SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU RAPORU
Yüksekokulumuza 2013-2014 Bahar Yarıyılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişle
geçmek isteyen öğrencilerin başvuruları 10-12 Şubat 2014 tarihleri arasında toplanan
komisyonumuzca değerlendirilmiş olup geçişleri ile ilgili kararlar oybirliği ile alınmış VE
aşağıda olduğu gibi sunulmuştur.
Kadriye KAN
1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
2) Iğdır Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi
MADDE 11- (6) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim
ücreti öderler.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Kastamonu
Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik I. Sınıf I. Öğretim programında öğrenim gören Kadriye KAN’ın
Yüksekokulumuz Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon I. Sınıf II. Öğretim programına 1.
sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Kadriye KAN’ın Alttan Alması Gereken Dersler:




Psikolojiye Giriş
Tıp Kütüphaneciliği
Tıbbi Sekreterlik Temel İlkeleri-I
Yaz stajı
1
Kadriye KAN’ın Muaf Olduğu Dersler:








Türk Dili-I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Yabancı Dil-I
Hastalıklar Bilgisi
Tıbbi Terminoloji-I
Bilgisayar ve Klavye Öğretimi-I
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
Biyoistatistik-I
Hakan ASLANTAŞ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 sayılı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Atatürk Üniversitesi
Narman Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. Sınıf I. Öğretim
programında öğrenim Hakan ASLANTAŞ’ın Yüksekokulumuz Tıbbi Sekreterlik ve
Dokümantasyon I. Sınıf I. Öğretim programına 1.sırada kurumlar arası yatay geçişi
uygun görülmüştür.
Hakan ASLANTAŞ’ın Alttan Alması Gereken Dersler:









Türk Dili-I
Yabancı Dil-I
Biyoistatistik I
Tıbbi Terminoloji I
Bilgisayar ve Klavye Öğretimi I
Tıbbi Sekreterlik Temel İlkeleri I
Psikolojiye Giriş
Tıp Kütüphaneciliği
Yaz Stajı
2
Hakan ASLANTAŞ’ın Muaf Olduğu Dersler:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Semra YORGUN
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu
programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Erzincan Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi I. Sınıf I. Öğretim programında
öğrenim gören Semra YORGUN’un Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi I. Sınıf I. Öğretim
programına 1. sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Semra YORGUN’un Alttan Alması Gereken Dersler:






Çocuk Beslenmesi
Özel Eğitim
Sanat Etkinliklerini İzleme
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İlkyardım
Yaz stajı
3
Semra YORGUN’un Muaf Olduğu Dersler:









Türk Dili-I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Yabancı Dil-I
Matematik
Çocuk Gelişimi I
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Çocukla İletişim
Çocuk ve Oyun
Dilan TOSUN
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu
programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Erzincan Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi I. Sınıf I. Öğretim programında
öğrenim gören Dilan TOSUN’un Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi I. Sınıf I. Öğretim
programına 2.sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Dilan TOSUN’un Alttan Alması Gereken Dersler:






Çocuk Beslenmesi
Özel Eğitim
Sanat Etkinliklerini İzleme
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İlkyardım
Yaz stajı
4
Dilan TOSUN’un Muaf Olduğu Dersler:









Türk Dili-I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Yabancı Dil-I
Matematik
Çocuk Gelişimi-I
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Çocukla İletişim
Çocuk ve Oyun
Havanur TOSUN
1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu
programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
2) Iğdır Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi
MADDE 11- (6) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim
ücreti öderler.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Erzincan Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi I. Sınıf I. Öğretim programında
öğrenim gören Havanur TOSUN’un Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi I. Sınıf II. Öğretim
programına 1.sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
5
Havanur TOSUN’un Alttan Alması Gereken Dersler:






Çocuk Beslenmesi
Özel Eğitim
Sanat Etkinliklerini İzleme
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İlkyardım
Yaz stajı
Havanur TOSUN’un Muaf Olduğu Dersler:









Türk Dili-I
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I
Yabancı Dil-I
Matematik
Çocuk Gelişimi I
Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Çocukla İletişim
Çocuk ve Oyun
Betül TÖREMEN
1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu
programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
2) YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği: MADDE 24 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli
ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere
atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri,
eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya
yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı
6
oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri
yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban
puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Avrasya Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım I. Sınıf I. Öğretim
programında öğrenim gören ve Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi
Başhekimliğinde 6575 Saylı DMK’ya göre İlk ve Acil Yardım Teknisyeni olarak görev
yapan Betül TÖREMEN’in Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım
I. Sınıf I. Öğretim
programına 1.sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Betül TÖREMEN’in Alttan Alması Gereken Dersler:







Acil Hasta Bakımı I
Acil Yardım ve Kurtarma I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İnsan Anatomisi
Fizyoloji
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Yaz stajı
Betül TÖREMEN’in Muaf Olduğu Dersler:





Türk Dili-I
Yabancı Dil-I
Tıbbi Terminoloji
Ambulans Servis Eğitimi I
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Sefa BEHREM
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
7
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu
programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Avrasya Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım I. Sınıf I. Öğretim
programında öğrenim gören Sefa BEHREM’in Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım I.
Sınıf I. Öğretim programına 2.sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Sefa BEHREM’in Alttan Alması Gereken Dersler:






Acil Hasta Bakımı I
Acil Yardım ve Kurtarma I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Fizyoloji
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Yaz stajı
Sefa BEHREM’in Muaf Olduğu Dersler:






Türk Dili-I
Yabancı Dil-I
İnsan Anatomisi
Tıbbi Terminoloji
Ambulans Servis Eğitimi I
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Oğuzhan ALTUNIŞIK
1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu
programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
8
2) YÖK Yatay Geçiş Yönetmeliği: MADDE 24 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli
ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere
atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer
diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına
eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları
diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim
kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha
yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Avrasya Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım I. Sınıf I. Öğretim
programında öğrenim gören ve Iğdır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Devlet Hastanesinde 6575 Saylı DMK’ya göre Hemşire olarak görev yapan Oğuzhan
ALTUNIŞIK’ın Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım I. Sınıf I. Öğretim programına
3.sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Oğuzhan ALTUNIŞIK’ın Alttan Alması Gereken Dersler:







Acil Hasta Bakımı I
Acil Yardım ve Kurtarma I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
İnsan Anatomisi
Fizyoloji
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Yaz stajı
Oğuzhan ALTUNIŞIK’ın Muaf Olduğu Dersler:





Türk Dili-I
Yabancı Dil-I
Tıbbi Terminoloji
Ambulans Servis Eğitimi I
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
9
Cenk ÖZDEMİR
1) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1
Uygulamasına dair 29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve
30.01.2014 tarihli 75850160-301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
2) Iğdır Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi
MADDE 11- (6) İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim
ücreti öderler.
Hükümlerine göre aşağıda belirtilen dersleri alttan almak koşulu Avrasya Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım I. Sınıf II. Öğretim
programında öğrenim gören Cenk ÖZDEMİR’in Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım I.
Sınıf II. Öğretim programına 1.sırada kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmüştür.
Cenk ÖZDEMİR’in Alttan Alması Gereken Dersler:






Acil Hasta Bakımı I
Acil Yardım ve Kurtarma I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Fizyoloji
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Yaz stajı
Cenk ÖZDEMİR’in Muaf Olduğu Dersler:






Türk Dili-I
İnsan Anatomisi
Yabancı Dil-I
Tıbbi Terminoloji
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Ambulans Servis Eğitimi I
10
Fatih Ö.SEVEN
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Fatih Ö.SEVEN’in
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay
geçişi uygun görülmemiştir.
Öznur TURĞAY
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Öznur TURĞAY’ın
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay
geçişi uygun görülmemiştir.
11
Habibe TANRİKULİ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri I. Sınıf I. Öğretim programında öğrenim gören Habibe
TANRİKULİ’nin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için
Yüksekokulumuz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri I. Sınıf I. Öğretim programına kurumlar
arası yatay geçişi uygun görülmemiştir.
Bayram CIRCIR
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve
Acil Yardım I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Bayram CIRCIR’ın kayıt olduğu
12
yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz İlk ve Acil
Yardım I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmemiştir.
Arif CAMGÖZ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve
Acil Yardım I. Sınıf I. Öğretim programında öğrenim gören Arif CAMGÖZ’ün kayıt olduğu
yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz İlk ve Acil
Yardım I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmemiştir.
Abdulvahid YÜKSEKKAYA
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
13
Hükümlerine göre Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve
Acil Yardım I. Sınıf I. Öğretim programında öğrenim gören Abdulvahid YÜKSEKKAYA’nın
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz İlk
ve Acil Yardım I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
Mehmet KARATAŞ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri I. Sınıf
I. Öğretim programında öğrenim gören Mehmet KARATAŞ’ın kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım I. Sınıf II.
Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmemiştir.
Kübra AYDOĞDU
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
14
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil
Yardım I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Kübra AYDOĞDU’nun kayıt olduğu
yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz İlk ve Acil
Yardım I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmemiştir.
Fatma ARGIN
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım I.
Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Fatma ARGIN’ın kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz İlk ve Acil Yardım I. Sınıf II.
Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun görülmemiştir.
Emel AÇIKGÖZ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
15
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknolojisi I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Emel AÇIKGÖZ’ün
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi
uygun görülmemiştir.
Evin KÖRPE
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknolojisi I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Evin KÖRPE’nin
başvuru belgelerinde istenen evraklar eksik olduğu için Yüksekokulumuz Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
16
Neşe BALIK
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Laboratuvar Teknolojisi I. Sınıf II. Öğretim programında öğrenim gören Neşe BALIK’In
kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Yüksekokulumuz
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri I. Sınıf II. Öğretim programına kurumlar arası yatay geçişi
uygun görülmemiştir.
Yasemin PADİR
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
9. Maddesi: Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim
görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse
diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
17
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi I. Sınıf I. Öğretim programında
öğrenim gören Yasemin PADİR’in kayıt olduğu yıldaki Çocuk Gelişimi I. Sınıf II. Öğretim
programına öğrenci alınmadığı ve merkezi yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için Çocuk
Gelişimi I. Sınıf II. Öğretim programına geçişi uygun görülmemiştir.
Tuğba TİLKİ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri I. Sınıf I. Öğretim
programında öğrenim gören Tuğba TİLKİ’nin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı
şartını sağlamadığı için İlk ve Acil Yardım programına kurum içi yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
Kübra ÖNALAN
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
18
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik I. Sınıf I.
Öğretim programında öğrenim gören Kübra ÖNALAN’ın kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanı şartını sağlamadığı için İlk ve Acil Yardım programına kurum içi yatay
geçişi uygun görülmemiştir.
Ebru SOYTÜRK
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı I. Sınıf I. Öğretim programında
öğrenim gören Ebru SOYTÜRK’ün kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını
sağlamadığı için İlk ve Acil Yardım programına kurum içi yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
Mizgin GÜLTEKİN
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
19
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri I. Sınıf II. Öğretim
programında öğrenim gören Mizgin GÜLTEKİN’in kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanı şartını sağlamadığı için İlk ve Acil Yardım programına kurum içi yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
Muhammed Furkan BÜLBÜL
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Çevre Sağlığı I. Sınıf II. Öğretim programında
öğrenim gören Muhammed Furkan BÜLBÜL’ün kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanı şartını sağlamadığı için Yaşlı Bakımı programına kurum içi yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
20
Dilek ÇİFTÇİ
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uygulamasına dair
29.01.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ve 30.01.2014 tarihli 75850160301.06-212 saylı yazısının 1. ve 11. maddesi;
1. Madde: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir
diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
11. Madde: Başvuruların değerlendirilesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa
yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınır.
Hükümlerine göre Yüksekokulumuz Çevre Sağlığı I. Sınıf I. Öğretim programında
öğrenim gören Dilek ÇİFTÇİ’nin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı şartını
sağlamadığı için İlk ve Acil Yardım programına kurum içi yatay geçişi uygun
görülmemiştir.
Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ
Başkan
Öğr. Gör. Suzan MOÇ
Öğr. Gör. Yeliz ŞAPULU ALAKAN
Üye
Üye
21
Download

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU