1
İletişim:
0 216 400 22 25 - Ece Tözeniş
www.dbfestivali.com
[email protected]
2
Değerli Gençler,
Davranış Bilimleri Fikir Festivali, dünyada düzenlenen
pek çok bilimsel festival gibi gelenekselleşecek fikir
festivallerinden biridir.
Eğlence ve bilim disiplinini bir arada bulunduran ve sizleri
geleceğe hazırlayan bir yoldur.
İlginç fikirlerin üretilmesi, yenilikçi projelerin ortaya
çıkması, geleceğin nobel adaylarının yetişmesi bu yaşlarda
zihnimize atılan tohumlarla olmaktadır.
Eski kültürler, ünvanları önemserdi. Ancak gelişmiş
kültürler yenilikçiliği ve girişimciliği de önemser.
Müzik, sanat, spor gibi alanlar gençler için önemlidir,
çekicidir ve kısa vadeli başarılar getirir. Bilim ve teknik ise
çok çekici değildir; ancak orta veya uzun vadeli başarılar
getirir.
İşte, festival ve bilimi birleştirerek hem kısa vadeli hem
de uzun vadeli başarı ve mutluluğunuza yardım etmek
istiyoruz.
Geleceği yakalamak, kendinizi bilim festivali içinde
bulmak istiyorsanız bu ziyafeti kaçırmamalısınız.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
T.C. Üsküdar Üniversitesi Rektörü
3
Sevgili Gençler, Değerli Öğretmenler
Türkiye’nin en genç üniversitelerinden biri olarak geleceği ve gençleri
bir araya getirme düşüncesinden hareketle fikir ve bilimi birleştiren,
gençliğin üretken karakterini şimdiden üniversite kültürüne dahil
etmeye fırsat tanıyan bir yaklaşımla ‘Davranış Bilimleri Fikir Festivali’ni
bu yıldan itibaren hayata geçiriyoruz.
Parlak ve üretken bir gelecek ve fikirlerinizi duyurmak için Üsküdar
Üniversitesi Fikir Festivali’ni organize etmek üzere yola çıktık.
Biliyoruz ki; insan ve ihtiyaçları değişiyor. İhtiyaçlarını karşılama
biçimleri de! Değişirken de gelişiyor insan. Sadece bilgi olarak değil,
medeniyet ve kültür olarak da değişiyor. Yine biliyoruz ki; bu değişimde
üretken insanlara ihtiyaç her zamanki gibi önemini koruyor.
Güçlü bir toplum olabilmek artık fikir üretmek, bu fikri bilgiye ve bu
bilgiyi de uygulanabilir hale getirmekle mümkün. Bu yüzden disiplinler
arası işbirliği önem kazanmakta. 2002 Nobel İktisat Ödülü’nü bir
psikoloğun alması da bunun ispatıdır.
Festival etkinliklerimiz içinde bu yıl için ‘Yapay Zeka’ konusunda
fikirlerinizi bekliyoruz.
Medeniyetler beşiği topraklardan yeni fikirler filizlenmesi adına
destekleri için, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız beyefendilere,
festival danışma ve icra kurullarına, katılımları ile siz değerli gençler ve
danışman öğretmenlerine teşekkür ederiz.
İnanıyoruz ki; hepimizin hayattan alacağı bir tat ve hayata katacağı
renkler vardır.
Fikir Festivali ile sizleri hayatın rengârenk tadına bakmaya davet
ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla…
Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL
T.C. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Danışmanı
Festival Direktörü
4
Üsküdar Üniversİtesİ
1. Davranış Bİlİmlerİ Fİkİr Festİvalİ
T.C. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile bu yıl ilki düzenlenecek festival, lise düzeyinde öğrenci
ve öğretmenlerin katılımı ile orta öğretim ve yüksek öğretim
kurumlarının etkileşimi ve işbirliği anlamında bir ilk olma özelliği
taşımaktadır. Bu etkileşim ve işbirliğinin bir festival konseptinde
hayata geçirilmesi de başka bir ilk.
Davranış Bilimleri Fikir Festivali’nde amaç; paylaşmak ve birlikte
üretmektir. Üniversite kültürü ile tanışmak, düşünmek ve
üretmek için fırsat yaratmaktır.
Neden Festival?
Güçlü bir rekabet ortamında yoğun akademik programlarında
performans göstermeleri gereken gençler için canlı, eğlenceli,
rahat ve tam da genç işi bir ortam oluşturmak istedik.
Fikir festivali; bahar gibi canlandırıcı, bahar çiçekleri gibi
rengarenk bir organizasyon. Gençler de fikirleri ile bahar
konseptine tat verecekler.
Gençlerin, eğlence ve bilim disiplininin kaynaştığı, özgün ve
yeni fikirlere kapı açıldığı, yargılanmadan sorgulayabildikleri,
bastırılmadan düşüncelerini ifade edebildikleri, üretken düşünce
becerilerini geliştirici, fikir üretmenin proje kültürüne dönüştüğü
bir ortamda müziğin, sanatsal etkinliklerin, atölye çalışmalarının,
serbest kürsünün, fikir üretmenin ve bu fikirleri yarıştırmanın
harmanlandığı bir festival coşkusu içinde bilgiye ve geleceğe
ortak olmalarını hedefliyoruz.
