“Savvaşan Devlletlerin Tarrihçilerinin
n Gözüyle- 100. YILIN
NDA I. DÜN
NYA SAVA
AŞI”
Uluslaraarası Semp
pozyumu
“Throough the Eyyes of the Warring
W
Coountries’ Historians
H
T
THE
FIRST
T WORLD
D WAR
CENTENARY”” Internatio
onal Sympoosium
SEM
MPOZY
YUM PR
ROGR
RAMI
SYMP
POSIU
UM PRO
OGRA
AMME
E
1
12-15
KASIIM/NOVEM
MBER 20114
A
AKDENİZ
ÜNİVERS
SİTESİ/AK
KDENIZ UN
NIVERSITY
A
ANTALYA
A
BİRİNCİ GÜN/FIRST DAY
SABAH/MORNING
12 KASIM/NOVEMBER 2014 – ÇARŞAMBA/WEDNESDAY
AÇILIŞ/OPENING
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:10:00
YER/PLACE: Hukuk Fakültesi Konferans Salonu/Faculty of
Law Conference Hall
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/The Turkish National Anthem
Sinevizyon Gösterimi/Video Presentation
Protokol Konuşmaları/Protocol Speeches:
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
(Akdeniz Üniversitesi Rektörü/Rector of Akdeniz University)
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü/Rector of Bilecik
Şeyh Edebali University)
Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı -Katılımları halinde- / President
of the Council of Higher Education -In case of joining-)
Muammer TÜRKER
(Antalya Valisi – Katılımları halinde/Governor of Antalya– In
case of joining)
Müzik Dinletisi/Music Recital
ÖĞLE YEMEĞİ/LUNCH (12.30-13.15)
ÖĞLEDEN SONRA/AFTERNOON
1. OTURUM/1st SESSION (14.00–15.30)
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:14.00
YER/PLACE:Bumin Kağan Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. H. Yavuz ERCAN
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Bosna-Hersek Sorunu ve Birinci Dünya Savaşı
Assoc. Prof. Dr.Adem ÖLMEZ
İttihat ve Terakki Döneminde Askerî Tensikat
Romania in World War I – The Eastern Front: From
Assoc. Prof. Dr. Liliana Elena BOSCAN ALTIN
Disaster to Victory
“Cultural Encounters of German Officers in the Ottoman
Asst. Prof. Dr. Oliver STEIN
Empire”
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 14.00
YER/PLACE:Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Son Osmanlı Vak'anüvisi Abdurrahman Şeref Efendi'nin
Kaleminden "Harb-i Umûmî"
İngiliz Arşiv Belgelerine Göre I.Dünya Savaşı
Başlangıcında Çanakkale Önlerinde Goeben ve Breslau
Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı İmparatorluğu
Asst. Prof. Dr.Damla DUMAN AYOĞLU
Pazarında Kapitalist Devletler
Savaşa
Giriş
Sürecinde
Osmanlı
Sefirlerinin
Dr. Ali KAŞIYUĞUN
Gönderdikleri Raporlar ve Tarafsızlık Meselesi
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK
Asst. Prof. Dr.Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
History Expert Cemal Necip GÜREL
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 14.00
YER/PLACE:Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı-Alman İttifakının
Esasları
Assoc. Prof. Dr.Sevinç RUİNTAN
I. Dünya Savaşı ve Rusya Müslümanları
Asst. Prof. Dr.İsmail ALTINÖZ
R.A. Fehim KURULOĞLU
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Çingeneleri
İngiliz Emperyalizmi Bağlamında Birinci
Savaşı’nın Nedenlerini Yeniden Düşünmek
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Dünya
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 14.00
YER/PLACE:Erol GÜNGÖR Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Dönemin Amerikan Basınında Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’na Giriş Süreci
American Board’dan Near East Relief’e Amerikan
Assoc. Prof. Dr.Dilşen İNCE ERDOĞAN
Misyonerlerinin Anadolu’daki Faaliyetleri
Harbi Umumi’de Propaganda: Afiş, Kartpostal,
Asst. Prof. Dr.Sıddık ÇALIK
Beyannâme, Harita ve Madalyalar
I.Dünya Savaşı Döneminde Osmanlı Coğrafyasında
Dr. Abdullah LÜLECİ
Görülen Rum Casusluk Faaliyetleri ve Bunlarla
Mücadele (1914-1918)
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Prof. Dr. Cemal AVCI
KAHVE ARASI (15 Dk.)/COFFEE BREAK (15 Min.)
