Kardeşler Motosiklet
Yamaha Yetkili Bayii
Tel: 0 212 534 40 27 Fax: 0212 617 85 87
Rami kışla cad. Yeni Mh. no:114 Eyüp
www.kardeslermotosiklet.com
VEKALETNAME
Sahibi bulunduğum motorlu nakil vasıtalarımın trafik, maliye, sigorta vesaire makam ve dairelerde adım
kayıt ve tescillerini yaptırmaya,ÖTV,MTV,TPC,OGS Vergi ve harçlarını yatırmaya, plakasını , motorlu
araç tescil belgesi ve trafik belgesi alımı için müracaatlarda bulunmaya ve teslim almaya, lüzumlu evrak
, defter ve vesaiklerin tanzim ve imzaya,
sigorta muamelelerini yaptırmaya, araç muayenelerini
yaptırmaya ,bağlı olan aracımı teslim almaya, dilerse vasıtaya trafikten çekme belgesi ve ilişik kesme
belgesi almaya, yol belgesi almaya, dilekçe ve beyannameleri imzaya, yine dilerse namına dilediği özel ve
tüzel kişilerden dilediği bedel ve koşullarla peşin olarak motorlu araçlar her türlü motor bloğu satın
almaya, satış sözleşmelerini imzalamaya,dilerse sözleşmeleri feshe, fesihnameleri imzalamaya, sözleşmeler
üzerinde düzeltme beyannamelerini yapmaya, bedellerini ödemeye ,İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığından ticari araç belgesi almaya ,takografla ilgili taahhütte bulunmaya ,ulaştırma bölge
müdürlüğüne K belgesi işlemlerimi yapmaya ,müraacatta bulunmaya ,teslim etmeye,teslim almaya,suret
çıkartmaya, vergi dairelerine namıma müracaatla adıma vergi mükellefiyeti tesis ettirmeye, vergi numarası
almaya buna ait belgeleri imzalamaya, tebdilen veya zayiinden motorlu araçlar tescil belgesi, trafik belgesi
ve plakalarını çıkartmaya , sahibi bulunduğum
araçlara hurda belgesi ve trafikten çekme belgesi
almaya, çalıntı belgesi almaya, rehin işletmeye ve rehin kaldırmaya,vergi dairesinden kayıtlarını
sildirmeye, bu hususlarla ilgili beyan ve taahhütlerde bulunmaya, dilerse başkalarını tevkil, teşrik ve azle
birlikte veya ayrı yetkili olmak üzere ;
CAİT GİRGİN ( 40339680856 )
RASİM KARADAĞ ( 26813001720 )
SAVAŞ GÜLER ( 37071089052 )
OSMAN DOĞAN ( 30373535144 )
MEHMET OGUR ( 22367671464 )
KADİR KIRKIZ ( 25136026342)
MURAT FİDANBAYINDIR ( 32074660200)
İBRAHİM DUMAN ( 48118309554 )
İBRAHİM DUMAN ( 48118309554 )
Download

Vekalet - Kardeşler Motosiklet