ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü
M.KP. Bulvarı No: 186
38090 Kocasinan/KAYSERİ
Tel : 0 352 337 32 35 Fax : 0 352 337 09 32
E-mail : [email protected]
DENEY RAPORU
Numune Kodu :
Rapor No :
Rapor Tarihi :
Müşterinin Adı/Adresi :
Numune Kabul Tarihi :
Numune Cinsi ve Miktarı :
Numunenin Alındığı Yer :
Numunenin Aldığı Tarih :
Numunenin Alınış Şekli :
Ambalaj Durumu :
**Yorumlar:
Bu raporda verilen sonuçlar raporda tanımlanan ve analizi yapılan numuneye aittir.
Onaylayan
Fazilet MALİK
(Laboratuvarlar Şube Müdürü)
** Müşteri tarafından talep edildiğinde yorum yapılacaktır.
Bu rapor laboratuvarın yasal izni olmadan kısmen çoğaltılıp kopyalanamaz. İmzasız ve onaysız raporlar geçersizdir.
Deney raporuna itiraz süresi raporun müşteriye iletilmesinden itibaren maksimum bir haftadır.
Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl halinde hazırlanmıştır.
R.LAB.5.10.01/Rev.No: 02/13.06.2012
Sayfa: 1 / 2
ÇEVRE ANALİZLERİ LABORATUVARI
Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü
M.KP. Bulvarı No: 186
38090 Kocasinan/KAYSERİ
Tel : 0 352 337 32 35 Fax : 0 352 337 09 32
E-mail : [email protected]
Numune Kodu:
Analiz Tarihi:
..................
Parametreler
Analiz Sonuçları
Ölçüm Belirsizliği
Yönetmeliği
Deney Metodu
Limit Değerleri
Ölçüm belirsizliği, deney süresindeki belirsizlikleri kapsamaktadır ve % 95 (k=2) güven aralığında hesaplanmıştır.
* TÜRKAK tarafından akredite edilen ve Çevre Bakanlığından Yeterlik alınan parametreler
Sorumlu imzalar:
(Adı/Soyadı/Ünvanı)
Bu rapor laboratuvarın yasal izni olmadan kısmen çoğaltılıp kopyalanamaz. İmzasız ve onaysız raporlar geçersizdir.
Deney raporuna itiraz süresi raporun müşteriye iletilmesinden itibaren maksimum bir haftadır.
Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl halinde hazırlanmıştır.
R.LAB.5.10.01/Rev.No: 02/13.06.2012
Sayfa: 2 / 2
Download

Üslü Sayılar