2. OTURUM/2nd SESSION (15.45–17.15)
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:15.45
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Prof. Dr. Anvar ISMAILOV
Geopolitical Results of the First World War
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Kafkas Cephesinde
Assoc. Prof. Dr.Recep KARACAKAYA
Esir Düşen Türklerin Durumu Hakkında Genel Bir
Değerlendirme
The Role of Iraqi Tribes in Supporting Ottoman
Dr. Imad H. ALLAW
Forces Against the British Invasion in Iraq at the First
World War 1914-1918
Allies with Benefits: Austria-Hungary and Bulgaria in
Asst. Prof. Dr. Roumiana PRESHLENOVA
the First World War
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE: Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Abdülhalik BAKIR
Prof. Dr. Mehmet Münir ATALAR
Asst. Prof. Dr.Burhan KAÇAR
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Bir Hatırata Göre Sarıkamış Harbi
Üç Hikâye Üstadının Kaleminden Çanakkale
Assoc. Prof. Dr.Meral DEMİRYÜREK
Savaşları
Bir İngiliz Subayı: Guy Warneford Nightingale'in
Asst. Prof. Dr.Yahya YEŞİLYURT
Mektuplarında Çanakkale Cephesi'nde İngiliz
Birinci Dünya Savaşı’nın Bitiminde Bir Gazetenin
Dr.Tuğba AYDENİZ
Analizi: Minber
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Cemal Paşa’nın Hatıralarına Göre I.Dünya Savaşında
Filistin Cephesi
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Asst. Prof. Dr.Çetin AYKURT
Cemiyeti'nin Sanatsal Faaliyetleri
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nde Alfabe
Asst. Prof. Dr.Fahri KILIÇ
Tartışmaları
MA Student Ceyda FİDAN
Karagöz'ün Gözünden I. Dünya Savaşı (28 Haziran
MA Student Yasin ÖZDEMİR
1914-7 Ağustos)
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Assoc. Prof. Dr.Seyfullah KORKMAZ
TARİH/DATE: 12 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE: Erol GÜNGÖR Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Arif BİLGİN
Assoc. Prof. Dr.Halil ERDEMİR
Assoc. Prof. Dr.Mehmet TOPAL
Asst. Prof. Dr.Erhan ALPASLAN
R.A. Tülay AYDIN
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Alman Dışişleri Arşiv Kaynaklarında Büyük Savaş
Öncesi Balkanlarda Yahudi Faaliyetleri
I.Dünya Savaşı Yıllarında Türk Maarif Hayatından
Bir Kesit (Müfettiş Mehmed Zeki Bey’in Eskişehir
Teftiş Raporu)
Mebusan Meclisi Zabıtlarına Göre Mebusların I.
Dünya Savaşı İle İlgili Tutum ve Görüşleri
Asst. Prof. Dr.Kadir KASALAK
Hille İsyanlarında İngilizlerin Rolü
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
İKİNCİ GÜN/SECOND DAY
13 KASIM/NOVEMBER 2014 – PERŞEMBE/THURSDAY
SABAH/MORNING
1. OTURUM/1st SESSION (09:00-10:30)
TARİH/DATE: 13KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:09.00
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mustafa GENCER
Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR
MA Student Esin ÖZGÜL
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
1917 Balfour Deklarasyonu Sonrasında Filistin’e Yahudi
Göçü
Ottoman Intellectual Debates on Nationalism and
Assoc. Prof. Dr.Mustafa GÖKÇEK
Islamism in the Context of WWI
The First World War and Multiethnic Relations in
Asst. Prof. Dr. Ante BRALIC
Dalmatia
La politica Diplomatica e Militare Orientale Dell’Italia
Dr. Giovanni CECINI
Tra la Guerra di Libia e la Nascita Della Repubblica di
Turchia
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 09.00
YER/PLACE: Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Assoc. Prof. Dr.Zafer KOYLU
R.A. Ozan ARSLAN
Umumi Harpte Osmanlı Donanması
I. Dünya Savaşı Sürecinde Bazı Osmanlı Kentlerinde
Elektrikle Aydınlatma Girişimleri
Kafkas Cephesi'nde Sarıkamış Harekatı'nın Petrograd
Asst. Prof. Dr.Mustafa ÖZTÜRK
