ALVEOL
AKCİĞER KILCALI
DOKU KILCALI
HbO2
O2
O2 + Hb-->HbO2
HÜCRELER
Yüksek CO2 basıncı
Hb + O2
Plazmada eriyik O2
CO2
DOKU
SIVISI
O2
O2
2.HbCO2<--Hb+ CO2
1.Plazmada eriyik CO2
CO2
CO2
Yüksek O2 basıncı
2.HbCO2-->Hb + CO2
3.HbH+ -->Hb + H+
H2CO3<-- CO2 + H2O
HCO3- + H+
H2CO3<--H+ + HCO3Plazmada HCO3CO2 + H2O
eritrosit
ALVEOL
AKCİĞER KILCALI
©Ahmet BAGATIR -2007
3.HbH+<---- H+ + Hb
eritrosit
DOKU KILCALI
DOKU SIV. HÜCRELER
PARDUS LİNUX ve OPEN OFFİCE 2.1.3 İLE HAZIRLANMIŞTIR
CO2 taşınmasının;
%7 si plazmada çözünmüş
%23 karbamino hemoglobin
%70 bikarbonat iyonu
O2 nin taşınmasının;
%1.5 i plazmada çözünmüş
%98.5 ise OksiHb
Download

ALVEOL AKCİĞER KILCALI DOKU KILCALI DOKU