Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Öğretim Elemanı Giriş Sınavı ve Sonuç Tutanağı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SONUÇLARI
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro ünvanı belirtilen öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapan adaylardan öndeğerlendirmeyi geçenler anılan yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca giriş sınavına tabi tutulmuş olup,
12.maddesi uyarınca yapılan değerlendirme aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
İLAN TARİHİ
:
4.2.2015
-
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
18.2.2015
25 Şubat 2015 Çarşamba
:
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayımlanmıştır)
BİRİMİ
:
KADRO ÜNVANI :
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
UZMAN (29201)
ADAYIN
BAŞVURDUĞU
ALES
Sıra
No
1
Adı Soyadı
MUSAAB MANSUR
BÜYÜKBAYRAKTAR
BİRİM
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
MEZUNİYET NOTU
YABANCI DİL
GİRİŞ SINAVI
BÖLÜM /ANABİLİM DALI
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%30
100'LÜK
SİSTEME
GÖRE
MEZUNİYET
NOTU
%30
KPDS/ ÜDS
PUANI
YABANCI DİL
PUANI
%10
GİRİŞ SINAVI
PUANI
GİRİŞ SINAVI
PUANI
%30
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
83,411
25,02
66,40
19,92
55,00
5,50
30,00
9,00
GENEL
TOPLAM
59,44
SONUÇ
BAŞARISIZ
Download

Diş Hekimliği - Personel Daire Başkanlığı