zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
YARIŞMA FİKRİ VE AMACI
» Neden kitap okuma yarışması?
» İlk defa kitap okuma yarışması düzenleme fikri ne zaman ortaya çıktı?
» Şimdiye kadar kaç kitap okuma yarışması yapıldı?
YARIŞMAYA NASIL KATILABİLİRİM?
»
»
»
»
»
»
»
Kitap okuma yarışmasına kimler katılabilir?
Yarışmaya katılım şartları nelerdir?
Yarışma kaç grupta yapılmaktadır?
Bilgi evi üyesiyim, yarışma için tekrar kayıt yaptırmama gerek var mı?
Kayıt olmak için nereye başvurabiliriz?
Başvurular ne zamana kadar yapılabilecek?
Yarışma hangi tarihler arasında yapılacak?
YARIŞMA ŞARTLARI
»
»
»
»
»
Kaç kitap okunacak?
Tüm yarışmacılar aynı kitapları mı okuyacak?
Kitapları nereden temin edebiliriz?
Yarışma için bilgi evinden ödünç alınan kitapların süresi kaç gündür?
Okunacak kitaplar hangi kriterlere göre seçildi?
NASIL SINAV YAPILMAKTA?
» Sınav ne zaman ve nerede yapılacak?
» Nasıl bir sınav uygulanacak?
» Sınava girerken yanımızda neler bulunmalı?
SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ
»
»
»
»
»
»
Dereceye girenler nasıl belirlenecek?
Hatalı soru tespitinde uygulama nasıl olacak?
Yarışmada usulsüzlük tespiti halinde ne gibi bir işlem yapılacak?
Sınav sonuçlarının geçerli sayılması nelere bağlıdır?
Sınav sonuçlarına itiraz hakkımız var mı?
Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
» Ödüller nelerdir?
» Ödül töreni ne zaman ve nerede yapılacak?
ÖNCEKİ KİTAP OKUMA YARIŞMALARINDA
NE TÜR KİTAPLAR OKUNDU?
NE DEDİLER?
YARIŞMA FİKRİ VE AMACI
Neden
kitap okuma yarışması ?
-----------------------------------------------------------------------------
Öncelikli hedefimiz toplum genelinde kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına
katkı sağlamaktır. Okumaya teşvik için,
ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere,
ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile
yetişkinlerin de dâhil olduğu, toplumun
tüm kesimlerini kapsayan bir okuma yarışması başlatılmıştır.
Bu yarışmanın, Türkçeyi daha doğru,
güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirmeye katkıda bulunması da düşünülmektedir. Diğer yandan üyelerimizde okuma
sevgisi oluşturarak, merak eden, araştıran, sorgulayan, tartışan ve karar veren,
olaylara eleştirel yaklaşan, neden sonuç
ilişkisi kuran, yaratıcı fikirler geliştirebilen
bireylerin topluma kazandırılmasına katkı
sağlamayı da amaçlanmıştır.
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
4
İlk defa kitap okuma yarışması
düzenleme fikri ne zaman ortaya çıktı?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İlk Bilgi Evinin açılmasıyla birlikte, 2005 yılının Nisan ayında, Bilgi Evleri bünyesinde ilk
okuma yarışması düzenlendi.
Şimdiye kadar kaç
kitap okuma yarışması yapıldı?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi Evleri açıldığı yıldan beri her sene
bahar aylarında bir okuma yarışması düzenlemektedir. Giderek artan bir ilgiyle,
şimdiye kadar dokuz defa tekrar edilmiş
olup bu yıl “10. Geleneksel Kitap Okuma
Yarışması” gerçekleştirilecektir.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
YARIŞMAYA NASIL KATILABİLİRİM?
Kitap okuma yarışmasına kimler katılabilir?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yarışmaya, Zeytinburnu’nda ikamet eden, okuyan, çalışan, ilkokul 4. sınıftan itibaren
tüm öğrenciler ve okumayı seven tüm yetişkinler katılabilir.
Yarışmaya katılım
şartları nelerdir?
Yarışma kaç grupta
yapılmaktadır?
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
» Yarışmaya katılacak kişilerin öncelikle
Bilgi Evlerine üye olmaları gerekmektedir.
Yarışma dört grupta yapılacak ve değerlendirilecektir.
» Yarışmaya katılmak isteyenlerin kayıtlı
oldukları Bilgi Evlerine müracaat ederek
yarışma listesine isimlerini yazdırmaları
gerekmektedir.
1. Grup : 4 ve 5. sınıflar
» Yarışmaya Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları
ile birinci dereceden yakınları katılamazlar.
4. Grup : Yetişkinler
2. Grup : 6, 7 ve 8. sınıflar
3. Grup : Lise öğrencileri
5
Bilgi Evi üyesiyim, yarışma için tekrar kayıt yaptırmama gerek var mı?
Evet, yarışmaya katılmak için, kayıtlı olduğunuz bilgi evine başvuru yapmanız gerekmektedir.
Kayıt olmak için nereye başvurabiliriz?
Size en yakın bilgi evine başvurabilirsiniz.
Başvurular ne zaman başlayacak ve ne zamana kadar yapılabilecek?
Başvurular 17 Mart Pazartesi günü başlayacak, 26 Nisan Cumartesi günü
17.30’da son bulacaktır.
Yarışma hangi tarihler arasında yapılacak?
Yarışma 7 Nisan Pazartesi günü başlayıp 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü yapılacak sınavla sona erecektir. Yarışma süresi 40 gündür.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
YARIŞMA ŞARTLARI
Kaç kitap okunacak?