Bu hedef doğrultusunda festival etkinlik tablomuzda bir de fikir
yarışması bulunuyor; ‘BENİM DE BİR FİKRİM VAR!’
5
FİKİR ÜRET, YARIŞ, KAZAN...
"BENİM DE BİR FİKRİM VAR!"
Geleceğin mimarı ve sahibi olarak
düşündüğümüz gençler için vizyoner
kimliklerini ortaya koyma, gelecek
projeksiyonlarını yakalama fırsatı olarak
düşündüğümüz ‘Benim de bir fikrim var!’
yarışması bu yıl ‘Yapay Zeka’ konusunda
gerçekleşecektir.
Yarışmanın Konusu
Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri
Fikir Festivali içinde bu yıl ‘Benim de Bir
Fikrim Var’ başlığında ödüllü bir fikir
yarışması bulunuyor.
Yarışmanın bu yıl için konusu;
‘Yapay Zeka’.
Geleceğin şekillendiği bu günde gençler
olarak sizlerin; İnsan ve Toplum
Bilimleri, İletişim Bilimleri, Mühendislik
ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve
Eğitim Bilimleri alanlarında psikoloji,
iletişim, eğitim sistemleri, genetik,
biomühendislik, bilişim teknolojileri,
tıp, felsefe, müzik endüstrisi... ile ilgili
aklınıza gelebilecek her tür başlıkta
fikirlerinizi bekliyoruz.
Eldeki verilere göre hedefe ulaşmada
maksimum fayda sağlayan fikirler!
İnsanların zorluklarını kolaylaştırmaya,
problemlerini çözmeye, yeni kaynaklar
yaratmaya, eldeki kaynakları en verimli
şekilde değerlendirmeye yönelik yeni,
yerli ve özgün fikirlerinizi paylaşmak,
birlikte büyütmek istiyoruz.
Yapay Zeka Nedir?
Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde
bilgisayar teknolojisinde yaşanan büyük
gelişim sonucu, optimizasyon yöntemlerinin
fen, sosyal ve sağlık bilimlerinin tüm
6
uygulamalarındaki kullanımı giderek artmış
ve günümüzün mühendisleri zamanlarının
pek çoğunu bilgisayarlar başında, sayısal
modellemeler ve çözümler için harcamaya
başlamışlardır.
Bu gelişmelerin ışığında problemlerin hızlı
ve az maliyetli çözümü konusunda çeşitli
araştırmalar yapılmış ve mevcut yöntemlerin
geliştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır.
Çözüme yönelik optimizasyon yöntemlerinin
geliştirilmesi klasik optimizasyon
yöntemlerinin çözemediği veya zaman aldığı
düşünülerek bunlara alternatif, tamamen
doğal olayların modellemesine yönelik
ortaya atılan yapay zeka kavramının ortaya
çıkmasına neden olmuştur. (Coşkun, A.,
2007)
Yapay Zeka (Artificial Intelligence), temel
olarak insan beyni fonksiyonlarının
yapay simülasyonlarla bilgisayarlarda
gerçekleştirilmesidir. Diğer bir deyişle insan
zekasına özgü olan algılama, öğrenme,
düşünme, fikir yürütme, sorun çözme,
iletişim kurma, çıkarımda bulunma ve karar
verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya
otomatik davranışları sergilemesi beklenen
yapay bir yöntemdir.
Yapay zeka ile robotların, yazılımların,
otomasyon sistemlerinin karmaşık
problemlere insanlar gibi çözümler
üretebilmesi amaçlanmaktadır. Bu
genellikle, insan zekasının özelliklerini
alarak bir bilgisayar algoritması ile
gerçekleştirilir.
Her ne kadar yapay zeka bir çoğumuz için
yeni olsa da, yapay zeka kavramının geçmişi
modern bilgisayar bilimi kadar eskidir.
Fikrin bizlerle olmasını sağlayan “Makineler
düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atarak
makine zekasını tartışmaya açan Alan
Mathison Turing’dir.
Yapay Zeka:
Minsky’ye göre, “İnsanlar tarafından yapıldığında zeka gerektiren şeyleri
makinelere yaptırma arayışıdır.”
Chris Riesbeck’e göre, “Şu temel soruya cevap aramaktır: Bilgisayarlar neden
bu kadar aptal?”
Nabiyev’e göre, “İnsan davranışlarını taklit etme, benzeştirme (simule etme)
veya modelleme amacıyla bilgisayar programlarının geliştirilmesi” dir.
Yapay Zeka’nın Amaçları
Ortaya atılışından bu yana uygulanagelen yapay zeka çalışmalarında amaçları şu şekilde
sıralayabiliriz.
