
“I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Vuku Bulan Hadiselerin Attilâ İlhan
Romanlarına Yansıması”
Arş. Gör. Şener Şükrü YİĞİTLER
“Romanya Cephesi’nde Savaşan Bir Roman: Son Gece”
Dr. Necmi ODABAŞI
“Osmanlı Basınında İstanbul’un İşgali”
Tartışma
Öğle Yemeği
10:55 - 11:10
11:10 - 11:25
11:25 - 11:40
11:40 - 11:55
11:55 - 12:05
12:30 - 14:00
14 Ekim 2014 Salı
8.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat B Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Mehmet SEREZ
10:40 - 10:55
Doç. Dr İrfan KALAYCI - Ali Duran UZUN
“I. Dünya Savaşı: İktisadi Nedenleri ve Sonuçları”
Yrd. Doç. Dr. Necati ÇAVDAR
“Harp Sonunda İstanbul’da Günlük Hayat: Yiyecek, Kömür, Ulaşım ve
Aydınlanma Sorunu”
Öğr. Gör Ergül BALLI
“Birinci Dünya Savaşı Yıllarında İttihat ve Terakki’nin Şeker Politikası”
Zozan ÇETİN
“Cephenin Ardındaki Savaş Osmanlı Kadınının Yoksullukla Mücadelesi”
Abdulkadir İNALTEKİN
“Türk–Alman İlişkilerinin Birinci Dünya Savaşı’na Siyasi, İktisadi ve Kültürel
Etkisi”
Tartışma
Öğle Yemeği
10:55 - 11:10
11:10 - 11:25
11:25 - 11:40
11:40 – 11:55
11:55 - 12:05
12:30 - 14:00
6
14 Ekim 2014 Salı
9.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat A Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet EĞİCİL
14:00 - 14:15
Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
“Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesinde Bediüzzam an Said Nursî’nin
Faaliyetleri”
Doç. Dr. M. Salih MERCAN
“Birinci Dünya Savaşı Sırasında Van Gölü Çevresinin İşgalini Hazırlayan
Ermeni Olayları ve Rusların İşgali”
Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz KARDAŞ
“Birinci Dünya Savaşı Dönemi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın Bitlis'teki Faaliyetleri”
Yrd. Doç. Dr. Osman KUBİLAYGÜL – Okt. Serap Bozpolat AYAN “I. Dünya Savaşı
Sürecinde Sivas'ta Siyasi, Askeri ve Sosyal Ortamın Ermeni Nüfusu
Üzerindeki Etkileri”
Ahmet GÜLENÇ
“Birinci Dünya Savaşı Sırasında Doğu Anadolu’da Ermeni Faaliyetleri”
Tartışma
Çay – Kahve Molası
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 –15:00
15:00 - 15:15
15:00 - 15:10
15:10 - 15:25
14 Ekim 2014 Salı
10.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat B Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Oktay BELLİ
14:00 - 14:15
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
“Birinci Dünya Savaşından Sonra Kurulan Yeni Dünya Düzenin
Değerlendirilmesi”
Doç. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER
“Ulusal Kimliğin İnşasında Sözün Gücü: 1. Dünya Savaşı’nda Propaganda
Aracı Olarak Kültür ve Propagandistleri”
Doç. Dr. Barış ÖZDAL - Arş. Gör Murat JANE
“Yeni Dünya Düzeni: Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası Sistemin
Yapısı”
Ph D. Uros UROSEVİC
“Libya’dan Dersler ve Filistin Seferi: İngilizler Osmanlılardan Nasıl Ders Aldı
- Libyan Lessons and The Palestinian Campaıgn: How The Briti sh Learned
From The Ottomans”
Arş. Gör. Emre OZAN
“Birinci Dünya Savaşı Öncesinde ve Sonrasında Uluslararası Sistem:
Karşılaştırmalı Bir Çözümleme”
Tartışma
Çay - Kahve Molası
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 –15:00
15:00 - 15:15
15:00 - 15:10
15:10 - 15:25
7
14 Ekim 2014 Salı
11.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat A Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. İbrahim GÜNEY
15:25 - 15:40
Prof. Dr. Hasan BABACAN
“İttihat Terakki Yöneticileri Arasında Birinci Dünya Savaşı’na Giriş
Tartışmaları”
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇABUK
“Musul’un Kaybedilmesinin Türkiye’ye Etkisi Üzerine Görüş ve Analizler”
Yrd. Doç. Dr. Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU
I. Dünya Savaşı’nın Kazakistan’a Etkisi
Dr. Mehmet Erkan BALKAN
“I. Dünya Savaşı’nda Başka Bir Cephe: Sağlık ve Sosyal Durum”
Şeyda ÖZÇELİK
“Bir Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı’da Kadın Olmak”
Tartışma
Çay Kahve Molası
15:40 - 15:55
15:55 - 16:10
16:10 –16:25
16:25 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:05
14 Ekim 2014 Salı
12.OTURUM
Merkezi Derslik 1.Kat B Salonu
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sait AŞKIN
15:25 - 15:40
Prof. Dr. Oktay BELLİ
“Dünya Savaşı Sırasında Rusların Van Kalesi’nde Yapmış Olduğu Arkeolojik
Kazılar Ve Rusya’ya Kaçırılan Tarihi Eserler”
Yrd. Doç. Dr. Mark P.C. JACKSON - Tevfik Emre ŞERİFOĞLU “A British
Archaeologist At The First World War Middle East Front: Gertrude Bell” A
British Archaeologist At The First World War Middle East Front: Gertrude
Bell
Öğr. Gör. V. Evren BELLİ - Öğr. Gör. Filiz BAŞBAYDAR BELLİ
“I. Dünya Savaşı Ve Öncesinde İshak Paşa Sarayı’nın Ruslar Tarafından
Yağmalanması ve Tahrip Edilmesi”
Enis AKOVA
“Haydarpaşa Tren Garı’nda; Birinci Dünya Savaşı Sırasında Oluşan Tahribat
ve Sonrasında Yapılan Onarımlara Dair Bir İnceleme”
Selçuk SARI
“Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Giresun’da Yaşanan İki Büyük Hadise”
Tartışma
Çay Kahve Molası
15:40 - 15:55
15:55 - 16:10
16:10 –16:25
16:25 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:05
8
14 Ekim 2014 Salı
KAPANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı
Prof. Dr. İbrahim KAVAZ
17:05-17:45
Prof. Dr. Musa QASIMLI
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
Prof. Dr. Necmettin ALKAN
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Prof. Dr. Nihat FALAY
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Prof. Dr. Mehmet SEREZ
Prof. Dr. Sait AŞKIN
Prof. Dr. Ahmet EĞİCİL
Prof. Dr. Bilgehan PAMUK
Merkez Konferans Salonu
15 Ekim 2014 Çarşamba
Gezi Programı
07:00 - 08:00
08:00 - 08:15
09:30 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:30 - 18:00
18:00 - 19:00
Otelde Kahvaltı
Nemrut'a Hareket
Nemrut Gezisi
Tatvan'da Öğle Yemeği
Tatvan'dan Ahlat'a Feribot Gezisi
Ahlat Tarihi Gezisi
Dönüş
9
ONUR KURULU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Prof. Dr. Mustafa İSEN

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Derya ÖRS

Türk Tarih Kurumu Başkan V.
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Bitlis Valisi
Orhan ÖZTÜRK

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mahmut DOĞRU
10
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM
Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Prof. Dr. Mehmet ALPARGU
Prof. Dr. Ahmet AKSIN
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI
Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ
Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ
Prof. Dr. Alâattin KARACA
Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ
Prof. Dr. Alim GÜR
Prof. Dr. Mehmet NARLI
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ
Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK
Prof. Dr. Besim ÖZCAN
Prof. Dr. Musa QASIMLI
Prof. Dr. Betül ASLAN
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ
Prof. Dr. Mustafa TURAN
Prof. Dr. Bilgehan PAMUK
Prof. Dr. Nadir DEVLET
Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU
Prof. Dr. Necdet HAYTA
Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES
Prof. Dr. Oktay BELLİ
Prof. Dr. Erdoğan ERBAY
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR
Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK
Prof. Dr. Ömer TURAN
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY
Prof. Dr. Hülya ARGUNŞAH
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Prof. Dr. Recai KARAHAN
Prof. Dr. İbrahim KAVAZ
Prof. Dr. Salim ÇÖHÇE
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. İsmet EMRE
Prof. Dr. Turan KARATAŞ
Prof. Dr. Justin McCARTHY
Prof. Dr. Vahdet KELEŞYILMAZ
11
YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. İbrahim KAVAZ (Başkan), Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ, Bitlis Eren Üniversitesi

Doç. Dr. M. Salih MERCAN, Bitlis Eren Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU, Bitlis Eren Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sevim ERDEM, Bitlis Eren Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDİL, Bitlis Eren Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Zülfiye KOÇAK, Bitlis Eren Üniversitesi
SEKRETERYA
SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ:
Öğr. Gör. Evren BELLİ, Bitlis Eren Üniversitesi
Arş. Gör. Zafer CÖMERT, Bitlis Eren Üniversitesi
Aytaç YÜRÜKÇÜ, Türk Tarih Kurumu
Bitlis Eren Üniversitesi
www.beu.edu.tr
Uluslararası Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılı Sempozyumu
http://ubds.beu.edu.tr
12
Download

PERSONEL BİLGİ/BLOG SİSTEMİ