----------------------------------------------------------------
Katılımcılar kendi gruplarındaki 7’şer kitabı
okuyacaklardır.
Tüm yarışmacılar aynı
kitapları mı okuyacak?
------------------------------------------------------------------
Her bir grup için seviyelerine uygun kitaplar belirlenmiştir. Lise ve yetişkinler aynı
kitapları okuyacaktır, fakat sınav sonuçları
ayrı değerlendirilecektir.
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
6
Kitapları nereden temin edebiliriz?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitapları kayıtlı olduğunuz Bilgi Evlerinden temin edebileceğiniz gibi, yazar,
yayınevi ve baskı aynı olmak koşuluyla
kendi imkânlarınızla da alabilirsiniz. Kitap listeleri yarışma başlangıç tarihi olan
7 Nisan Pazartesi gününden itibaren Bilgi Evlerinde, www.zeytinburnu.bel.tr ile
www.bilgievi.org.tr web sitelerinde ilan
edilecektir.
Yarışma için bilgi evinden ödünç
alınan kitapların süresi kaç gündür?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yarışmacılar, yarışma için Bilgi Evlerinden her seferde bir kitabı 5 gün süreyle ödünç
alabileceklerdir.
Okunacak kitaplar
hangi kriterlere göre seçildi?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yarışmada okunacak kitapların büyük
çoğunluğu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim
Terbiye Kurulu tarafından tavsiye edilen
kitaplar olup; gerek içerik olarak, gerek
edebî kalite, dil, anlatım ve üslup bakımından nitelikli eserlerdir. Kitapların seçiminde, içerik olarak, ortak kültürel değerlerimizin ön plana çıkarıldığı eserlere öncelik
tanınmıştır. Ayrıca dünya edebiyatının
çeşitli edebî türlerinden örnekler olmasına da özen gösterilmiştir.
Okuma listeleri ilçemizdeki farklı okullardan öğretmenlerin görüşleri de dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
NASIL SINAV YAPILMAKTA?
Sınav ne zaman ve
nerede yapılacak?
----------------------------------------------------------
17 Mayıs Cumartesi günü
Haluk Ündeğer İlkokulunda,
I. ve II. Gruplar için, saat 10.00’da;
III. ve IV. Gruplar için, saat 14.00’te
yapılacaktır.
Katılımcıların sınav saatinden en az bir
saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sınava girerken
yanımızda neler
bulunmalı?
-----------------------------------------------
Yarışmacı sınav günü sınav giriş kartını
ve kendisini tanıtacak bir kimlik kartını
yanında bulundurmalıdır.
Bunun yanı sıra, en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ( 2B,
B veya HB), yumuşak, leke bırakmayan,
kaliteli bir silgi ve bir kalemtıraş bulundurmanız gerekmektedir.
Nasıl bir sınav uygulanacak?
------------------------------------------------------------------------------------------
» Her bir grup için, belirlenmiş kitaplardan toplam 100 soru sorulacaktır.
» Sınav süresi her bir grup için 100 dakikadır.
»Sorular çoktan seçmeli test şeklinde
olacaktır.
» Sınav tek oturumda yapılacaktır.
» 1. ve 2. Gruplar için dört seçenekli test
hazırlanıp, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı
götürecektir. Lise ve yetişkinler için beş
seçenekli test soruları hazırlanıp, 4 yanlış
cevap bir 1 doğru cevabı götürecektir.
» Katılımcı, cevaplama işlemini erken tamamlamış olsa bile sınavın ilk 30 dakikası
ve son 15 dakikasında sınav salonundan
dışarı çıkarılmayacaktır.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
7
SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dereceye girenler
nasıl belirlenecek?
----------------------------------------------------------------
Sınavlar optik okuyucular tarafından objektif bir şekilde değerlendirilecektir.
Hatalı soru
tespitinde uygulama
nasıl olacak?
----------------------------------------------------------------
Hatalı soru iptal edilerek, kalan sorular üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
8
Yarışmada usulsüzlük tespiti
halinde ne gibi bir işlem yapılacak?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurallara aykırı bir hal veya usulsüzlük
tespitinde yarışmacı, yarışmadan çıkarılacaktır. Ayrıca, adayların sınava;
» Cep telefonu (Cep telefonu yanında
olan adaylar kesinlikle sınav salonlarına
alınmayacaklardır.), çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt
vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla;
Sınav süresince adayların konuşmaları,
kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri;
Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir
şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecektir.
» Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük
vb. araçlarla gelmeleri;
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
Sınav sonuçlarının
geçerli sayılması nelere bağlıdır?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak
cevap kâğıdının değerlendirilmesi için;
kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması, kullandığı soru kitapçığının
grubunu cevap kâğıdına doğru olarak
işaretlemesi, cevaplarını soru kitapçığına
değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla
sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
9
Sınav sonuçlarına itiraz hakkımız var mı?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evet, yarışmacıların sonuçlara itiraz etme
hakkı vardır. İtirazlar, sonuçlar açıklandıktan sonraki beş iş günü içinde mesai saati
bitimine kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne dilekçeyle bildirilebilir.
Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sınav sonuçları ilk kez ödül töreninde ilan
edilecektir. Dereceye girenler ödül töreni
esnasında ilan edilecek, diğer katılımcıların sonuçları ödül töreninden sonra bilgi
evlerinde, www.zeytinburnu.bel.tr ile
www.bilgievi.org.tr web sitelerinde ilan
edilecektir.
