Ek Madde 1 YATAY GEÇİŞ (Üniversiteye Giriş Puanına Göre Yatay Geçiş)
Başvuru Formu İndir
Başvuru Tarihi:
25-29 Ağustos 2014 (Mesai bitimine kadar)
Gerekli Belgeler:
Başvuru Formu
Öğrenci Belgesi
Onaylı not durum belgesi (Transkript)
Onaylı müfredat ve ders içerikleri
Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
ÖSYS sınav sonuç belgesi
Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi
Genel İlkeler ve Uygulama Esasları
(1)
Öğrenciler Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler.
(2)
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma
programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (Örneğin, İşletme
(puan türü TM4) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında
MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği
programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda kontenjan dahilinde yatay
geçiş yapabilir).
(3)
2014-2015 eğitim öğretim döneminden önce yüksek öğretim kurumlarında kayırlı olan
hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere Ek Madde 1 e göre yatay geçiş
başvurusu yapabilirler.
(4)
Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru
yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
program, kayıt olduğu yıldaki ÖSYS Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınır.
(5)
Ek Madde 1 e göre her yıl güz döneminde yatay geçiş için öğrenci kabul edilecektir, ayrıca
bahar döneminde öğrenci kabul edilmeyecektir.
(6)
Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYS Kılavuzunda
yayımlanan kontenjanın %30’unu geçmesi durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan
başlamak üzere kontenjan kadar öğrenci alınır.
(7)
DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans
alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS puanı dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılır.
(8)
Yüksek öğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim
mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın
ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için
başvuru yapabilirler.
(9)
Ek Madde 1’e göre yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa
kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda bu koşulları sağlamaları
gerekmektedir.
(10) Öğrencilerin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte
olduğu diploma programına kayır yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemiş ise diploma
programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından bu programa geçiş yapılamaz.
(11) Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğinden, hazırlık sınıfında
veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması
durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir.
(12) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği
yıldaki ÖSYM Merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başka herhangi bir şart aranmaz.
BAŞVURU YERİ
Kurupelit Kampüsü Öğrenci Bürosu
(Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Karşısı Saat Kulesi Yanı)
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Samsun Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yukarıdaki liste dışındaki tüm birimler için yatay geçiş başvuruları kendi okulunda alınacaktır.
Başvurular şahsen ya da posta, kargo vb. yolla yapılabilir. Posta, kargo vs. yolla yapılan
başvurularda oluşacak gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
Download

Ek Madde 1 YATAY GEÇİŞ