B
E T İ M D E R S L E R İ
......................................................................................................................
DERSİN
VERİLECEĞİ
GÜNLER
DOÇ. DR.
İLHAN İLKILIÇ
TIPTA FELSEFE
VE ETİK
18.11.14
09.12.14
23.12.14
30.12.14
06.01.15
13.01.15
17:15-19.00
Amaç
Modern teknolojilerle ortaya çıkan tıpta yeni uygulamalar insanın varoluşu ve ahlakla ilgili birçok temel kavramı da muğlaklaştırdı ve sorgulanabilir hale getirdi. İnsanın klonlanması,
kök hücre araştırmaları, genlere yapılan müdahaleler, organ
nakli ve beyin ölümü gibi konular felsefenin ve etiğin klasik
konularından olan yaşam, ölüm, sağlık, hastalık, doğru ve iyilik
gibi temel kavramları tekrar sorgulamamıza yol açtı. Bu seminerde hem Batı hem de İslam felsefesi ve etiğindeki klasik
metinlerle bu alandaki sorunlar tartışılacak ve analiz edilecektir. Buradaki amaç ele alınan konular bağlamında katılımcılarla birlikte bir diskurs ve eleştirel refleksiyon geliştirilmesidir.
Katılım
Seminere katılım için herhangi bir ön bilgi, eğitim ve tecrübe
şartı aranmamaktadır. Seminer dinlemek ve öğrenmek isteyenler için değil, tartışmak ve düşünmek isteyenler için düzenlenmiştir.
Derse 20 kişi kabul edilecektir. Başvuru sırası önceliklidir.
Başvuru için [email protected] adresine iletişim bilgilerinin
mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Dersi takip edemiyeceklerin kayıt yaptırmaması, diğer arkadaşların dersten yararlanmasına engel olmaması bakımından önemle rica olunur.
Kızılelma Cd. Topçu Emin Bey Çıkmazı Sk. No.30
Fındıkzade, Fatih - İstanbul
www.betim.org.tr [email protected]
.
......................................................................................................................
Download

doç. dr. ilhan ilkılıç