•İnsan beyninin fonksiyonlarını
bilgisayar modelleri yardımıyla
anlamaya çalışmak
•İnsanların sahip olduğu zihinsel
yetenekleri; bilgi kazanma, öğrenme
ve buluş yapmada uyguladıkları
strateji, metot ve teknikleri
araştırmak
•Bu öğrenme metotlarını formel hale
getirmek ve bilgisayarlarda bilgi
sistemleri halinde uygulamak
•İnsanların bilgisayar kullanımını
kolaylaştıracak insan/bilgisayar ara
birimleri geliştirmek
•Belli bir uzmanlık alanı içindeki
bilgileri bir ‘bilgi sistemi’ (veya
‘uzman sistem’) halinde toplamak
•Geleceğin bilgi toplumunun
kurulmasında önemli rol oynayacak
‘genel bilgi sistemleri’ geliştirmek
•Yapay zeka iş yardımcıları ve ‘zeki
robot timleri’ geliştirmek
•Bilimsel araştırma ve buluşlarda
faydalanmak üzere, ‘araştırma
yardımcıları’ geliştirmek
YAPAY ZEKA ve İNSAN ZEKASI
Yapay zeka ve insan insan zekasını basitçe
karşılaştırdığımızda işlevsel (bkz. Tablo
1) ve işletimsel (bkz. Tablo 2) farklılıkları
olduğunu görebiliriz.
Bu farklılıklar yapay zekaya dair fikirlerin
uygulanabilirliği açısından bizlere ışık
tutacaktır!
Tablo 1 ( Yrd. Doç. Dr. M. Betül Yılmaz )
Yapay Zeka
İnsan Zekası
• Kalıcı
• Kopyalanabilir
• Geniş kitlelere yayımlanabilir
• Ucuz
• Her zaman tutarlı
• İşleyişi belgelenebilir
• Yaratıcı
• Tecrübelerini konudan konuya
aktarabilme
• Adaptasyon yeteneği
• Bilinçli çaba olmadan modelleri
öğrenebilme
7
Tablo 2 ( Yrd. Doç. Dr. M. Betül Yılmaz )
Yapay Zeka için Kolay Görevler
İnsan Zekası için Kolay Görevler
•Satranç
•Taşıma planlama
•Havayollarında uçuş saatlerini
planlama
•Fraud (internette kredi kartı
yolsuzluğu) tanıma
•Teorem ispatlama
•Kare bulmaca
•Konuşma tanıma
•Yüz tanıma
•Beste / resim yapma
•Motor aktiviteler (yürümek)
•Çeviri yapma
•Dünya bilgisi (Ör: Balıkların kaç
ayağı var?)
YAPAY ZEKA'NIN GELİŞİMİ
Geçmişte Yapay Zeka
1943 İlk yapay nöron tasarımı (McCulloch ve Pitts)
1949 Hebbian Öğrenme Kuralı (İki nöron aynı anda aktif olurlarsa aralarındaki bağ
güçlenir)
1950 Turing’in makalesi
1951 İlk yapay sinir ağı bilgisayarı (Minsky & Edmonds)
1957 On yıl içinde dünya satranç şampiyonu bir bilgisayar olacak (Newell ve Simon)
1969 Minsky ve Papert’ın yapay sinir ağlarının birçok problem türünde başarısızlığını
kanıtlamaları, yapay sinir ağları çalışmalarına ayrılan fonların durdurulması
1969 Çok katmanlı yapay sinir ağlarının keşfi, ancak 1980’lere kadar ilgi çekmemesi
(Bryson ve Ho)
1981 – 1991
•Uzman sistemlerin ortaya çıkışı:
•Japonya Prolog temelli çalışan zeki makineler üretmek için ‘Fifth Generation’ adlı
projesini duyurdu.
•Amerika ve Avrupa da geride kalmamak için Yapay Zeka projelerine büyük paralar yatırdı.
•Yazılımda yeni klişe: ‘Now with AI!’
•Yapay Zeka firmalarının sayısında büyük artış yaşandı
1991 – 1995 ‘Fifth Generation’ durduruldu.
YAPAY ZEKA ENDÜSTRİSİNDE YENİ ODAK!
İnsanların yerini tamamen almak yerine;
• Uygun problemlere yapay zeka teknikleri uygulamak
• İnsanları destekleyen programlar üretmek
8
Günümüzde yapay zeka çalışmaları birçok
disiplinin hem kendi üretim alanlarında
hem de disiplinler arası işbirliği ile çoklu
çalışma alanlarında önemli, gelecek vaat
eden ve heyecan uyandıran bir özelliktedir.
Popüler çalışma alanlarını şu şekilde
sıralayabiliriz:
nOyunlar: Satranç, dama, tavla gibi
oyunlar araştırmacılar için yapay zekanın
ilk zamanlarından bu yana tercih edilen
bir alan olmuştur.
nOtomatik Teorem İspatlama: Bu
alandaki çalışmalar, yapay zekanın erken
döneminde, 1950’lerde başlamıştır.
Özellikle sembolik mantıkta ispatlanan
teoremler daha basit ispat yollarının
bulunmasında kayda değer sonuçlar elde
etmiştir. Bu çalışmalardan sembolik
mantığa dayanan güçlü bir yapay zeka
dili olan Prolog programlama dili ortaya
çıkmıştır.
nDoğal Dil Anlama ve Çeviri: Bu alandaki
çalışmalar; otomatik tercüme, doğal
dilde yazılmış metinlerin açıklanması,
üretilmesi ve konuşmaların otomatik
işlenmesi gibi faaliyetleri kapsar. Belli
alanlardaki metinlerin tercümesi için
geliştirilmiş sistemlerin tercümelerinin
doğruluk oranı yüksek (% 90’ın üzerinde)
olabilmektedir. Fakat genel maksatlı
otomatik tercüme sistemlerinde doğruluk
oranı % 25’lere kadar düşebilmektedir.
