MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1)
İLE YAPILACAK YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALIMI DUYURUSU
24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine 21.09.2013 tarih 28772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak eklenen
“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş” başlıklı EK MADDE 1’de yapılan ve 02.05.2014 tarih 28988 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan değişiklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.07.2014 tarih 40620 sayılı yazısı ile
bildirilen ve aşağıda yer alan şarlar ve takvim doğrultusunda, Üniversitemize 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında
lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş yolu ile öğrenci alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Başvuracak Öğrencinin, kayıtlı olduğu diploma programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programının öğrencinin kayıt yaptırdığı yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
2. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği
yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda; kayıtlı olduğu diploma programının dışındaki diploma
programlarına da yatay geçiş yapabilir, (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin
merkezi yerleştirme puanları arasında M F 4 p u a n ı v a r s a v e b u ö ğ r e n c i n i n MF4 p u a n ı n ı n
g e ç m e k istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama
esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
3. Bir programa başvuran öğrenci sayısının, ilan edilen kontenjana eşit veya daha az olması durumunda
adayların kayıtları yapılacaktır. Başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ise ÖSYM puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
4. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih
edebileceği yerler ve DGS puanı dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.
5. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler de EK MADDE 1 den yararlanarak yatay geçiş
yapabilirler.
6.Y a t a y g e ç i ş i ç i n b a ş v u r a n ö ğ r e n c i l e r i n Ö S Y S Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için
aranan özel şartların bulunması durumunda, bu şartları sağlamaları gerekir.
7. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma
programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı
oluşmadığından geçiş yapılamaz.
8. Öğretim dili Türkçe programdan kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte, öğrencinin b i r
h a z ı r l ı k p r o g r a m ı n d a n v e y a b u p r o g r a m a d e n k k a b u l e d i l e b i l e c e k b i r yabancı dil
sınavından başarılı olması gerekir. Yabancı dil başarı belgesi olmayan
ö ğ r e n c i l e r , yabancı dil hazırlık sınıfını okuyacaklardır.
9. Daha önce EK MADDE 1 uyarınca yatay geçiş yapan Öğrenciler, başvuru yapamazlar.
GEREKLİ BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Başvuru Formu (Başvuru Formu İndir),
ÖSYS sınav sonuç belgesi,
Öğrenci Belgesi,
Onaylı not durum belgesi (Transkript),
Onaylı müfredat ve ders içerikleri,
Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge,
Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi (Belgesi olanlar için)
BAŞVURU
Başvurular gerekli belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu, Yatay Geçişle Yatay Geçiş yapılmak istenen
Fakülte/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna yapılacaktır. Ancak posta yoluyla oluşacak gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
18.08.2014
29.08.2014
Sonuç İlan Tarihi
05.09.2014
Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
08.09.2014
11.09.2014
BAŞVURULACAK BÖLÜMLER/PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI
Eğitim Fakültesi
Bölüm Adı
İlköğretim
Türkçe Eğitimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
Program Adı
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ)
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği (İÖ)
2. Sınıf
21
15
15
3. Sınıf
19
16
16
4. Sınıf
17
17
14
14
14
18
27
15
16
28
16
14
26
14
-
-
25
-
-
25
Program Adı
Felsefe
Felsefe (İÖ)
Kürt Dili ve Edebiyatı
Sosyoloji
Sosyoloji (İÖ)
Tarih
Tarih (İÖ)
Türk Dili Edebiyatı
2. Sınıf
15
15
12
15
15
15
15
15
3. Sınıf
16
16
16
16
16
16
16
Program Adı
İktisat
İktisat (İÖ)
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
2. Sınıf
14
14
3. Sınıf
14
14
4. Sınıf
12
12
14
14
12
14
14
12
12
12
-
-
Program Adı
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği (İÖ)
2. Sınıf
24
24
3. Sınıf
19
19
4. Sınıf
19
19
26
26
-
26
26
-
Program Adı
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
2. Sınıf
18
15
3. Sınıf
19
16
4. Sınıf
19
12
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Adı
Felsefe
Kürt Dili Edebiyatı
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Edebiyatı
4. Sınıf
14
14
14
14
12
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Adı
İktisat
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
İşletme
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm Adı
İlahiyat
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Sağlık Yüksekokulu
Bölüm Adı
Hemşirelik
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Yönetim ve Organizasyon
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Makine ve Metal Teknolojileri
Elektrik ve Enerji
Elektronik ve Otomasyon
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri
Gıda İşleme
İnşaat
Pazarlama ve Reklamcılık
Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri
Bilgisayar Teknolojileri
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Görsel-İşitsel Teknikleri ve Medya
Yapımcılığı
Sağlık Bakım Hizmetleri
Ulaştırma Hizmetleri
Program Adı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İşletme Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Makine
Makine (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
2. Sınıf
15
15
15
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
12
12
12
9
Gıda Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
Organik Tarım
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Radyo ve Televizyon Programcılığı
12
Yaşlı Bakımı Programı
Yaşlı Bakımı Programı (İÖ)
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
12
12
12
Malazgirt Meslek Yüksekokulu
Bölüm Adı
Yönetim ve Organizasyon
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
İnşaat
Program Adı
İşletme Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İnşaat Teknolojisi
2. Sınıf
10
12
12
Download

(Ek Madde 1) ile Yapılacak Yatay Geçiş Başvuru