Basınına Yansımaları 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915
I. Dünya savaşının Rusya Müslümanları üzerindeki
Ph. Dr. Raşid TACIBAYEV
tesirinin sosyal-siyasi boyutları
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 09.00
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Kutü'l-Amare Adı ve Tarihsel Alt Yapısı Üzerine Bir
Değerlendirme
Modern Irak’ın Kurulmasında Gertrude L. Bell’in Rolü
Assoc. Prof. Dr.Davut HUT
Ve Faaliyetleri
I. Dünya Savaşı'nda İstanbul-Berlin Demiryolu Hattının
Asst. Prof. Dr.Nuray ÖZDEMİR
Stratejik Önemi
Asst. Prof. Dr.Ahmet ALTUNGÖK
I. Dünya Savaşı Sırasında Kerkük ve Musul'dan Elazığ ve
MA Student Çağrı BAKIR
Çevresinde Türk Göçleri (Bir Alan Araştırması ve
Sonuçları)
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Prof. Dr. Abdülhalik BAKIR
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 09.00
YER/PLACE: Erol GÜNGÖR Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
Ph.D Student Ceyda TUNA BOZDOĞAN
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Kazak İsyanı Ve
Bolşevik İhtilaline Olan Etkileri (İngiliz Kaynaklarına
Göre)
Assoc. Prof. Dr.Selçuk UYGUN
I. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde Öğretmenler
"Açlık ve Hastalığın Pençesinde; Arap Coğrafyasında
Asst. Prof. Dr.Taner BİLGİN
Türk Askeri (1914-1918)"
Osmanlı İmp. I. Dünya Savaşı’na Girişinde Goeben
Lecturer Pakize YÖNTER SAĞUN
(Yavuz) ve Breslau (Midilli) Zırhlılarının Satın
Adnan ERKEN
Alınmasının Osmanlı Toplumu Üzerinde Etkisi
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
KAHVE ARASI (15 Dk.)/COFFEE BREAK (15 Min.)
2. OTURUM/2nd SESSION (10.45-12.15)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Youssef COURBAGE
Prof. Dr. Nikolai DIAKOV
Assoc. Prof. Dr.Barış ÖZDAL
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Russia and Arab World on the Eve of W.W.I
Birinci Dünya Savaşı’nın Uluslararası Sistemin
Yapısına Etkileri
Asst. Prof. Dr.Refik ARIKAN
I. Dünya Savaşı'na "Marne"den Bakmak
The First World War at the Austrian-Italian Border:
Researcher Daniel HARRASSER
The Dolomite Front
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE: Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU
Assoc. Prof. Dr.Bestami BİLGİÇ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
I. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye'de Yeni Siyasal
Yapı: İktidar ve Muhalefetin Yeni Hali
Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sırasında “Tehcir”
İngiliz Savaş Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 1917
Asst. Prof. Dr.Mehmet Ali Galip ALÇITEPE
Tarihli Türkiye Konulu Bir Broşür
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan Çekilmesinin Kafkas
Ph.D Student Samire MEMMEDOVA
Cephesine Etkileri
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Gülden SARIYILDIZ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Prof. Emine İNANIR
I.Dünya Savaşı Bağlamında Bulgar Şiirinde Savaş
Çanakkale Cephesinde Şehit Düşen Maraşlılar
Asst. Prof. Dr.Ayhan DOĞAN
Üzerine Bir Değerlendirme
Dardanos Bataryası (Hasan-Mevsuf) ve Çanakkale
Asst. Prof. Dr.Muhammet GÜÇLÜ
Savaşlarındaki Rolü
R.A. Eren Alper YILMAZ
I. Dünya Savaşı Sırasında İtilaf Devletleri Tarfından
R.A. Yakup ÖZKAYA
Uygulanan Propaganda Yöntemleri
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE: Erol GÜNGÖR Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mustafa DAŞ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
I.Dünya Savaşı ve Rusya’daki Türklerin Bağımsızlık
Mücadelesi
I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Azerbaycan
Asst. Prof. Dr.Fariz FARZALİ
Harekatı Ve Bakü’yü Kurtarması
Osmanlı Devletinde Çekirge Afetleri ve Sonuçları