Ayrıca her bir katılımcı için ayrı ayrı sınav
sonuç karnesi hazırlanacaktır. Sınav sonuç karneleri, kayıtlı olunan bilgi evlerinden alınabilecektir.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Ödüller nelerdir?
----------------------------------------------------------------
1. Dört farklı grupta ilk on dereceye ödül verilecektir (mükerrer dereceler dahil):
Birinciye:
2.000TL
İkinciye:
1.500TL
Üçüncüye
: 1.000TL
Dördüncüye:
750TL
Beşinciye:
500TL
6, 7, 8, 9 ve
10’uncuya:
400TL
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
10
2. İlk üç dereceye giren yarışmacılar ailelerinden iki kişiyle birlikte Kapadokya Kültür
Gezisi’ne katılacaktır. 2 gece 3 gün sürecek
olan gezinin tüm masrafları Zeytinburnu
Belediyesi tarafından karşılacaktır.
3. Dereceye girenlere onur belgesi, bütün
katılımcılara katılım sertifikası ve sınav çıkışı kırtasiye seti hediye edilecektir.
Ödül töreni
ne zaman ve
nerede yapılacak?
-------------------------------------------------------
Ödül töreni, 24 Mayıs Cumartesi
günü saat 14.00’te Zeytinburnu
Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Daha önce yapılmış
kültür gezileri
---------------------------------------------
3. Kitap Okuma Yarışması Kültür Gezisi /
Çanakkale gezisi
4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kitap Okuma Yarışması
Kültür Gezileri / Safranbolu-Kastamonu
ve Amasra gezileri düzenlenmiştir.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
ÖNCEKİ KİTAP OKUMA YARIŞMALARINDA
NE TÜR KİTAPLAR OKUNDU?
Kitap okuma yarışması geleneksel olarak her yıl farklı konu başlıkları dikkate alınarak düzenlenmektedir.
Şimdiye kadar yapılan yarışmaların içeriği ve okunan kitaplar şu şekildedir:
5. Kitap okuma
yarışması: Farklı edebi
türlerden seçki (7’şer kitap)
1.Kitap okuma yarışması: Serbest okuma*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.Kitap okuma yarışması: 100 Temel Eser*
3.Kitap okuma yarışması: Tarih Okumaları*
4. Kitap okuma yarışması:
Farklı edebi türlerden seçki (10’ar kitap)
1. Grup : 4 ve 5. Sınıflar
1. Yürekdede ile Padişah - Cahit Zarifoğlu
2. Arılar Ordusu – Bekir Yıldız
3. Ömer’in Çocukluğu – Muallim Naci
4. Şamatalı Köy - Astrid Lindgren
5. Evvel Zaman İçinde – Eflatun Cem Güney
6. Andersan Masalları
7. Şermin – Tevfik Fikret
8. Bir Küçük Osmancık Vardı – Hasan Nail Canat
9. La Fontaine Masalları
10. Bağrı Yanık Ömer – Mahmut Yesari
2. Grup : 6, 7 ve 8. Sınıflar
1. Mutlu Prens – Oscar Wilde
2. Motorlu Kuş – Cahit Zarifoğlu
3. Osmancık – Tarık Buğra
4. Sevdalı Bulut – Nazım Hikmet
5. Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi – Cemal Süreya
6. Beyaz Gemi – Cengiz Aytmatov
7. Sol Ayağım - Christy Brown
8. İnsan Ne ile Yaşar – Tolstoy
9. Han Duvarları – Faruk Nafiz Çamlıbel
10. Kelile ve Dinme – Beydaba
1. Grup : 4 ve 5. Sınıflar
Ağaçkakanlar – Cahit Zarifoğlu
Cin ile Cincik – Fazıl Hüsnü Dağlarca
Yedi Gün Yedi Gece İstanbul Bir Bilmece
– Ayla Hacıoğulları
Evvel Zaman İçinde – Mümtaz Güleryüz
Çocuk, Kurt, Koyun ve Marul – Allan Ahlberg
Küçük Prens – Antoine de Saint Exupery
Harun’un Maceraları – Esrarengiz Orman
– Vehip Sinan
2. Grup : 6, 7 ve 8. Sınıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Serçekuş – Cahit Zarifoğlu
Seçme Hikâyeler – Anton Çehov
Bütün Şiirler – Orhan Veli Kanık
Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer
Martı Jonathan Livingston – Richard Bach
Gülistan – Sadi Şirazî
Küçük Ağa – Tarık Buğra
3. ve 4. Grup : Lise Öğrencileri ve Yetişkinler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar
Şehir Mektupları – Ahmet Rasim
Bit Palas – Elif Şafak
Çile – Necip Fazıl Kısakürek
Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek – İlber Ortaylı
Beyaz Zambaklar Ülkesinde – Grigoriy Petrov
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört – George Orwell
3. ve 4. Grup : Lise Öğrencileri ve Yetişkinler
1. Çanakkale Mahşeri – Mehmet Niyazi
2. Gençlerle Başbaşa – Ali Fuat Başgil
3. Beyhude Ömrüm – Mustafa Kutlu
4. Beş Şehir – Ahmet Hamdi Tanpınar
5. Safahat – Mehmet Akif Ersoy
6. Derviş ve Ölüm – Meşa Selimoviç
7. Mesnevi’den Seçmeler
8. Suç ve Ceza – Dostoyevski
9. Leyla ile Mecnun – İskender Pala
10. Korkuyu Beklerken – Oğuz Atay
*(Anlatım yöntemi)
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
11
7. Kitap okuma yarışması: Türk edebiyatında
yaşayan yazarlar içerikli seçki (7’şer kitap)
1. Grup : 4 ve 5. Sınıflar
6. Kitap okuma
yarışması: 2010 kültür başkenti
