.
Üniversite Öğrencilerine Yönelik
Faaliyetlerimiz
Iğdır Üniversitesi
28 Nisan 2015
İşveren ile İş arayan arasında köprü görevi yapan
İŞKUR, Üniversite öğrencilerine yönelik olarak;
İş ve Meslek
Danışmanlığı
İşbaşı Eğitim
Programları
Mesleki
Eğitim
Kursları
İşe
Yerleştirme
Hizmetleri
Girişimcilik
Eğitim
Programları
2
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
1
Kurum hizmetleri
hakkında
bilgilendirme
yapmak..
2
Bireysel ve grup
görüşmeleri ile
danışmanlık
hizmeti sunmak..
3
İşgücü
piyasasına
yönelik
bilgilendirme
yapmak..
3
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
4
5
İş arama becerileri
eğitimi yada
İşverenle
yardımı..
görüşme
teknikleri bilgisi..
6
Özgeçmiş
hazırlama..
4
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri
7
8
Europass CV
hazırlama yardımı Meslek tanıtımları …
ve
hizmetlerini
yürütüyoruz..
5
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İşbaşı eğitim
programı (İEP)
İŞKUR tarafından
uygulanan, mesleki
deneyim ve tecrübe
kazanmanızı
sağlayan bir
programdır.
Stajın geliştirilmiş
versiyonudur.
6
PROGRAMIN AMACI
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı işyerlerinde;
daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak
pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak
amacıyla düzenlenir.
 Program, işverenin istihdam edeceği kişiyi kendisinin
yetiştirmesine olanak sağlamaktadır.
 İşveren katılımcı adaylarını kendisi belirleyebileceği gibi
Kurumdan da talep edebilir.
 Katılımcı da programa katılmak istediği işyerini kendi bulabileceği
gibi Kuruma da başvurabilir.
7
PROGRAM DÜZENLENECEK ALANLAR
Herhangi bir vasıf gerektirmeyen alanlarda (Örnek: beden işçisi,
temizlik görevlisi, taşıma işçisi, çaycı vb.) program düzenlenmez.
Öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, muhasebecilik gibi
nitelik gerektiren mesleklerde de program düzenlenmesine engel
bir durum bulunmamaktadır.
Program
düzenlenecek
meslekleri
belirleme
yetkisi
il
müdürlükleri/hizmet merkezlerindedir.
8
PROGRAMIN FAYDALARI NELERDİR
Mesleki deneyim ve
beceri kazanma
Zorunlu stajların
yapılmasına imkan
verme
Program
süresince gelir
elde etme
Tecrübe
eksikliğinin
giderilmesi
İstihdam
edilmeyi
kolaylaştırma
9
NASIL BAŞVURU
YAPABİLİRİM?
ÖNCELİKLE İŞKUR’A KAYDOLMANIZ GEREKİR
www.iskur.gov.tr adresinden,
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüklerinden,
61 ilçede bulunan Hizmet Merkezlerinden,
Varsa üniversitenizdeki irtibat noktasından
10
PROGRAMA NASIL
BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Kuruma kayıttan
sonra iş ve meslek
danışmanınızla
görüşürsünüz
Uygun olan bir
programa katılma
talebinizi iletirsiniz
Değerlendirmeden
sonra programa
katılabilirsiniz
11
PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya
eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık
dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı
olmamak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden
faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak,
12
PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI
Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve
lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç) şarttır.
Ancak programa katılmalarına ve program sonunda da
istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il
müdürlüğünce uygun görülen;
Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile açık
öğretim fakültesi öğrencileri
Yükseköğretim öğrencileri (ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora, ikinci öğretim) işbaşı
eğitim programına katılabilirler.
13
ALDIĞIM KREDİ VE BURSLAR KESİLİR Mİ?
• Aktif İşgücü hizmetleri kapsamında İşbaşı
Eğitim Programları ve Girişimcilik Eğitim
Programlarında katılımcı olabilen;
• Aynı zamanda Öğrenim Kredisi\Başbakanlık
Bursu almakta olan öğrencilerin ,burs ve
öğrenim kredileri kesilmemektedir.
14
HANGİ İŞYERLERİNDE
PROGRAMA KATILABİLİRİM?
En az 2 çalışanı olan ve İŞKUR’a kayıtlı bir
işyerinde programa katılabilirsiniz.