Asst. Prof. Dr.Serkan YAZICI
(1914-1918)
Fransız Basınına Göre Birinci Dünya Savaşında
Dr. Hicabettin SARI
Ermeni Cepheleri
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Asst. Prof. Dr.Marziye MEMMEDLİ
ÖĞLE YEMEĞİ/LUNCH (12.30-13.15)
ÖĞLEDEN SONRA/AFTERNOON
1. OTURUM/1st SESSION (14.00-15.30)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:14.00
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE
Prof. Dr. Mustafa GENCER
Assoc. Prof. Dr.Sergey GRIGOREV
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Alman Hatıratlarında
Çanakkale Cephesi
Birinci
Dünya
Savaşı'nın
Afghanistan and the First World War
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nin Kilit
Asst. Prof. Dr.Nurhan AYDIN
Noktası Sarıkamış Harekatı
Dört Devlet, Bir Vilayet: I. Dünya Savaşı ve Sonrasında
Researcher Taner GÖKDEMİR
Büyük Devletlerin Batum Mücadelesi
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 14.00
YER/PLACE:Kaşgarlı Mahmut Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Seferberlikte Direbolu Köyü
I.Dünya Savaşı Sürecinde Kuzey Yunanistan’ın Sağlık
Durumu: Selanik Örneği
İttihat ve Terakki'nin Önemli İsimlerinden Doktor
Nazım Bey ve I. Dünya Savaşı
I.Dünya Savaşı’nda Irak Seferi ve İngiltere’nin Irak
Bölgesine Olan İlgisinin Tarihsel Arka Planı
Assoc. Prof. Dr.İsmail ARSLAN
Asst. Prof. Dr.Turgut SUBAŞI
Lecturer Mustafa MALHUT
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 14.00
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Orhan DOĞAN
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
İranlı Bir Tarihçinin Gözüyle Birinci Dünya
Savaşında Kaşkay Türkleri
“The War Illustrated” Dergisine Göre Birinci Dünya
Asst. Prof. Dr.Zeynep İSKEFİYELİ
Savaşı’nda Osmanlı Devleti
Tehcir Sonrası Müslüman Çocuklara Zorla El
Lecturer Selma ÇETİNKAYA
Konulması Meselesi
Birinci Dünya Savaşı’nda Kimyasal Silahların
R.A. Kahraman SÜVARİ
Kullanılması
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Assoc. Prof. Dr.Ali TEMİZEL
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 14.00
YER/PLACE: Erol GÜNGÖR Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mehmet Münir ATALAR
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Asst. Prof. Dr.Mustafa SARI
Kafkas Heyetinin İstanbul Seyahati ve Kafkas
Cephesi’ne Etkisi (1918)
Asst. Prof. Dr.Aylin DOĞAN
Researcher Derviş BAŞA
Researcher Aydın KURT
I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun İaşesi
I.Dünya Savaşı’nda Zahire Üretim ve Sevkiyatı:
Konya Örneği
Researcher Dr. Ersin KIRCA
I. Dünya Savaşı ve Açlık
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
KAHVE ARASI (15 Dk.)/COFFEE BREAK (15 Min.)
2. OTURUM/2nd SESSION (15.45–17.15)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Nikolai DIAKOV
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Dr. Hüsnü ÖZLÜ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Basra-İskenderun Ekseninde Strateji ve Savaş
Birinci Dünya Harbi’nde Irak Cephesi’nde 6’ncı
Ordunun Harekat Planı ve Selmanpak ve Kut’ül
Ammare Muharebelerinin Değerlendirilmesi
Assoc. Prof. Dr. Mohammed Hossameldin ISMAIL
Lecturer Dr. Islam Asem ABDELKAREIM
Alexandria in The First World War
Relations between India and Ottoman Empire during
Asst. Prof. Dr. Abuzar KHAIRI
First World War (A Synoptic View)
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE:Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin (Kanal) Cephesinde
Kızılay (Hilal-i Ahmer) Cemiyeti'nin Çalışmaları
I.Dünya Savaşı’nda Nasturi Patriği Mar Şamun
Asst. Prof. Dr.Murat Gökhan DALYAN
Benyamin Ve Faaliyetleri
Osmanlı Devleti’nde Faaliyet Gösteren Dini Cemiyet
Asst. Prof. Dr.Şamil MUTLU
