AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
15.07.2014
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz tarafından önerilen Ordu Sanayi ve Ticaret
Odasının da ortağı olduğu 203.420 €’luk “EuropeAid/133086/M/ACT/TR/763 Avrupa
Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi”
adlı proje sözleşmesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesiİnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından kabul edilmesinin ardından
okul müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Mithat AKGÜN’ün katılımlarıyla 15.07.2014 tarihinde
Ankara’da imzalandı.
Download

AB Projesi Sözleşmesi İmzalandı