EK - 2
T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
…../…../.2014
TİCARİ (S Plaka) PLAKALARIN ARAÇ MODEL DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN
BAŞVURU FORMU
Şoförlük mesleğini tek geçim kaynağı olarak seçmiş olduğumu ve sürekli olarak icra
edeceğimi beyan ederek, Üzerime kayıtlı olan 48 S ………… plakalı ………. Marka ………
Model Aracımı ……… model……………Marka Motor No:…………………………. Şase
No:………………..…………….. araç ile değiştirmek istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı SOYADI
:
ADRES
:
İMZA
Tlf
T.C Kimlik No
:
:
GEREKLİ EVRAKLAR
1. Başvuru formu.
2. Araca ait ruhsatın aslı (Fotokopisi alınacak).
3. Yeni aracın satış/trafikten çekme belgesi.(Sıfır araç ise fatura ve uygunluk belgesi)
4. Mali sorumluluk sigorta poliçeleri ( fotokopisi )
5. Ferdi kaza koltuk sigortası ( fotokopisi )
6. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenmiş Araç Uygunluk Belgesi.
7. Araç Uygunluk belgesi için M.B.B………..Yılı gelir tarifesinde belirtilen TL
miktarının tahsilat veznesine ödenmiş dekontu.
8. Plastik dosya.
NOT: Müracaat sahipleri tarafından hazırlanacak bilgi ve belgeler dosya halinde
ve şahsen teslim edilecek olup, posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
____________________________________________________________________________________________________
İRTİBAT: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 14 (2 No’lu Hizmet Binası) Metneşe/MUĞLA
Telefon: (0 252) 444 48 01 Faks: (0 252) 212 07 18
e-posta: [email protected]
Download

NOT: Müracaat sahipleri tarafından hazırlanacak