ve Cemaatlerin I. Dünya Savaşı Sırasında Durumu
I. Dünya Savaşında Cihat Fetvası ve Fetva'nın Siyaset
Expert Nevin MERİÇ
Araçlarından Biri Olarak Kullanılması
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Cemal AVCI
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Kırım Harbi’nden Birinci Dünya Savaşı’na
Anadolu’ya Göçler: Mülteciler/Muhacirler Sorunu ve
İskânları
I.Dünya Savaşı Esnasında Osmanlı Devletinde Milli
Asst. Prof. Dr.Mehmet Salih ERKEK
İktisat Uygulaması
Torbalı’dan 1.Dünya Savaşından Dönenler İle İlgili
Expert Necat ÇETİN
Analitik İnceleme –1304 Doğumlular Örneği
Kosova Tarih Ders Kitaplarında I.Dünya Savaşı ve
Ph.D Student Fatih Fuat TUNCER
İşgalci İmgesi
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Assoc. Prof. Dr.Şenol KANTARCI
TARİH/DATE: 13 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 15.45
YER/PLACE: Erol GÜNGÖR Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Emine İNANIR
Assoc. Prof. Dr.Emine ALÇITEPE
Asst. Prof. Dr.Mehmet Ali Galip ALÇITEPE
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Birinci Dünya Savaşı'na Katılan İngiliz Botanikçiler
Hakkında Bir Çalışma
Bulgaristan I. Dünya Savaşında Milli Hedefini
Asst. Prof. Dr.Erol ÇETİN
Gerçekleştirdi mi?
Eve Dönüş/ İsveç Kaynaklarına Göre 1. Dünya
Dr. Tülin UYGUR
Savaşında Rusyadaki Malul Türk Savaş Esirlerinin
İsveç Kızılhaçı Yardımıyla İsveç Üzerinden
Mübadelesi
I.Dünya Savaşı’na Giden Yolda Anadolu’da
Lecturer Banu BERBER BABALIK
Ermeniler
Üzerindeki
Amerikan
Propaganda
Faaliyetleri
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
ÜÇÜNCÜ GÜN/THIRD DAY
14 KASIM/NOVEMBER 2014 – CUMA/FRIDAY
SABAH/MORNING
1. OTURUM/1st SESSION (09:00-10:30)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:09.00
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Ali ARSLAN
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
İttihat Terakki Liderleri ve I. Dünya Savaşı
Population Issues in Ottoman Lebanon (Mutassarifya
Prof. Dr. Youssef COURBAGE
Jabal Lubnan) During the First World War (1914-1918)
The First World War as Recorded by Some Russian
Assoc. Prof. Dr.Akif FARZALIEV
Historians.
Türkiye’de I. Dünya Savaşı Tarihi Yazımında İhmal
Asst. Prof. Dr.Galip ÇAĞ
Edilen Bir Unsur Olarak Savaş Sırasında Balkan
Türklüğü
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 09.00
YER/PLACE: Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Prof. Dr. Osman KÖSE
Assoc. Prof. Dr.Oya DAĞLAR MACAR
Asst. Prof. Dr.Yücel YİĞİT
Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Birinci Dünya Savaşına Girerken Rus Dış Politikası
(1914)
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Hilal-İ Ahmer
Cemiyeti Ve Sağlık Alanında Yapılan İhlaller
I. Dünya Savaşı Yıllarında Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kafkas
Cephesi'ndeki Faaliyetleri
Hollanda Milli Arşivlerinde 1. Dünya Savaşı Raporları
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 09.00
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Murat ARSLAN
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Birinci Dünya Savaşı Sonuçları – Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti’nin Kurulması
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rus Ordusuyla İttifak
Assoc. Prof. Dr. Beşir MUSTAFAYEV
Yapan Taşnak ve Hınçak Ermeni Terör Örgütleri
Birinci Dünya Savaşı’nda Adana ve Mersin’deki
Asst. Prof. Dr.Mustafa ÇABUK
Ermenilerin Sevki ile ilgili Misyoner Raporları
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşına Girişinde
MA Student Irmak KARABULUT
Goeben ve Breslau Gemileri
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
Assoc. Prof. Dr.Tarana HESIMOVA
KAHVE ARASI (15 Dk.)/COFFEE BREAK (15 Min.)