İstanbul içerikli seçki (7’şer kitap)
1. Grup : 4 ve 5. Sınıflar
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gülücük – Cahit Zarifoğlu
Anadolu Masalları – Tahsin Yücel
Profesör Binbilir’in Maceraları
– Melek Çe
İlber Hocayla Topkapı Sarayı Gezi Rehberi
– İlber Ortaylı
Her Çocuğun Bir Yıldızı Va
– Mustafa Ruhi Şirin
Elma Bahçeleri – Emily Taft Douglas
Harika Şehir İstanbul – Semih Kavak
2. Grup : 6, 7 ve 8. Sınıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Türk Yazınından Seçilmiş Çocuklar İçin Şiirler
– haz. Memet Fuat
Fatih-Harbiye – Peyami Safa
Katıraslan – Cahit Zarifoğlu
Momo – Michael Ende
Çocukların İstanbul’u – Haldun Hürel
Yeraltında Bir Şehir – Kemalettin Tuğcu
Benim Küçük Dostlarım
– Halide Nusret Zorlutuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Grup : 6, 7 ve 8. Sınıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İki Dirhem Bir Çekirdek – İskender Pala
Yıldız Sayan Ağaç – Mustafa Ruhi Şirin
Tarihimizden Yaşanmış Öyküler
– Yavuz Bahadıroğlu
Alkışı Sevmeyen Şair Mehmet Akif Ersoy
– Murat Kaya
Ben Bir Gürgen Dalıyım – Hasan Ali Toptaş
Mavi Zamanlar – Mavisel Yener
Fatih ve Kısa Oyunlar-A. Turan Oflazoğlu
3. ve 4. Grup : Lise Öğrencileri ve Yetişkinler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3. ve 4. Grup : Lise Öğrencileri ve Yetişkinler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vapurları Seven Çocuk – Behiç Ak
Fadiş – Gülten Dayıoğlu
Pazar Kuşları – Muzaffe İzgü
Şirin - Başkan Olmak Kolay Mı?
- Birsen Ekim Özen
Safahat’tan Hikâyeler – Yıldız Yılmaz
Kim Duma Dum Kime! – Gökhan Özcan
Dondurmalı Matematik – Mevlana İdris
Aziz İstanbul – Yahya Kemal Beyatlı
Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
İstanbul’a Dair – Nihad Sami Banarlı
İstanbul’da Yaşama Sanatı
– Haluk Dursun
Reis Bey – N. Fazıl Kısakürek
Rüzgârlı Pazar – Mustafa Kutlu
Son Kuşlar – Sait Faik Abasıyanık
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
Katre-i Matem – İskender Pala
Mavi Kuş – Mustafa Kutlu
Mehmet Akif – Sezai Karakoç
Sinan – A. Turan Oflazoğlu
Aşk – Elif Şafak
Şiirler (1968 – 1990) – Hüsrev Hatemi
Yûsuf ile Züleyha – Nazan Bekiroğlu
9. Kitap okuma yarışması:
Farklı edebi türlerden seçki (7’şer kitap)
1. Grup : 4 ve 5. Sınıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8. Kitap okuma
yarışması: Tarih içerikli
seçki (7’şer kitap)
2. Grup : 6, 7 ve 8. Sınıflar
1. Grup : 4 ve 5. Sınıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u – Haldun Hürel
Sultan Alparslan – Selahattin Dikmen
Uzunca Sevindik – Kadir Mısıroğlu
Biz Savaş Çocuklarıydık – Sevinç Kuşoğlu
Bir Hilal Uğruna – Arif Akpınar
Osmanlı Tarihi (Ertuğrul Bey, Osman Bey,
Orhan Bey ve 1. Murat Dönemleri) – Zehra Aydüz
Kuyudaki Asker – Hidayet Karakuş
2. Grup : 6, 7 ve 8. Sınıflar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ayağın Nerede Oğul – Fazıl Yazıcı
Kurtuluşa Koşanlar (Kurtuluş Şavaşı Hikayeleri)
– İsmail Bilgin
Geçit Vermez Çanakkale – Metin Özdamarlar
Hanoğlu – Ahmet Yılmaz Boyunağa
Atatürk – Ahmet Turan Oflazoğlu
Tarih Öyküleri – Selim Gündüzalp
Osmanlı Tarihi
(Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi)
– Zehra Aydüz
Olimpiyat Ormanı– Bestami Yazgan
Vay Canına–Mevlana İdris Zengin
İstanbul’un Sırrı –Gülçin Tunalı Koç
Zaman Bisikleti– Bilgin Adalı
Masal Doktoru Sevgi Bahçesinde
-Yusuf Dursun
Güldüren Uçurtma
- Muzaffer İzgüGülibik –Çetin Önür
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Yılkı Atı– Abbas Sayar
Kuşların Dili–Cahit Zarifoğlu
Deyim mi Demeyim mi –Melek Çe
Esrarname–Hasan Aycın
Beyaz Diş-Jack London
Yaşlı Adam ve Deniz-Ernest Hemingway
Gümüş Kanat–Cahit Uçuk
3. ve 4. Grup : Lise Öğrencileri ve Yetişkinler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uzun Hikâye– Mustafa Kutlu
Semerkant–Amin Maalouf
Satranç –Stefan Zweigh
Elveda Gülsarı–Cengiz Aytmatov
Muhayyer-Ramazan Dikmen
Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali
Gül Yetiştiren Adam–Rasim Özdenören
3. ve 4. Grup : Lise Öğrencileri ve Yetişkinler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vatanın Kilidi Çanakkale – Sara Gürbüz Özeren
Yemen Ah Yemen! – Mehmed Niyazi
Osmanlı Sarayında Hayat – İlber Ortaylı
Sultan Abdülhamid – Zeynel Toprak
Şah&Sultan – İskender Pala
Kuşatma 1453 – Okay Tiryakioğlu
Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman ve
Hürrem Sultan – Yavuz Bahadıroğlu
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
13
NE DEDİLER?
