DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır.
TABAN PUANI
TÜRÜ
ÖN KAYIT
TARİHİ
KURS BAŞVURU
TARİHİ
KURS/SINAV
ÖNCESİ EĞİTİM
TARİHİ
YETENEK
SINAVI TARİHİ
2014 YGS en az 180
04-08.08.2014
04-08.08.2014
04-08.08.2014
04-08.08.2014
09-16.08.2014
09-16.08.2014
18-22.08.2014
18-21.08.2014
DEVLET
KONSERVATUVARI (**)
2014 YGS en az 180
2014 DEYÖS en az 50
04-08.08.2014
GÜZEL SANATLAR
FAK. (***)
2014 YGS en az 180
2014 DEYÖS en az 50
21-25.07.2014
2014 YGS en az 180
2014 YGS en az 200
14-17.07.2014
30.06-03.07.2014
PROGRAMI
BUCA EĞİTİM FAK. (*)
- Müzik Öğretmenliği
- Resim-İş Öğr.
SPOR BİLİMLERİ VE
TEKNOLOJİSİ Y.O.
(****)
- Antrenörlük Eğitimi
- Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
12-19.08.2014
26.05-06.06.2014
09.06-08.08.2014
11-15.08.2014
09-11.07.2014
AÇIKLAMALAR / KOŞULLAR
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)
- Sonuç açıklama tarihi 25-26 Ağustos 2014
- Asil adayların kesin kayıtları 01-02 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların ön kayıtları
03 Eylül 2014 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 04 Eylül 2014 tarihinde yapılarak boş kontenjanlar doldurulacaktır. (Bu süre
dolduktan sonra kontenjan açığı olsa bile kayıt yapılmayacaktır.)
- Ayrıntılı bilgi (232) 3012085-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96 numaralı telefonlardan alınabilir.
DEVLET KONSERVATUVARI (**)
- Opera Anasanat Dalı için Adayların konuşma, görme, işitme organlarında, vücut yapısında özür olmamalı; adaylar güzel sesli ve kulağı müziğe
yatkın olmalıdır.
- Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dalı için müzikal yeteneğe sahip olup besteciliğe yatkın olmalıdır.
- Diğer anasanat ve sanat dallarına başvuran lise ve dengi okul mezunlarının, konservatuvar lise devresi mezunları düzeyinde bilgi ve beceri
sahibi olmaları gerekmektedir.
- Opera Anasanat Dalı ile Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Sanat Dallarında 1 yıl süreli hazırlık öğretimi uygulanır. Bu süre 4 yıllık eğitim
süresine dahil değildir.
- Kompozisyon Sanat Dalı için 30 yaş, diğer tüm sanat dalları için adayların en çok 25 yaşında olmaları gerekmekte olup, Devlet
Konservatuvarları lise mezunlarından öğrenime ara vermemiş olanlar için yaş sınırı aranmamaktadır.
- Yurtdışı kontenjandan başvuran adayların Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Kabul Sınavı (DEYÖS) ndan en az 50 puan alması
gerekmektedir.
- Asil adayların kesin kayıtları 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Ayrıntılı bilgi (232) 4129411 numaralı telefondan alınabilir.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (***)
- Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi, Canlandırma Film Tasarım ve Yönetimi, Film Tasarım ve Yazarlık ile Film Tasarım ve Yönetmenliği programlarına
merkezi sınav (LYS puan türü ile TS-1) sonucuna göre öğrenci alınacaktır. Diğer tüm bölümlere ön kayıt-özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.
- Asil adayların kesin kayıtları 26-27 Ağustos 2014 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları 28-29 Ağustos
2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Yurtdışı kontenjandan başvuran adayların Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Kabul Sınavı (DEYÖS) ndan en az 50 puan alması gerekmektedir.
- Ayrıntılı bilgi (232) 4129008 - 4129009 numaralı telefonlardan alınabilir.
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU (****)
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü sporcu özgeçmiş puanları kontrol listesi 22.07.2014, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü özgeçmiş
puanı 07.07.2014 tarihinde ilan edilecek, Antrenörlük Eğitimi Bölümü sporcu özgeçmiş puanı itirazı
23.07.2014 tarihinde kabul edilecektir.
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü asil ve yedek kazananların ilanı 24-25 Temmuz 2014
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü asil ve yedek kazananların ilanı 16-17 Temmuz 2014
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü Asil adayların kesin kayıtları 03-04.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Kontenjan açığı olduğu takdirde Antrenörlük Eğitimi Bölümü yedek adayların kesin kayıtları 05.09.2014 tarihinde yapılacaktır.
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Asil adayların kesin kayıtları 01-02.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Kontenjan açığı olduğu takdirde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü yedek adayların kesin kayıtları 03.09.2014
tarihinde yapılacaktır.
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Asil kazananların kayıt tarihleri 05-08 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü İkinci Öğretim Yedek kazananların kayıt tarihleri 09 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.
- Ayrıntılı bilgi (232) 4129701-4129703-4129707 numaralı telefonlardan alınabilir.
Ön kayıt için gerekli evraklar yüksekokulumuz web sayfasından çıktısı alınarak doldurulacaktır. (http://web.deu.edu.tr/sbt/)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin başvuruları internet üzerinden yapılacak olup, Ayrıca Fakültenin web sayfasından duyurulacaktır.
a) Dilekçe ve başvuru formu
b) YGS puan kartı
c) 4,5x6cm. boyutunda yeni çekilmiş 2 adet fotoğraf
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Sağlık raporu (Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna başvuracak adaylar için)
MÜRACAATLAR İLGİLİ KURUMLARA YAPILACAKTIR. MEKTUPLA ÖN KAYIT YAPILMAZ ADAYLAR ŞAHSEN BAŞVURARAK
ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRLER.
Download

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014