2. OTURUM/2nd SESSION (10.45-12.15)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Turhan KAÇAR
Karekin Pastırmacıyan’a Göre I. Dünya Savaşı’nda
Ermeniler ve İtilaf Devletleriyle İlişkileri
Birinci Dünya Savaşı Esnasında ve Sonrasında Türk
Milliyetçiliği
“Teşkilat-ı Mahsusa” Transnational Activities in
Spain During the First World War
Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
Assoc. Prof. Dr.Umut UZER
Assoc. Prof. Dr.Odile MOREAU
Prof. Dr. Richard TOYE
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Lloyd George and Churchill as War Leaders
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE:Kaşgarlı Mahmut Konferans
Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Muhittin TUŞ
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Galiçya’daki Türk Cephelerinde Beyannamelerle
Psikolojik Harp
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN
Assoc. Prof. Dr.Hayri ÇAPRAZ
Birinci Dünya Savaşının Rusya’ya Bedeli
Bir Şehrin Dramı: I. Dünya Savaşında Mülteciler
Asst. Prof. Dr.Sedef BULUT
Meselesi ve İstanbul'a Etkileri (1914-1918)
Birinci Dünya Savaşı'nı Sona Erdiren Ateşkes
R.A. Elvan ÖZ ÇOKİŞLER
Anlaşmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME: 10.45
YER/PLACE: Halil İNALCIK Amfisi/Lecture Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Anvar ISMAILOV
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Assoc. Prof. Dr.Cavid KASIMLI
Azerbaycan Tarihçilerinin Gözüyle I. Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin
Asst. Prof. Dr.Recep ÇELİK
Müttefik Arayış Çabaları
Relations Between Turkey and France During the
Dr. Güneş IŞIKSEL
First World War According to the Reports of French
Military Attaches
Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin Orta Doğu
Ph.D Student Macide BAŞLAMIŞLI
Politikası
Dahilinde
Hicaz’ın
Osmanlı
Ph.D Student Adem ÇALIŞKAN
Hakimiyetinden Çıkışı
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
ÖĞLE YEMEĞİ/LUNCH (12.30-13.15)
ÖĞLEDEN SONRA/AFTERNOON
1. OTURUM/1st SESSION (14.00-15.30)
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:14.00
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans Salonu/
Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Osman KÖSE
Prof. Dr. Boutros LABAKI
Assoc. Prof. Dr.Ali SATAN
Dr. Stavros ANESTIDIS
Dr. Warren DOCKTER
BİLDİRİ BAŞLIKLARI/PAPER TITLES
Lebanese Emigrants and Lebanon During WW1:
Aspects of Their Economic and Political Roles
Türk Tarih Yazıcılığında Osmanlı İmparatorluğu’nun
I.Dünya Savaşı’na Girişi
Küçük Asya Araştırmaları Merkezi’nde 1. Dünya Savaşı
İle İlgili Kaynaklar
A Great Turkish Policy: Winston Churchill, The Ottoman
Empire and The WWI
MÜZAKERE (10 Dk.)/DISCUSSION (10 Min.)
KAHVE ARASI (15 Dk.)/COFFEE BREAK (15 Min.)
GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI/OVERALL EVALUATION MEETING
TARİH/DATE: 14 KASIM/NOVEMBER 2014
SAAT/TIME:15.45
YER/PLACE: Bumin Kağan Konferans Salonu/Conference Hall
OTURUM BAŞKANI/CHAIRMAN:
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK (Türkiye/Turkey)
Asst. Prof. Dr. Oliver STEIN (Almanya/Germany)
Prof. Dr. Nikolai DIAKOV (Rusya/Russia)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL (Türkiye/Turkey)
Prof. Dr. Youssef COURBAGE (Fransa/France)
Prof. Dr. Ali ARSLAN (Türkiye/Turkey)
Prof. Dr. Richard TOYE (Birleşik Krallık/UK)
Assoc. Prof. Dr.Odile MOREAU (Fransa/France)
Dr. Stavros ANESTIDIS (Yunanistan/Greece)
Ass. Prof. Dr. Roumiana PRESHLENOVA (Bulgaristan/Bulgaria)
DÖRDÜNCÜ GÜN/FOURTH DAY
15 KASIM/NOVEMBER 2014 – CUMARTESİ/SATURDAY
GEZİ PROGRAMI/TOURING PROGRAMME
(Gezi programı daha sonra ilan edilecktir./Touring programme will be announced later.)
Download

sem symp mpozy posıu yum pr um pro rogr ogra ramı