Son yıllarda CYC ve EDR gibi genel
bilgi sistemleri kullanılarak bu oran
arttırılmaktadır.
nGörüntülerin Yorumlanması, Şekil
Tanıma: Görme, bir makinenin çevresini
fark etmeye yönelik başka bir özelliğidir.
İşitme yoluyla algılama durumunda
olduğu gibi görme probleminin
basitleştirilmesi, basit şekillerin
algoritmik şekil tanıma metotları
yardımıyla tanımlanmasından ibarettir.
Bunlar bir metin içindeki harfler, bir
sahne resmi içindeki eşyalar, mikroskop
altında bir resmin üzerindeki hücreler
ya da kromozomlar, bir uydu resmi
üzerindeki özel bölgeler olabilir. Bununla
birlikte, bir sahnenin veya görüntünün
gerçekten anlaşılması bu metotların
ötesine geçmeyi gerektirir: Tıbbi teşhis
amacı ile radyolojik görüntülerin
açıklanması, basılı ya da elyazısı bir
metnin anlaşılması, üretim zinciri
üzerindeki bir nesnenin kontrolünde
olduğu gibi. Bu son etkinlikler özellikle
robotbilime aittir.
nRobotik: Robotbilim geniş bir alana
yayılmış durumdadır. Özellikle sanayide
iş otomasyonu etkinliklerini kapsar
(fabrikasyon, yönetim, tamir). Varolan
robotların büyük bölümü işleri sıra ile
durmaksızın tekrarlar ve zeki davranış
göstermezler. Buna karşın yeni kuşak
robotlar, giderek çevrelerini algılamaya
ve hareketlerini planlamaya yönelik zeka
yeteneği ile donatılmaktadır. Robotik
alanındaki çalışmalar, robot görmesi,
görev planlama, robot timleri, mikwro
robotlar ve robot kolonileri üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
nMakina Öğrenmesi: Öğrenme
üzerine yapılan çalışmalar yapay zeka
çalışmalarının daha ilk dönemlerinde
başlatılmıştır. İlk çalışmalar
‘algılayıcılar’ (perceptrons) adı verilen,
aygıt düzeyinde basit sistemler üzerinde
başlamıştır. Daha sonra sembol düzeyi
öğrenme metotları geliştirilmeye
başlanmıştır. 1970’lerin sonlarına
doğru bilgi tabanlı sistemlerin ortaya
çıkmasıyla bilgi düzeyi öğrenme metotları
geliştirilmeye başlanmıştır.
nMakina Buluşları ve Veri Madenciliği:
Makina öğrenmesi üzerine yapılan
çalışmalar daha sonra makina buluşları
alanına doğru gelişmeye başlamıştır.
İlk olarak tıp veri tabanlarındaki ilaç
uygulamaları ve bunların etkileri
üzerinden yeni tedavi yolları ortaya
çıkarılmıştır. Bu çalışmalar daha sonra
yeni bilimsel araştırmalardan elde
edilen veriler üzerinde de uygulanmaya
başlamıştır.
9
nBilimsel Buluşların Modellendirilmesi:
Bu alanda geliştirilen sistemler
bilim tarihinde gerçekleştirilmiş olan
buluşları modellemek üzere geliştirilen
programlardır.
nBilimsel Araştırma Yardımcıları:
Bilimsel buluşların modellendirilmesi
alanındaki başarılar, günümüzde yapılan
bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek
yardımcı programlar geliştirme
çalışmalarına yol açmıştır.
Bilgi Tabanlı Sistemler:
Bilgi Gösterimi: Bilgi sistemlerinde bilgi
çok farklı şekillerde gösterilebilmektedir.
Yapay zekada bilgi gösterim metotlarını üç
seviyede sınıflandırıyoruz;
nBilgi Düzeyi
nSembol Düzeyi
nAygıt Düzeyi
Bilgi düzeyi metotlarda bilgi, kurallar,
mantık yapıları, çerçeveler, senaryolar ve
vak’a kayıtları şeklinde gösterilmektedir.
Uzman Sistemler: Tasarım, planlama,
teşhis, özetleme, kontrol ve tavsiyede
bulunma gibi konularda insan uzmanların
yaptıkları tüm faaliyetleri otomatik olarak
uygulamak üzere geliştirilen bilgisayar
programlarıdır. Bir uzman sistem,
sınırlı bir alan içinde uzmanlık bilgisini
depolayabilir, mantıksal sonuçları takip
ederek problemin çözümüne ulaşabilir.
Bilgi Tabanlı Simülasyon: Bu alanda
kullanılmak üzere geliştirilen sistemler
afet yönetimi, kriz yönetimi, stratejik
planlama ve bazı askeri alanlarda
uygulanmaktadır.
Genel Bilgi Sistemleri: Uzman sistemlerin
en zayıf tarafı insan uzmanların sahip
olduğu sağduyu bilgisine ve genel bilgilere
sahip olmamasıdır. Bundan dolayı uzman
sistemlere, insan uzmanların aksine
kendi uzmanlık alanlarının biraz dışındaki
problemler verildiği zaman ya hiçbir çözüm
veremezler ya da anlamsız bir çözüm
verirler. Uzman sistemlerin bu eksikliğinin
giderilmesi için insanların sahip oldukları
genel bilgileri ve sağduyu bilgilerini de
taşıyan genel bilgi sistemleri geliştirilmeye
başlanmıştır.