Programa katılmak istediğiniz işyerini kendiniz de
belirleyebilirsiniz
Üniversite tarafından belirlenen bir işyerinde de
programa katılabilirsiniz
15
PROGRAM NE KADAR
SÜRÜYOR?
İşbaşı eğitim programı en fazla 160 fiili gün olarak
düzenlenir. Min.3 ay,Max.6 ay.
Günde en az 5 en fazla 8 saat programa
katılabilirsiniz
Haftada en fazla 6 gün uygulanır
Program devam durumunuza göre ayarlanıp
haftada 1 veya 2 gün de yapılabilir.
Gün ve saatler derslere devam durumunuzu
etkilemeyecek şekilde belirlenebilir.
16
PROGRAM SÜRESİNCE
MADDİ KAZANCIM
OLACAK MI?
İŞKUR, İşbaşı Eğitim
Programına katılanlara her gün
için 36,5TL cep harçlığı ödüyor
Program süresince iş kazası ve
meslek hastalığı ile genel
sağlık sigortası primlerini
karşılıyor.
Bu sayede geçici süreli de olsa
gelir elde etme imkanına sahip
olarak sağlık hizmetlerinden de
yararlanabilirsiniz
17
KATILIM BELGESİ /
SERTİFİKA
Program sonunda Katılım Belgesi almaya hak
kazanırsınız
Alınacak belgeye CV’nizde yer verebilme
imkanına da sahip olursunuz
18
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
İŞKUR’a kayıtlı kişilerin;
İş planına dayalı iş kurma ve
yönetme hususlarında
eğitilmesi, iş planlarını
oluşturmaları,
KOSGEB ve benzeri
finansman kaynaklarına
erişimlerinin
kolaylaştırılması için
yürütülen eğitim
programlardır.
19
NASIL BAŞVURU
YAPABİLİRİM?
Öncelikle İŞKUR’a kaydolmanız gerekir.
Kayıttan sonra iş ve meslek danışmanınızla
görüşürsünüz
Uygun olan bir programa katılma talebinizi iletirsiniz
Değerlendirmeden sonra programa katılabilirsiniz
20
PROGRAM NE KADAR
SÜRÜYOR?
Girişimcilik eğitim programı 70 saat Girişimcilik Temel
Seviye eğitimi, sınıf içi ve atölye çalışmasından oluşur.
Günde en az 5 en fazla 8 saat programa katılabilirsiniz.
Program toplam 9-10 gün sürmektedir.
21
PROGRAM SÜRESİNCE MADDİ
KAZANCIM OLACAK MI?
İŞKUR, Girişimcilik
Eğitim Programına
katılanlara her gün
için 20 TL cep harçlığı
ödüyor
Program süresince iş
kazası ve meslek
hastalığı ile genel
sağlık sigortası
primlerini karşılıyor.
22
ALACAĞIM BELGE İLE
NEREYE
BAŞVURABİLİRİM?
Program sonunda alacağınız belge ve fikrinize
ilişkin hazırladığınız iş planı ile KOSGEB’e
başvurabilirsiniz.
KOSGEB’ten doğrudan hibe veya geri ödemeli
maddi destek alma imkanına sahip olabilirsiniz.
23
MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI
İŞKUR tarafından düzenlenen kurslar sayesinde
işgücü piyasasında geçerli bir meslek edinme
imkanına sahip olabilirsiniz.
Kursları başarıyla bitirmeniz halinde istihdam
edilebilme şansını da yakalayabilirsiniz.
En fazla 160 gün süren kurslara katıldığınız sürede
günlük 20 TL cep harçlığı elde edersiniz.
Kurs süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel
sağlık sigortası primlerini de İŞKUR karşılıyor.
24
ENGELLİYE KENDİ İŞİNİ KURMA
HİBE DESTEĞİ
Engellilerin
kendi işini
kurmalarına
yönelik projeler
Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş
kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip
engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin
hazırlayacakları projelere 36.000 TL destek
Kuruluş
işlemleri
desteği
İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar,
izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL.
İşletme gideri
desteği
Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak
üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma)
en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en
fazla 4.000 TL.
Kuruluş
desteği
İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura
karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile
ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi,
ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL.
25
Katılımınız için teşekkür ederiz.
www.iskur.gov.tr
www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu
www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu
26
Download

Öğrencilere Yönelik Dosyalar