RESİM KASETLERİ
ALIMINA AİT BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale Kayıt
2015/15408
Numarası :
1
Sıra
No
2
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Birimi
Teklif Edilen Birim
Miktarı Fiyat (Para birimi
belirtilerek)
1
HDCAM SR
KASET
33 Dak.
Adet
100
2
HDCAM SR
KASET
40 Dak.
Adet
50
3
HDCAM SRL KASET
64 Dak.
Adet
200
4
HDCAM SRL KASET
94 Dak.
Adet
400
5
HDCAM SRL KASET
124 Dak.
Adet
Tutarı
(Para birimi
belirtilerek)
600
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)
Ad SOYAD/Unvan-(Kaşe)
İmza3
1 Bu sütun TRT tarafından hazırlanacaktır.
2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/unvan yazılarak imzalanacaktır.
Ortak girişim(iş ortaklığı veya konsorsiyum) halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri
kişiler tarafından imzalanacaktır.
Download

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