Günümüzde Yapay Zeka Çalışmalarından Bazı Örnekler:
nDeep Blue x Gary Kasparov (1997)
nDarpa Grand Challenge
n1991 Körfez Savaşı’nda, Amerika tüm
lojistik planlamasını YZ yazılımlarına
yaptırdı.
nMars’a otonom robotlar (Spirit,
Opportunity) gönderildi.
nKare bulmacaları çoğu insandan daha
iyi çözebilen bir yazılım “Proverb”
geliştirildi.
nGoogle’ın insansız arabaları ?
nKısıtlı alanda konuşma, ses anlayan
programlar
nTıbbi uzman sistemler
nCerrahi robotlar (HipNav)
nOtomatik Teorem ispatlayıcılar
10
nSKICAT: Uzay teleskoplarından gelen
Terabyte’larca görüntü verisinde
ilginç nesneleri tanımlayan program,
% 94 sınıflandırma başarısı, insan
kabiliyetlerinin ötesinde
nJupiter: Hava tahmin sistemi
nPostanelerde otomatik adres tanıma ve
mektup kümeleme
nBankalarda; imza doğrulama sistemleri,
otomatik kredilendirme kararları,
kredi kartı yolsuzluklarını otomatik
belirleyebilme
nİnternet: Web’de gezinti dizinden yaş,
cinsiyet, lokasyon tahmini
nDijital Kameralar: Otomatik yüz bulma ve
odaklanma
YAPAY ZEKA'NIN GELECEĞİ
1994 yılında Al Magazine’de yayınlanan
ARPA raporuna göre, 21. yüzyılda yapay
zeka şu alanlarda etkili olacaktır;
nZeki simülasyonlar
nBilgi kaynaklarına ulaşım sistemleri
nZeki proje yardımcıları
nRobot timleri
Zeki Simülasyonlar: Eğitim, öğretim, imalat
ve eğlence alanlarında kullanılacaktır.
Zeki simülasyonların eğitim alanındaki
potansiyel uygulamalar, bir çelik
fabrikasının kontrolü, ameliyat odası ve
acil müdahale eğitimi, büyük bir şirketin
yönetimi, kriz yönetimi, savaş alanı
simülasyonu, yeni arazilerin, silahların
ve taktiklerin denenmesi gibi konular
olacaktır.
Öğretim alanında ise etkileşimli tarih
dersleri, etkileşimli yapancı dil (mesela
Japonca) öğrenme gibi konularda
zeki simülasyonların kullanılabileceği
düşünülmektedir.
Zeki simülasyonların imalatta mamullerin
(mesela otomobillerin) imalattan önce
tasarımında ve aynı şekilde askeri
sistemlerin (mesela denizaltılar, uçaklar
ve tankların) tasarımında kullanılacağı
öngörülmektedir.
eğitim, sağlık, pazar analizi gibi konularla
ilgili bilgileri bulup çıkartabilecektir. Ayrıca
bu sistemler, kullanıcıların uzun veya
kısa vadeli alakalarını, onlar için hangi
olayların önemli olduğunu öğrenebilecek
ve bilgiye ulaşımı buna göre yapacaktır. Bu
sistemlerle etkileşim doğal dilde olacaktır.
Zeki Proje Yönetim Yardımcıları: Tasarım
geliştirme, tasarım analizleri, proses
planlama, imalat planlama ve iş sıralaması,
imalat kontrolü gibi alanlarda uygulanmak
üzere bilgi tabanlı yönetim sistemleri
geliştirilecektir. Bu tür yardımcı sistemler
iş dünyasında, hükümet işlerinde politikalar
oluşturulmasında, bilimsel araştırmalarda
ve mühendislikte kullanılacaktır.
Robot Timleri: Zeki araçlardan oluşan
timler fabrikalarda veya askeri tesislerde
gözetleme yapmak için geliştirilip
kullanılabilecektir. Hareketli robotlar ise
zehirli, yangın tehlikeli ve radyasyonlu
ortamlarda yapılacak operasyonlarda
kullanılabilecektir. Çevre temizliği, mayın
temizleme, kurtarma operasyonları, yangın
söndürme gibi alanlarda kullanılabilecek
robot timleri geliştirilecektir. Ayrıca, ev
işlerinde yardımcı robotlar geliştirilecektir.
Büyük laboratuvar deneylerinde (mesela
genetik araştırmalarda) kullanılabilecek
sistemler geliştirilecektir.
Eğlence alanında ise zeki simülasyonlar
etkileşimli masallar, dedektif romanları gibi
uygulamalarda kullanılabilecektir.
