ENV.net
Batı Balkanlar ve Türkiye'de ENV.net: AB entegrasyonu için çevre
reformlarına vatandaş katılımı
EuropeAid/132438/C/ACT/Multi
2012/306-642
ENV.NET PROJESİ ÇALIŞTAY DAVETİ
Avrupa Birliği’nde Çevre:
Fon Mekanizmaları ve Politika Süreçleri
Taksim, İSTANBUL
7-8 Mayıs 2014
BU BELGE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MALİ KATKISI İLE HAZIRLANMIŞTIR.
Bu belgenin içeriği herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.
1
ENV.net
Batı Balkanlar ve Türkiye'de ENV.net: AB entegrasyonu için çevre
reformlarına vatandaş katılımı
EuropeAid/132438/C/ACT/Multi
2012/306-642
ENV.net projesi:
Ülke vatandaşlarına çevre sorunları reformlarını
etkileyebilecek ve seslerini duyurarak AB ile
entegrasyonun daha kolaylaşması için ENV.net
sisteminin
Batı
Balkanlar
ve
Türkiye’de
yaygınlaşması” projesi kapsamında 01 Aralık 2012
de başlayan proje 30 Kasım 2014 tarihine kadar
devam edecektir.
Proje esas olarak İtalyan punto.sud tarafından
yürütülmekte olup, Co-PLAN (Albania), Advocacy
Training & Resource Center – ATRC (Kosovo),
Environment
Ambassadors
for
Sustainable
Development – EASD (Serbia), TEMA (Turkey),
European Environmental Bureau – EEB (Belgium),
4x4x4 Balkan Bridges Skopje (Republic of
Macedonia) gibi kuruluşlar da ortak olarak katılım
sağlamaktadır.
Projenin amacı ENV. net ortaklarının daha çok
sorumluluk
ve
kapasite
sağlayarak,
Ülke
vatandaşlarına seslerini duyurma imkânı sağlamak
ve çevre sorunları reformlarını analiz, gözlem ve
danışmanlık yoluyla etkileme imkânı sağlamak ve
çevresel yönetmelik standartlarının benimsenmesi
yönünde katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla proje kapsamında bir blog ve Facebook
sayfası içeren bir web sitesi oluşturulmuştur.
katılım sağlanması ve yeni politikalar üretilmesi için
yöntemler aranması yolunda eğitim sağlanması
amaçlanmaktadır.
Genelde çalıştay, AB program yapısı üzerinde
yoğunlaşmakta, hibe çağrıları sistemi ve bu çağrılara
hazırlık aşamasında yardımcı olmayı amaçlar.
Türkiye'deki ortak kurumun isteği üzerine, çalıştay
kapsamına AB Çevre Müktesebatına uyum ve aday
ülkelerde sürece halk katılımı için mevcut yolların
tanıtımı da eklenmiştir.
Genel Bilgi:
Çalıştay ENV.net personeli (EEB- Avrupa Çevre
Bürosu, punto.sud, TEMA Vakfı) tarafından 7-8
Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul’da verilecektir.
Çalıştay ücretsiz olup, seyahat, konaklama ve
toplantı masrafları ENV.net tarafından karşılacaktır.
Konaklama
ve
toplantı
yeri
katılımcılarla
paylaşılacaktır.
Eğitimin uygulanması:
Çalıştay İngilizce olarak, Power Point sunumları ile
desteklenen çalışmalar, soru / cevap uygulamaları,
grup çalışmaları, panel ve katılımcıların yer alacağı
tartışmalarla uygulanacak olup, sorunları ve uygun
çözümleri tespit ederek ana konulara bir çözüm
getirilmesi amaçlanmaktadır.
Çalıştayın amacı:
Bu çalıştay AB tarafından desteklenen “Batı
Balkanlar ve Türkiye'de ENV.net: AB entegrasyonu
için çevre reformlarına vatandaş katılımı” projesi
kapsamında düzenlenmektedir.
İki bölümden oluşan bu çalıştayın ilk amacı, Avrupa
Birliği'nden proje fonları almak için gerekli adımların
anlaşılması ve katılımcıların Avrupa kurumları
tarafından açılan hibe çağrılarına etkin bir şekilde
başvuru
yapabilmeleri
için
gerekli
bilgiyi
edinebilmeleridir. Ayrıca, katılımcılar bu çalıştay
sayesinde, bir STK ağı içinde, etkili proje önerileri
hazırlama ve sunma konusundaki kapasitelerini
artırabileceklerdir.
Çalıştayın ikinci bölümü, Türkiye'den Sivil Toplum
Kuruluşlarına AB politikalarını tanıma ve öğrenme
fırsatı sağlamaktır. Bu kapsamda ulusal ve AB
politikaları hakkında daha kapsamlı bilgi edinme,
Etkili önerilerin yapılabilmesi için AB resmi
dokümanları referans olarak kullanılacak olup, diğer
faydalı kaynaklardan da yararlanılacaktır.
Katılımcılar
Çalıştay, Sivil Toplum Kuruluşlarının kilit personeli
(gençlik kuruluşları, akademik kuruluşlar v.b.) için
tavsiye
edilmektedir.
Katılım
25
kişi
ile
sınırlandırılmıştır. Genelde her kuruluş için bir
katılımcı kabul edilmekle beraber, boşluk olması
durumunda, bir kuruluştan birden fazla kişinin
kabulüne izin verilecektir.
Katılmak isteyenlerin, en geç 28.04.2014 tarihine
kadar başvuru formunu doldurmaları rica olunur. Her
türlü soru için [email protected] adresinden bize
ulaşabilirsiniz. .
BU BELGE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MALİ KATKISI İLE HAZIRLANMIŞTIR.
Bu belgenin içeriği herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.
2
ENV.net
Batı Balkanlar ve Türkiye'de ENV.net: AB entegrasyonu için çevre
reformlarına vatandaş katılımı
EuropeAid/132438/C/ACT/Multi
2012/306-642
TASLAK PROGRAM
7 Mayıs 2014
9:00- 9:30
Tanışma ve Programın tanıtımı
9:30- 10:45
AB Kurumları ve Programlama Sistemi
10:45- 11:00
Kahve Arası
11:00- 12:30
AB Fonları
12:30- 13:30
Öğle Yemeği
13:30- 15:15
AB Fon Başvurusu
15:15- 15:30
Kahve Arası
15:30- 17:00
Türkiye’den İyi Örnekler
8 Mayıs 2014
9:15 - 10:45
AB Uyum İzleme Süreçleri
10:45- 11:00
Kahve Arası
11:00- 12:30
Türkiye’nin Öncelikli Çevre Sorunları ve AB Müktesebatı
12:30- 13:30
Öğle Yemeği
13:30- 15:15
Sivil Toplum Kuruluşları AB Uyum Süreci Katılım Mekanizmaları
15:15- 15:30
Kahve Arası
15:30- 17:00
Avrupa ve Türkiye’den İyi Örnekler
BU BELGE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN MALİ KATKISI İLE HAZIRLANMIŞTIR.
Bu belgenin içeriği herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.
3
Download

Çalıştay Davetine Ulaşmak İçin Tıklayınız