ISSN: 1015-1826
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
TARİH ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
(TAD)
2014
Cilt : XXXIII
Sayı: 55
_____________________________________________________________
ANKARA – 2014 / MART
YAYININ ADI: Tarih Araştırmaları Dergisi
2014: 55: Mart
YAYIN SAHİBİNİN ADI
Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Saadettin Y. GÖMEÇ
Tarih Bölümü Başkanı
EDİTÖRLER
Doç. Dr. Serdar SARISIR
Arş. Gör. Yalçın BAZNA
Arş. Gör. Eralp ERDOĞAN
Arş. Gör. Eylem Tekemen ALTINDAŞ
YAYININ TÜRÜ
Yerel Süreli Yayın
ISBN: 975-482-437-1
ISSN: 1015-1826
Tarih Araştırmaları Dergisi “Hakemli” olup, yılda iki kez (Mart-Eylül aylarında)
yayınlanmaktadır.
TÜBİTAK / ULAKBİM, dergimizde yayınlanan yazıların dizinini yapmaktadır.
Yayın İdare Merkezi
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Bölümü, Atatürk Bulvarı No: 45
06 100 Sıhhiye / Ankara-Türkiye
Telefon: 0 (312) 310 32 80 / Dahili: 1044, 1735, 1065
____________________________________________________________________
ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
İncitaşı Sokak No: 10
06510 Beşevler / ANKARA
Tel: 0 (312) 213 66 55
Basım Tarihi: 30/05/2014
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Azmi SÜSLÜ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Cahit BİLİM (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Cahit GÜNBATTI (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Enver ÇAKAR (Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Enver KONUKÇU (Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Eşref BUHARALI (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ (Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. İlhan ERDEM (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. İsmail AKA (Ege Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE (Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Necdet HAYTA (Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Özer ERGENÇ (Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Saadettin Y. GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Sabahattin ÖZEL (İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü)
Prof. Dr. Sabri SÜRGEVİL (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Selçuk GÜNAY (Osman Gazi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü)
Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Tadashi SUZUKİ (Tokyo Üniversitesi, Japonya)
Prof. Dr. Turgut YİĞİT (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Yılmaz KURT (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN ORBAY (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Hatice ORUÇ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Hülya BOYANA (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Hülya TAŞ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Bekir KOÇ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Mustafa UYAR (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Serdar SARISIR (Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Selda KAYA KILIÇ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. A. Latif ARMAĞAN (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. E. Sedat ERKUT (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Tülay ERCOŞKUN (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
BU SAYININ HAKEMLERİ
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet AKSIN (Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Ali AKTAN (Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES (Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Eşref BUHARALI (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. İlhan ERDEM (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Oğuz AYTEPE(Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Araştırma Merkezi)
Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Ömer TURAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Sebahattin BAYRAM (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Turgut YİĞİT (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Prof. Dr. Vahdet KELEŞYILMAZ (Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Abdullah TEMZİKAN (Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Doç. Dr. Ayşen SİNA (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Ayten Sezer ARIĞ (Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü)
Doç. Dr. Hatice ORUÇ, (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Hülya BOYANA (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. İbrahim ŞİRİN (Kocaeli Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Nihat YAZILITAŞ (Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Rahman ADEMİ (Yunus Emre Enstitüsü)
Doç. Dr. Serdar SARISIR (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK (Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Cafer ULU (Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Gül Ayşe TEMELTAŞ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Tülay ERCOŞKUN (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)
Dr. Murat KARATAŞ (Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi)
İÇİNDEKİLER/CONTENTS
MAKALELER ve İNCELEMELER
GÜVELOĞLU, Ali, Herodotos’un Historiai’sinde Uygarlığın Göstergesi
Olarak Yeme İçme Adetleri
Eating and Drinking Customs as Sign of Civilization in Herodotos’
Historiai .......................................................................................................... 1
TOZAN, Murat, Gaius Gracchus’un Politik Hedefleri ve Phrygia ile
Lykaonia’nın Asia Eyaleti’ne Bağlanması
The Political Objectives of Gaius Gracchus and Annexation of Phrygia and
Lycaonia to the Province of Asia .................................................................. 23
DUYMUŞ FLORIOTI, Hande, Eski Kültürlerde Köpeğin Algılanışı: “Eski
Mezopotamya Örneği”
The Dog’s Perception in the Old Cultures: “The Case of the Ancient
Mesopotamia” ............................................................................................... 45
KOZAN, Mert, Gotların Anayurdu ve Kökeni
Origin of the Goths and Their Homeland ..................................................... 71
ZENGİN, Murat, Memlük Türk Sultanlığı’nın Anadolu Hâkimiyet
Mücadelesi: Malatya’nın Zaptı (28 Nisan 1315)
The Conflict of Predominance of Anatolian of Mamluk Turkish Sultanete:
The Siege of Melitene (28th of April, 1315) ................................................ 91
ÖZCAN, Altay Tayfun, Timur’un Elçisi Sultaniyeli Johannes ve Libellus de
Notitia Orbis Adlı Eserinden Bazı Parçalar
The Envoy of Timur Johannes of Sultaniye and Some Fragments from his
Work Libellus de Notitia Orbis .................................................................. 121
ÇELİK, Kürşat, Mısır Beylerbeyi Hayır Bey’in Muhallefâtı (1517-1522)
Muhallefat (Inheritance) of Hayır Bey, Beglerbegi of Egypt (1517-1522) ...... 163
TÜRKER, Özgür, Kuzey Kafkasya’daki Rus İşgaline Dair Rusça Kaynaklar
Üzerine
On the Russian resources about Russian Invasion in the North Caucasus ......... 183
ALTIN, Hamza, II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve
Onun Eğitim ve Eğitimci Kavramları ile İlgili Düşünceleri
Ismail Hakki Baltacioglu and His Ideas On Education And Concept Of
Educator Between The Second Constitutionalist Period And Republic ..... 219
YÜCETÜRK, Zemzem, Ahmet Hilmi Kalaç’ın Ekonomi Görüşü
Ahmet Hilmi Kalac’ Economic Vision ...................................................... 253
ULU, Cafer, Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü
Sürecinde Mustafa Kemal’in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği
Discussions on Alphabet in the Ottoman and Nationwide Tours That
Mustafa Kemal Went on During the Adoption of Latin Alphabet: Instance of
Tekirdag ...................................................................................................... 277
EVCİN, Erol, Atatürk’ün Spora ve Sporculara Bakışı
Atatürk’s Opinion and Thought on Sports and Athletes ............................. 303
SIRAKAYA, Sevtap, Von Papen Suikastinde Sovyet İzleri ve Sovyet
Basının Tutumu
Traces of Soviet In The Assassination of Von Papen and Attitude of Soviet
Press ............................................................................................................ 379
KİTAP TANITIMLARI
GÜVELOĞLU KURT, Gülşah, Türkiye’de Devlet Tiyatrosunu Yaşatmak ......393
Zehra Arslan
Download

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TAD) 2014