T.C.
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
…../…../.2014
“TM” PLAKA DÖNÜŞÜMÜ BAŞVURU FORMU
Üzerime kayıtlı olan 48 ………….. plakalı aracım ile ………… tarih ve ………….
Sayılı İl Trafik Komisyonu/UKOME kararına istinaden aşağıda belirtilen güzergâhlarda
faaliyet göstermekteyim. UKOME Kurulunun 17.09.2014 tarih ve 2014/2–64 sayılı kararına
göre mevcut plakamın “TM” plakaya dönüştürülmesini talep ediyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı SOYADI
:
ADRES
:
İMZA
Tlf
T.C Kimlik No
:
:
İl Trafik Komisyonu/UKOME
Kararına Göre Faaliyet Gösterilen Güzergah:
GEREKLİ EVRAKLAR
1. Başvuru Formu.
2. Çalışmakta Olan Araca Ait Ruhsatın Aslı (Fotokopisi alınacak).
3. Vergi Dairesinden Alınmış Faaliyet Belgesi
4. Vergi Levhası
5. İlgili Oda Kaydı
6. Birlik/Kooperatif Faaliyet Belgesi
7. Önceden alınmış İl Trafik Komisyon Kararı, D4 Yetki Belgesi, Taşıt Kartı ve Taşıma
Güzergâh Listesi
NOT: Müracaat sahipleri tarafından hazırlanacak bilgi ve belgeler dosya halinde
ve şahsen teslim edilecek olup, posta yoluyla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
____________________________________________________________________________________________________
İRTİBAT: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. Tansaş Karşısı Metneşe/MUĞLA
Telefon: (0 252) 444 48 01 Faks: (0 252) 214 19 24
e-posta: [email protected]
Download

NOT: Müracaat sahipleri tarafından hazırlanacak