Okumak ne güzel; insan bilmediklerini okuyarak
öğreniyor. Yüce yaratıcının ilk emri de oku değil
mi! Öyleyse bol bol kitap okumalıyız. Zeytinburnu
Belediyesi’nin kültür hizmetlerini, Bilgi Evleri’ni
‘‘herkesin bir toplum oluşturma” idealinin gemileri
olarak görüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür
ederken, Zeytinburnu’nda yaşayanların okuyarak
dinlenen insanlar olmasını diliyorum.
Yakup HAYIRLIOĞLU
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü
--------------------------------------------------------------------------------------------
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
14
İlkokul 4.sınıfta okuma yarışmasında ilk derecemi
almıştım. O zaman Geleneksel Kitap Okuma Yarışması’nın 2. yılıydı. Dokuz yıldır bütün kitapları
severek okudum. Okuduğum her kitabın her zaman
faydasının gördüm. Bana kitap okumayı sevdiren
Bilgi Evleri oldu. Siz de okumaktan korkmayın. Böylelikle tek bir hayat değil, birden çok hayat yaşamış
olursunuz. Çünkü kitap okurken karakter sizsiniz
ve onun hayatı aslında sizin hayatınızdır.
Hatice GÜNDÜZ
Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Lisesi 12/A
Kitap okuma alışkanlığının oldukça azaldığı bu
günlerde Bilgi Evleri olarak bu görevi üstlendiğiniz için bir eğitimci, her şeyden önce bir vatandaş
olarak Zeytinburnu Belediyesi’ne ve bu anlamda
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sigara dumanları altında değişik emellere
alet olan internet kafe tarzı yerlerden kurtulmasında büyük fayda sağlayan Bilgi Evleri’nin bunu
bir yarışma havasına da sokarak bu anlamda sivil
halka da ulaşmış olmasından son derece mutluyum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
Ayhan ÇOLAK
Abdülhak Hamit Ortaokulu
Müdür Yardımcısı
--------------------------------------------------------------------------------------------
7’den 70’e bütün herkesin katılabildiği, öğretici
olduğu kadar da eğlendiren, ayrıca insanlara kitap
okumayı sevdiren bir yarışma düzenlediğiniz için
teşekkürler...
Dr. Halil BELVERENLİ
Çocuk Sağlığı Uzmanı
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bu yarışmada özellikle beğendiğim, yarışmanın
her sene belli temalar üzerine kurgulanması oldu.
Örneğin “İstanbul” temalı yarışmada öğrencilerim
yaşadığımız şehrin birçok yönünü, tarihini öğrendiler. “Tarih “ temalı yarışma tarihimize ışık tuttu.
“Yaşayan yazarlar” temasında öğrencilerimiz günümüz yazarlarıyla buluşma ve tanıma fırsatı elde
ettiler. Bu yarışma öğrencilerimize “Hiçbir eğlence
okumak kadar ucuz, hiçbir zevk de okumak kadar
kalıcı olamaz.” Anlayışını kazandırmamıza vesile
oldu. Öğrencilerimizin bizden ayrıldıktan sonra da
yarışmalara katıldığını görmek bu aşının tuttuğunun ve meyvelerinden milletimizin, ülkemizin yararlanacağına olan inancımı artırmıştır.
Belirli bir süre içerisinde yarışıyor olmak insana
heyecan veriyor. Daha önce okuduğum kitapları
tekrar okudum. Okumadığım kitapları okuma fırsatı buldum. Zamanın geniş olduğunu bir kere daha
fark ettim. Belirlenen süre içerisinde yedi kitap
okunabiliyorsa diğer zaman diliminde daha çok
kitap okunabileceğini gördüm. Okuma zevkine,
okumanın tadına vardım. Bilgi evine daha çok gidip
geldim. Kitaplarla dolu bir ortamı görmek, insana
okuma aşkı veriyor. Gençlerimizin böyle ortamlara
adım atmaları yeterli, devamı geliyor zaten. Yapılan bu yarışmada, güzel bir düşünce ve emeğin olduğu gerçek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Selim Keskin
Abdülhak Hamit Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
--------------------------------------------------------------------------------------------
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
Mustafa DOĞAN
Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmeni
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yarışmaya katılmadan önce kendime güvenim yoktu. Ama katıldıktan sonra aslında korkacak bir şey
olmadığını anladım. Şimdi kendime güveniyorum.
Yarışmayı kazanmasam da üzülmeyeceğim.