Bilgi Kaynaklarına Ulaşım Sistemleri:
Gelecekte her ev ve işyeri televizyon,
gazete, bilgisayar ve internet hizmetlerini
birleştiren bir cihaza sahip olacaktır. Bilgi
kaynaklarına ulaşım sistemleri evde,
işyerinde ve okulda bilgiye ulaşım için
yardımcı olacaktır. Bu sistemler mesela
11
I. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ DAVRANIŞ
BİLİMLERİ FİKİR FESTİVALİ
KATILIM ŞARTNAMESİ
25 Nisan 2014 tarihinde, ‘Üsküdar
Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir
Festivali’nin ilki gerçekleşecek. Üsküdar
Üniversitesi Davranış Bilimleri Fikir
Festivali ile; öğrencilerin kişisel,
duygusal ve düşünsel gelişimi ile
uğraşan öğretmen, idareci ve psikolojik
danışmanların ve en önemlisi geleceğin
sahibi gençlerin güncel yaşamın içinde
yer almaları, farklı malzeme, teknik
ve disiplinleri kullanmaları, özgün
fikir ve proje çalışmalarını toplumla
paylaşabilmeleri hedeflenmektedir.
Üsküdar Üniversitesi Davranış Bilimleri
festivali ile lise düzeyinde (9- 10- 11- 12.
sınıflar) eğitim ve öğrenim gören her
öğrencinin yaratıcılık ve üretkenliği
desteklenerek bilim kültürü ve bilim
endüstrisine yön verecek üretici
ve bilinçli takipçilerin, aktörlerin
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Geleceğin sahibi gençlere bilimin
merakı, özgün üretkenliğin hazzını
yaşama, toplumun ilerleme dinamikleri
olan üretme, paylaşma ve ortak hedef
oluşturma gibi alanlarda katılımcı
olma fırsatını festival dokusunda
yaşatma ve duyarlılık oluşturma
yoluyla sorgulama ve proje kültürü
becerilerini geliştirme hedeflenmiştir.
Diğer yandan festival; programında yer
alan söyleşi, panel ve atölye çalışmaları
ile Türkiye ve yurtdışından sanatçı,
akademisyen, eğitim liderleri ile
öğretmenleri buluşturularak mesleki
becerinin arttırılmasını sağlamak
amaçlamaktadır.
12
B- Yönetim
T.C. Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurumsal
ortaklığıyla gerçekleştirdiği festival,
yenilikçi bir yönetim stratejisine sahip
olmakla birlikte, yönetişim modeli ile de
örnek bir kurum olma yolundadır. Bilim,
sanat ve eğitim alanında çalışma yapan
özel, kamu kurumu ve STK temsilcilerinden
oluşan son derece etkili bir ‘Danışma
Kurulu’na sahiptir. Festivalin yürütmesini
İcra Kurulu, direktör ve festival ekibi
yapmaktadır.
İcra Kurulu; T.C. Üsküdar Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul
İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Ahmet Koçibar,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Arge Birim
Üyesi Akif Kaan Hasdemir, T.C. Üsküdar
Üniversitesi Rektör Yrd. Mehmet Zelka, T.C.
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd. Muhsin
Konuk, T.C. Üsküdar Üniversitesi İletişim
Fakültesi Dekan (V) İzzet Bozkurt, T.C.
Üsküdar Üniversitesi Rektör DanışmanıEğitim Danışmanı Uzm. Psk. Orhan
Gümüşel’den oluşmaktadır.
Festival direktörü; T.C. Üsküdar
Üniversitesi Rektör Danışmanı - Eğitim
Danışmanı Uzm. Psk. Orhan Gümüşel’dir.
Festival Ekibi; NP Grup Tanıtım
Koordinatörü Uğur Canbolat, T.C. Üsküdar
Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü
Ece Tözeniş, Kurumsal İletişim Uzmanları;
Müge Alyu Yamaner, Canan Ekmekçioğlu,
Mustafa Özkan ve Üsem Sekreteri Gülsemin
Topal’dan oluşmaktadır.
Danışma Kurulu; Prof. Dr. Ahmet
Ademoğlu, Dr. Muammer Yıldız (İstanbul İl
Milli Eğitim Müdürü), Prof. Dr. Selahattin
Gültekin, Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu,
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Prof. Dr. Nazife
Güngör, Prof. Dr. Sevda Asgarova,
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Prof. Dr. Selma
Doğan, Prof. Dr. Güler Cimete, Prof. Dr.
Gülten Kaptan,
Prof. Dr. Çiçek Ağayeva, Prof. Dr.
Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Hüsnü Erkmen,
Prof. Dr. Mehmet Emin Ceylan, Prof.
Dr. Tamer Demiralp, Prof. Dr. Mithat
Baydur’dan oluşmaktadır.
C- Mekanlar
T.C. Üsküdar Üniversitesi yerleşkeleri
D - Katılım Koşulları
Genel
1. Konsept : “Benim de bir fikrim
var” için detaylı açıklama ve
kavramsal çerçeveye www.
davranisbilimlerifestivali.com ve
www.dbfestivali.com adreslerinden
ulaşabilirsiniz.
E - Başvuru ve Tarihler
1. 10 Nisan 2014 tarihi saat 24:00’e kadar
www.davranisbilimlerifestivali.com ve
www.dbfestivali.com adreslerinde bulunan
Başvuru Formu doldurularak başvuru
yapılacaktır.
2. 14 Nisan 2014 tarihine kadar başvurusu
yapılan projelerle ilgili ön jüriler tarafından
kabul ya da reddedilmesi ile ilgili geri
bildirim verilecektir.
