ÖZEL VEKALETNAME
Vekil Eden
Tarih : …../….../ 2015
Tam Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C Numarası
(Sadece sahıs başvurularında doldurulacaktır. )
Vekil Olan
PRENSİP PATENT FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DANIŞMANLIK VE REKLAM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Şeref SEZER
Turgut Özal Cd. Numara 84 Karagül İş Merkezi D Blok Kat 3/126 Fındıkzade – Fatih / İSTANBUL
Firmamız/Şahsım adına T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bütün dairelerinde, Türk Patent Enstitüsü
Başkanlığı’nda marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile patent ve faydalı model tescili müracaatlarını
yapmaya, tescil işlemlerini takip etmeye, belgelerini almaya, harçlarını yatırmaya, bunlarla ilgili adres, unvan ve
nev’i değişiklikleri yapmaya, yenileme işlemlerini takibe, belge suretlerini çıkartmaya, menşe vesikası
çıkarmaya, Resmi Marka Bülteni, Resmi Patent Bülteni ve Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanan;
marka, patent ve faydalı model ile endüstriyel tasarım yayınlarına itiraz etmeye, devir alınmış markaların Türk
Patent Enstitüsü kayıtlarında gerekli işlemleri yapmaya, harçlarını yatırmaya, belgelerini alıp vermeye, devir
alınmış markaların, Türk Patent Enstitüsünde devir işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olmak üzere;
İstanbul Ticaret Odasına , Kocamustafapaşa Vergi Dairesine, 733 038 6911 Vergi Numarası ile kayıtlı PRENSİP
PATENT FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DANIŞMANLIK VE REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ‘ni
ve aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü sicilinde Marka ve Patent vekili olarak
kayıtlı olan ;
Şeref SEZER’i yetkili olmak üzere vekil tayin ettik/ettim.
Not: Noter tasdikine gerek olmayıp, ilgili bölümün kaşelenip imzalanması yeterlidir.
Yetkili Kişi/ Kaşe/İmza
Download

ÖZEL VEKALETNAME - Prensip Patent