Pınar KAYA
Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu 6/G
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi Evleri’nde yapılan kitap okuma yarışmasına
oğlumla beraber katıldım. İlk defa bir yarışmaya
ve sınava gireceğim için biraz heyecanlıydım. Bize
verilen kitaplar çok güzeldi. Okuduğum kitaplardan
çok şey öğrendim. Meğer bilmediğim ne kadar çok
şey varmış. Başlarken sınavda başarısız olacağımı
düşünerek üzülsem de kitapları okudukça bunun
için üzülmemeye başladım. Çünkü değerli kitaplardan değerli bilgiler öğreniyordum ve bu bana,
eşime ve çocuklarıma çok güzel yansıyordu. Bu
yarışma benim için güzel bir tecrübeydi. Sizlere
teşekkür ederim.
Necla KÜÇÜK
Ev Hanımı
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri organize ettiği
kitap okuma yarışmasını canı gönülden destekliyorum. Şüphesiz bir ülkenin kalkınması o ülkenin
okuma oranıyla bağlantılıdır. Özellikle televizyon
seyretme oranının ortalama % 94, kitap okuma
oranlarının da % 4,5 olduğu ülkemizde, bu tür
yarışmalarla kişilere kitap okuma alışkanlığının
kazandırılması, kitap okumanın özendirilmesi gerçekten çok güzel bir çalışma. Başarılarınızın devamını dilerim.
Ahmet ÇOŞKUN
Merkezefendi İmam Hatip Lisesi Müdürü
--------------------------------------------------------------------------------------------
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evlerinin düzenlediği
geleneksel kitap okuma yarışmasına iki kez katıldım. 2008 yılındaki yarışmada dereceye girip ödül
aldım. Yarışmada Türk ve dünya edebiyatından pek
çok kitap okudum. Bu etkinlik sayesinde çok istediğim halde zaman bulup okuyamadığım kitapları
okuma imkânı buldum. Hem eğitim hem de günlük
hayatımda okuduğum bu kitapların çok faydasını
gördüm. Ayrıca yarışma esnasında her yaştan birçok kişi ile tanışıp arkadaşlıklar kurdum. Kısacası,
kitap okuma yarışması her yönüyle faydalı ve güzel bir etkinlik, herkese katılmasını tavsiye ederim.
Mesut ARSLAN
Mardin Artuklu Üniversitesi
Yaşayan Diller Enstitüsü Araştırma Görevlisi
Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri her yıl yapmış
olduğu kitap okuma yarışması ile İlçemizdeki tüm
öğrencilerimize ulaşmakta onlara vermiş olduğu
kitaplarla genç nüfusun sokaktaki zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına katkı sağlamaktadır. Biz
okul yöneticileri ve ailelerin bu kampanyada Bilgi
Evleri’nin çalışmalarına yüzde yüz katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri yönetici ve çalışanlarına “Kitap
Okuma Yarışması” ile gençlerimizin zihinsel değişimine yapmış oldukları katkıdan dolayı bir öğretmen olarak sonsuz şükranlarımı sunuyor, teşekkür
ediyorum.
Erol GÜNDOĞDU
İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü
--------------------------------------------------------------------------------------------
Çocukluğumuzda 80’li yıllarda televizyonlarda yarışmalar olurdu. Yarışmacılar kendilerini tanıtırken
birtakım klişe sözler kullanırlardı. Müzik dinlemek,
kitap okumak gibi. Onların kitap okuyor olmasına
hiçbir zaman inanmamıştım. 30 yıl sonra bugün
buna gönülden inanıyorum. Bana göre kitap okumak için ayırdığım zamanlar hayatımın en önemli
anları. Bu noktada Bilgi Evleri’nin önemini ve yerine getirdiği misyonu saygıyla takdir ediyorum.
Kitap okuma yarışması mükemmeldi. Beni 30 yıl
geriye götürdü. Bir daha katılmak için şimdiden
heyecanlanıyorum.
Erdoğan KARAMAN
Tekstilci
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi Evleri’nin varlığı mahallemiz için çok önemli
bir imkân olmuştur. Bu sayede çocuklarımız sokaklarda boşa vakit geçirmekten, kötü arkadaşlardan
ve internet kafelerden, yanlış, amaçsız işlerden
kurtulmuştur. Bilgi Evleri sayesinde çocuklarımız
güven ve huzur içinde kitap okuma ve ders çalışma
ortamına kavuşmuşlardır. Kitap okuma yarışmaları
başlayınca mahalleye farklı bir hareketlilik geliyor.
Ve bu coşkuyu gözlemliyor olmak bana mutluluk
veriyor.
Ömer ALGÜL
Seyitnizam Mahalle Muhtarı
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi Evleri’nin her yıl düzenlemekte olduğu Kitap
Okuma Yarışması İlçemiz öğrencilerine önemli katkılar sağlamakta. Gençlerimizin kitap okuma sevgisini pekiştiren bu tür etkinliklerin çeşitlendirilerek
arttırılmasını temenni ediyoruz. İki yıl önce iki
öğrencimiz dereceye girmişlerdi, bu bizim için onur
verici bir hadiseydi ve eminim aileler içinde böyley-
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
15
di. Siz Bilgi Evi olarak bu tür etkinlikleri yapıyor ve
daha kolay ve farklı bir zeminde etkin hale getirebiliyorsunuz. Hedefimiz aynı, okumak ve okutmak.
