Destekdepo.com BAYİ BAŞVURU FORMU
Firma Bilgileri:
Ticari Unvan:....................................................................................................................................
Telefon: 0(.......)................................................................................................................................
Fax: 0 (.......) ....................................................................................................................................
Fatura Adresi:...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Posta Kodu:..............................
Şehir:..............................................................
Vergi Dairesi:........................................................... Vergi Numarası:..............................................
Başvuru Sahibinin:
Adı Soyadı:.......................................................................................................................................
Unvanı:............................................................................................................................................
E-Mail:..............................................................................................................................................
NOT:Başvuru sonrasında “Yönetici Kullanıcı Adı” ve “Yönetici Şifresi” bu mail adresine
gönderilecektir.O nedenle lütfen güvenli bir e-mail adresi yazınız.
Tarih:........../.........../..................
Şirket:...............................................................................................................................................
Yetkili:...............................................................................................................................................
İmza ve Kaşe:
Ekler: Vergi Levhası ve İmza sirküsü. (Lütfen kopyalarını gönderiniz)
Not: Bu form ile sistemimize üye olup özel fiyatları ve ürün özelliklerini görebilirsiniz.
Kredi kartı ile alışveriş yapabilmek ve taksit imkanlarından, özel kampanyalardan
faydalanmak için “Bayi Sözleşmesi” nin imzalanarak gerekli evraklarla birlikte aslının bize
ulaştırılması gerekmektedir. Formun bize ulaştırılmış olması bayilik vasfının verileceği
anlamına gelmez. Gerekli durumlarda ek evrak ve teminat istenebilir.
Download

Destekdepo.com BAYİ BAŞVURU FORMU Firma Bilgileri: Ticari