Yaprak No :
Page No :
Kısım :
Unit :
Tarih :
Date :
Yapılan İş :
Work Done :
RAPOR
İşyeri Staj Sorumlusu Adı Soyadı ve Görevi/Unvanı
 Bu sayfalar gerektiği kadar çoğaltılıp kullanılacaktır.
 Daha sonra, kapak ile birleştirilip staj defteri oluşturulacaktır.
 Tüm sayfalar işyeri staj sorumlusu tarafından kaşelenip imzalanmalıdır.
İmza ve Kaşe
Download

Staj Defter Yaprağı