Mustafa BAYRAKDAR
Dr. Reşit Galip İlkokulu Müdürü
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi evlerinin Zeytinburnu’nda açılmasından çok
memnunuz. Bu sayede çocuklarımız sokaklardan
kurtuldu. Sadece çocuklarımız değil, bizlerde istediğimiz zaman bilgi evlerinden faydalanabiliyoruz.
Özellikle kitap okuma yarışmalarının önemli bir
boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Zeytinburnu
Belediyesi’ne Bilgi Evleri’ni bize kazandırdığı için
teşekkür ediyorum.
Şahin AYDEMİR
Lokantacı
--------------------------------------------------------------------------------------------
GELENEKSEL
KITAP
OKUMA
YARISMASI
TANITIM KITAPCIGI
“Bir yıl sonrayı düşünüyorsan buğday ek, on yıl
sonrayı düşünüyorsan ağaç dik, eğer yüz yıl sonrasıysa hayallerin insan yetiştir.” Ben Bilgi Evi’ne
girince gençlerin araştırma yapmalarını, okuma
alışkanlığı edinmeleri için kitap okumalarını, genç
beyinlerini birazcık dinlendirmek için satranç oynamalarını görünce yüz yıl sonrası insanlarını
veya iyi yetişmiş insanların ebeveynlerini gördüğümü hissederim…
16
Mustafa ÇEKİÇ
Emekli
--------------------------------------------------------------------------------------------
Öncelikle Zeytinburnu Belediyesi’ne Bilgi Evleri’ni
açıp eğitime destek verdiği için; Bilgi Evi çalışanlarına da sıcak ilgileri ve dostça tavırlarından dolayı
teşekkür ederim. Kitap okuma yarışmasına iki kez
katıldım. 2007 yılındaki yarışmada dereceye girip
ödül aldım. Bir anne olarak çocuklarıma olumlu ve
doğru örnek olduğuma inanıyorum. Hem eğitim
hem de günlük hayatımda okuduğum kitapların
çok faydasını gördüm. Kitap okuma yarışması her
yönüyle faydalı ve güzel bir etkinlik. Herkesin katılmasını tavsiye ederim.
Zeynep DÖNGEL
Ev Hanımı
--------------------------------------------------------------------------------------------
Geleneksel Kitap Okuma Yarışmaları gençlerin
unuttuğu, raflarda tozlanmaya bırakılan hâlbuki
insanın dostu olan kitapları tekrar hatırlatma açısından oldukça önemli. Ayrıca ödüller verilmesi de
bunu eğlenceli hale getiriyor. Bu yarışma için birçok kişi özverili bir şekilde çalışmakta. Başta Bele-
diye Başkanımız olmak üzere tüm Bilgi Evi ailesine
teşekkürlerimi sunarım.
Meryem TOPLU
Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi 9/O
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bildiğimiz üzere her sene yapılan ve herkesin
heyecanla beklediği mutlu, coşkulu, eğlenceli ve
cıvıl cıvıl bu bahardaki Geleneksel Kitap Okuma
Yarışmasındayız. Büyük küçük herkesin katıldığı
ve bilgiyle dolup taşan kitapları okumaktan çok
mutluyuz. Aslında kitap okuma yarışmasındaki hedefiniz bir ödül kazanmak ya da ‘’kazandım’’ demek
değil elbette. Hiçbir şey kazanmamış dahi olsak
okuduğumuz bilgiler ve arkadaşlarımız arasındaki
rekabet sonucu ortaya çıkan tatlı atışmalar bizlere
yetiyor. Hedefimiz; okuyarak eğlenmek ve eğlence
sonunda bize altın değerinde bilgiler veren kitaplarla dost olmaktır. Bu faaliyetin devam etmesini
gönülden diliyorum.
Asiye TOPCU
Yedikule Anadolu Lisesi 10/B
--------------------------------------------------------------------------------------------
‘’Dünyada hiçbir gemi insanı bir kitap kadar uzaklara götüremez.’’ Zeytinburnu Belediyesi sayesinde
yedi uzak diyara seyahat ediyoruz. Bu yarışmada
emeği geçen herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Umarım bu yarışma devamlı olur ve her
sene bizi farklı maceralar bekler.
Sevda ÖZBAY
Zeytinburnu Anadolu İmam Hatip Lisesi 10/F
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bilgi Evleri Kitap Okuma Yarışması, kitapseverler için her yıl özlemle beklenen bir etkinlik. Tabii
okumaya fırsat bulamayanlar için de bu ihtiyacı
gidermesi açısından ayrı bir öneme haiz. Günümüzde hızla yaygınlaşan ‘’sanal âlem’’ takıntısından
uzaklaşarak kitapların büyülü dünyasında gezinti
yapmak için bu tür etkinlikler kaçırılmaması gereken bir fırsattır.
Nural ÇİÇEK
Emekli
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap Okuma Yarışması benim hızlı okumamı sağladı ve kelime hazinemi geliştirdi. Artık en çok kitap okumayı seviyorum. Her zaman kitap okumak
istiyorum.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
Funda TURGUT
Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu 5/H
Bilgi Evi’nin en güzel etkinliklerinden biri olan
kitap okuma yarışmasına katıldığım için çok mutluyum. Kitaplardan bir sürü yeni bilgiler öğreniyorum. Hem kelime dağarcığımı geliştiriyorum hem
de farklı kitaplar okuyarak beynimdeki kütüphaneye yeni kitaplar ekliyorum. Böyle bir yarışma
düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Havva FİDAN
Reşat Tardu Ortaokulu 5/C
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sosyal Belediyeciliğin ana eksenini oluşturan Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri okul saatleri dışında öğrencilerimizi hem sokaktan almakta hem de
onları geleceğe çağın teknik bilgi ve teknolojisiyle
yetiştirmektedir.