3. 21- 22 Nisan 2014 tarihine kadar proje, yapıt,
performansın vs. sergileneceği mekana
teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim
yeri; Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’dür. Temas
geçilecek kişi Üsküdar Üniversitesi Kurumsal
İletişim Direktörü Ece Tözeniş’tir.
4. 23- 24 Nisan 2014 Sergi alanlarında proje
yerleştirme çalışmaları tamamlanacak ve
sunuma hazır hale getirilecektir.
5. 25 Nisan 2014 Davranış Bilimleri Festivali
gerçekleştirilecektir.
F - Değerlendirme
2. Festival, okul psikolojik danışmanı
ve rehber öğretmenleri ve branş
öğretmenlerinin rehberliğinde, lise
9- 10- 11- 12. sınıf öğrencilerinin her
türlü bilimsel ve düşünsel üretimine
açıktır.
1. Başvurular ön jüriler tarafından
değerlendirilerek olumlu, olumsuz geri
bildirim verilecektir.
3. Çalışmalar yenilikçi ve konsepte
uygun olmalıdır.
3. Kabul edilen işler, çalışmalar ve projelerin
bitmiş hallerinin yüksek çözünürlüklü
fotoğrafları 14 Nisan 2014 tarihine
kadar [email protected] adresine
gönderilecektir. Bu fotoğraflar; katalogda
ve web sitesinde kullanılacağı için uzman
kişiler tarafından çekilmesi tek tek ya da
sıkıştırılarak yukarıdaki mail adresine
gönderilmesi gerekmektedir. Mailin konu
kısmına projenin başvuru formundaki ismi
ve kurum yazılmalıdır.
4. Çalışmalarda ‘Öğretmen
müdahalesi’ olmamalı, çalışmalar
özgün olmalıdır.
5. Teknik serbesttir, video art, sesgörüntü enstalasyonları, model,
karışık teknik vb. içerebilir.
6. Çalışmanın sergileneceği mekanlar
Üsküdar Üniversitesi Kuzey
Yerleşke Çok Amaçlı Salonları’dır.
Çalışmaların yerleştirilmesi festival
ekibi takibinde olacaktır.
7. Festival, öğrencilerin bireysel
katılımına açık değildir.
2. Daha çok okula ve öğrenciye yer vermek
için fazla başvuru yapan okullara sınırlama
getirilmemiştir.
4. 25 Nisan 2014 tarihinde kabul edilen
projelerin karar jürisine sunumu ve
değerlendirmesi yapılacaktır. Sonuçlar
aynı gün açıklanacak ve ödül töreni
gerçekleştirilecektir.
13
G- Teslim
H. Ödüller
1. Kabul edilen işler, çalışmalar
ve projeler 21-22 Nisan 2014
tarihlerinde, yetkili (Proje sahibi,
proje rehberi) bir kişi tarafından imza
karşılığı teslim edilmelidir. Yetkisiz,
temizlik personeli, şoför ve ilgisiz
diğer kişilerin teslimleri kabul
edilmeyecektir.
1. Kabul edilen çalışmalar final jürisi
tarafından değerlendirilecektir. Bu
değerlendirme sonucunda:
2. 23- 24 Nisan 2014 tarihlerinde
çalışmalar sergi salonlarında sunuma
hazır hale getirilecektir.
3. Asılma sürecinde özel çalışma
gerektiren çok parçalı proje
sahiplerinin kuruluma yardımcı olması
gerekmektedir. Birlikte karar verilecek
gün ve saatte sergi işi için destek
istenecektir.
4. Proje teslim edilirken çalışma ile
ilgili bilgiler (isim, iletişim, kaç parça
olduğu vb.) sağlam ve görünebilecek
şekilde paket üzerinde yer almalıdır.
Ayrıca her işin arkasında aynı bilgiler
bulunmalıdır.
5. Her katılımcı web sitesinde ilan
edilecek künye formatına uygun şekilde
projenin 2 adet künyesini yaparak
çalışması ile birlikte teslim etmelidir.
Ayrıca aynı künye
[email protected] adresine mail ile
gönderilmelidir.
6. Künyenin dili Türkçe ve İngilizce
olmalıdır.
7. Sergi sonrasında işler, çalışmalar ve
projeler sergi bitiminden yani 12 Mayıs
2014 tarihinden sonra en geç üç gün
içerisinde proje sahibi tarafından teslim
alınmalıdır. Üç gün içerisinde teslim
alınmayan çalışmalar ile ilgili Festival
Yönetimi sorumluluk almayacaktır.
8. Başvuru yapılan proje ile teslim edilen
proje arasında olumsuz anlamda
bir farklılık bulunduğu taktirde
çalışmanın sergilenmeme hakkı saklı
tutulmaktadır.
14
İlk 3 (üç) dereceye giren çalışmalara
‘Davranış Bilimleri Fikir Festivali
Heykelciği’ ve 1. seçilen projeye 2000 TL, 2.
seçilen projeye 1500 TL, 3. seçilen projeye
1000 TL nakdi ödül, sırasıyla 4., 5., 6., 7.
ve 8. olarak seçilen projelere ‘Özgün Fikir
Ödülleri’ ve 500 TL nakdi ödül verilecektir.
Ayrıca proje danışmanı öğretmenlere de
projenin kazandığı ödülün yüzde ellisi
oranında ödüllendirme yapılacaktır. En çok
proje katılımı sağlayan okula da ‘Davranış
Bilimleri Heykelciği’ ile okul kütüphanesine
kitap seti verilecektir.
