2014 -2015 EĞİTİM DÖNEMİ
OKUL SERVİS ARAÇLARINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
27.08.2014 Tarih ve 2014/8-11.Ç Saylı UKOME Kararı
KM
UKOME KARARI (Azami Ücret)
0–1
151,00 ¨
1–3
165,00 ¨
3–5
180,00 ¨
5–7
185,00 ¨
7–9
195,00 ¨
9 – 11
235,00 ¨
11 – 13
270,00 ¨
13 – 15
290,00 ¨
15 – 17
300,00 ¨
17 – 19
325,00 ¨
19 – 21
345,00 ¨
21 – 23
365,00 ¨
23 – 25
370,00 ¨
25 Km' yi Aşan her km İçin
3,20 ¨
Ücret tarifesi ile ilgili hususlar; “Madde 23 – Servis Taşımacılığı Yönergesi, Öğrenci Servis Ücret
Tarifesi Uygulama Esasları” kapsamında değerlendirilecektir.
Download

Okul Servis Taşımacılığı Ücret Tarifeleri