Özellikle insanlarımızda eksikliğini her alanda
hissettiğimiz kitap okuma alışkanlığı gibi önemli
bir işlevi yerine getiren Zeytinburnu Bilgi Evlerinin
fedakar yöneticilerine bir eğitim yöneticisi olarak
teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.
Nejmi KAŞKAYA
Celalettin Gözüsulu İlkokul Müdürü
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ülkemizin gelişmesi yönünde en önemli unsurlardan birisi de eğitim seviyesinin yükseltilmesidir.
Bu yönde katkı sağlayacak en güzel girişim ise
okuma alışkanlığının her yaştan vatandaşımıza
kazandırılmasıdır. Okuyan insanın ufku açılır ve
kendini çok yönlü geliştirir. Bu da toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişimini sağlar. Böyle bir
amaca hizmet eden Zeytinburnu Belediyesi’ni ve
Bilgi Evi’nin değerli çalışanlarını kutluyor ve bu
hizmetlerin devamlılığını canı gönülden temenni
ediyorum.
Bayram AKŞİT
Komiser
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap Okuma Yarışması adı altında topluma kitap
okuma alışkanlığını kazandırma amacınızın olduğuna inanıyor ve bu amacınıza da ulaşmış olduğunuzun müjdesini kendi adıma veriyorum. Seçmiş
olduğunuz kitapları büyük bir zevk ve iştiyakla
okumaktayım. Okuyacağım bir sonraki kitabın
içeriğini merak ediyor, bir an önce onları da okumak istiyorum. Yarışma vesilesi ile daha çok kitap
okumamıza imkân tanıdığınız için teşekkür eder,
hizmetlerinizin devamını bekler ve size kolaylıklar
dilerim.
Kitap Okuma Yarışması beni çok etkiledi, çok beğendim. Dereceye girmek mühim değil, benim için
önemli olan kitapları okuyup anlayabilme kabiliyetine sahip olmak. Bu konuda olumlu yönde etkilendim.
Ömer KALEAĞASIOĞLU
Terzi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bu yarışmaya eşim, ben ve kızım katıldık. Artık akşamları televizyon izlemiyoruz, hep birlikte kitap
okuyoruz. Bu yarışma sayesinde kitap okumanın
ne kadar faydalı olduğunu gördüm. Böyle güzel bir
yarışma düzenlediği için Zeytinburnu Belediyesi’ne çok teşekkürler
Elif VURAL
Ev Hanımı
--------------------------------------------------------------------------------------------
Kitap Okuma Yarışması Zeytinburnu için mükemmel bir fırsat. Okulda öğrenciler arasında şahit
olduğum tatlı heyecan beni de heyecanlandırdı ve
bende yarışmaya katılmaya karar verdim. Kitap
okuyorum ve notlar alıyorum. Yarışma kitapları da
özenle seçilmiş. Teşekkürler.
Bayram TUZCU
İhsan Mermerci Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı
--------------------------------------------------------------------------------------------
Televizyonun henüz bu kadar hayatımızda çok
yer etmediği kendisi siyah-beyaz, içeriği renkli beyaz cam’dan, sosyal medya ile yatıp kalkan,
gazetelerin köşe yazılarını okumaya üşenen, çileklerin ağaçta yetiştiğini düşünen, televoleci, klavye
kahramanı bir nesilden bilge nesil’e giden yolda
büyük katkısı olan Zeytinburnu Bilgi Evleri’nin düzenlediği, şenlik havasında geçen kitap okuma yarışmasıyla birbirinden güzel eserleri kimi zaman
buğulu gözlerle okuyup farklı duygular yaşadım.
En iyi arkadaş kitaptır sözünü doğrularcasına bana
her yıl vefalı dostlar kazandırdıkları için başta belediye başkanımız Murat Aydın olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkür ederim
Ekrem SABIR
Memur
Zübeyir ERGİN
Avukat
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
17
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
Okumak Sizden,
Ödüllendirmek Bizden
Unutmamak gerekir ki, bilgi güçtür
ve bu güç ancak okumakla ve araştırmakla elde edilir. Bilgi Evleri ile sizlerin güvenli bilgilere rahatça ulaşmanız
için çaba sarf etmekteyiz.
“Okumak sizden, ödüllendirmek bizden” diyerek geleneksel olarak düzenlediğimiz Kitap Okuma Yarışması’nın
bu yıl onuncusunu gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güne kadar 25.692 kişi yarışmalara katılmış,
on binlerce kitap Zeytinburnulu hemşehrilerimizce okunmuş, dereceye girenler ödüllendirilmiştir.
zeytinburnu.bel.tr | 444 1984
Elinizdeki kitapçıkta; yarışmanın amacı, katılım şartları, sınav ve değerlendirme süreçleri, ödüller, önceki yarışmalarda okunan kitaplar ve yarışmaya
katılanların değerli görüşlerinden seçki yer almaktadır.
Zeytinburnu’nda kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak
ve okumayı teşvik etmek amacıyla yarışmalara katılan ve emek veren tüm
kitap dostlarını kutluyorum.
Kitapların, hayatınıza farklı anlam ve
heyecanlar katması dileğiyle, sevgilerimle.
Download

zeytinburnu.bel.tr | 444 1984