*Proje Danışmanlığı kategorisindeki ödül
proje bazında tek kişiliktir.
T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZİRVESİ FİKİR FESTİVALİ
"YAPAY ZEKA" KONULU PROJE YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
Bu form yarışmaya katılmak isteyen ortaöğretim öğrencileri (9. Ve 12. Sınıflar) tarafından doldurulacak ve okul
müdürü tarafından onaylanacaktır. Bilgisayar ile yazılmış, proje planı, proje özeti (250 kelimeyi geçmeyecek),
projenin kesin raporu, başvuru formu ve bilimsel etik formu ve proje katkı beyanı formu (*) ilanda belirtilen
tarihe kadar T.C. Üsküdar Üniversitesi Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul
adresine gönderilecektir. Ayrıca bu belgelerin hepsi bilgisayar ortamında hazırlanıp CD’ye kaydedilerek
belgelerle birlikte adrese gönderilecektir. Başvuru koşullarına uymayan, eksik ve/veya geç başvurular işleme
konulmayacaktır.
A - PROJEYİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN/ÖĞRENCİLERİN
Adı-Soyadı
Sınıf ve Şubesi
Doğum Yeri ve Tarihi
........…/.......…/19
Ev Adresi
Ev Tel
0(
)
Cep Tel 0(
)
e-posta
FOTOĞRAF
Cepheden ve son
6 ay içerisinde,
öğrenciyi
tanıtabilecek
şekilde çekilmiş
net bir fotoğraf
olmalıdır.
T.C. Kimlik No
Adı-Soyadı
Sınıf ve Şubesi
Doğum Yeri ve Tarihi
Ev Adresi
Ev Tel
e-posta
T.C. Kimlik No
Okulun Adı
Okulun Adresi:
İl ve İlçe
Okul Tel
FOTOĞRAF
Cepheden ve son
6 ay içerisinde,
öğrenciyi
tanıtabilecek
şekilde çekilmiş
net bir fotoğraf
olmalıdır.
0(
)
Okul Faks 0(
)
Bu projenin tamamının kendime/kendimize ait olduğunu beyan ederim/ederiz.
Birinci öğrencinin imzası:
İkinci öğrencinin imzası:
B - DANIŞMAN ÖĞRETMEN BİLGİLERİ
Bu kısım öğrenciye/öğrencilere proje sırasında bilgi ve fikir desteği sağlayan öğretmen/öğretmenler tarafından doldurulur.
DANIŞMAN ÖĞRETMEN
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Branşı
0(
Tel No
)
ONAYI/ONAYLARI: Projenin yukarıda adı ve soyadı bulunan yazılı öğrenciye/öğrencilere ait olduğunu ve başvuru
koşullarına uygun olduğunu onaylıyorum/onaylıyoruz.
İmza
C - PROJE İLE İLGİLİ BİLGİLER
1. Projenizin Adı:
2. Projenizin Dalı: (Birini İşaretleyiniz)
İnsan ve Toplum Bilimleri
Sağlık Bilimleri
İletişim Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
3.Fikir Projenizin Amacı: (Kısaca yazınız)
4. Fikir Projenizde Kullanılan Yöntem: (Kısaca yazınız)
5. Fikir Projenizde Elde Edilen / Edilmesi Beklenilen Sonuç: (Kısaca yazınız)
6. Fikir Projenizin Kurgusu ( Aşağıdaki başlıklar ile ilgili olarak fikir projenizi kısa
değerlendiriniz)
Özgünlük:
Uygulanabilirlik:
Yaygın Etkinliği / Faydalılığı:
7. Proje çalışmaları sırasında (varsa) kurum veya kuruluşlar, alınan desteğin türü ve tüm proje
içindeki yüzdesi (*) :
8. Bu proje ile başka bir yarışmaya katıldınız mı?
Evet
Hayır
Cevabınız Evet İse Proje Yarışmasının Adı:
Aldığınız Derece:
D - BU KISIM OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN İMZALANIP ONAYLANACAKTIR.
Önerilen projelerin başvuru koşullarına uygun olduğunu onaylarım.
Okul Müdürünün Adı Soyadı
Tarih
…....…/…....… 20
Mühür
İmza
Not: Başvuru formuna yapıştırılan fotoğraflardan ayrı olarak öğrencilerin aynı fotoğraftan bir
adet bu formla birlikte göndermeleri gerekmektedir. Fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve
katıldığı dal yazılmalıdır.
(*) Alınan destekle ilgili “Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı Formu” doldurularak belgelerle birlikte
T.C. Üsküdar Üniversitesi…………………..................................………….’ne gönderilmelidir.
Başvuru Formunu http://www.dbfestivali.com/DB-Basvuru-Formu.pdf linkinden doldurduktan
sonra [email protected] adresine gönderebilirsiniz.
18
Altunizade
Kuzey
Yerleşkesi
(Ana
Kampüs)
Altunizade
Güney
Yerleşkesi
Çarşı
Yerleşkesi
Altunizade
Güney
Yerleşkesi
Kız Öğrenci
Konuk Evi
20
Download

Untitled - Davranış Bilimleri Festivali