TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (TOBB ETÜ)
Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin,
geçmişten beri devam ettirdiği eğitime katkı çalışmalarının en büyüğü olan Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, (TOBB ETÜ) 2004-2005 eğitim öğretim
yılında eğitime başlamıştır. Türk eğitim sisteminde “örnek olmak” amacını taşıyan bu ilk
adımın gerekçesi, “toplumsal sorumluluğumuzun bir eseri” sözleriyle açıklandı. TOBB ETÜ,
Ankara Söğütözü’ndeki modern yerleşkesinde ilk yılını tamamladı. Hem yerleşke, hem de
yeni bölümler olmak üzere, yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen yüksek puanlı
öğrencilerin tercihleri arasında bulunan üniversitelerden biri olan TOBB ETÜ büyüme ve
genişleme programıyla ikinci yılına hazırlanmaktadır.
2004-2005 Akademik yılında 3 fakülte ve 6 bölümde 270 öğrenciyle eğitime başlayan
TOBB ETÜ, yüzde 54 oranındaki burslu öğrencisiyle vakıf üniversiteleri arasında seçkin bir
yere sahiptir. Bu bursluluk oranı gelecek yıllarda da devam edecektir.
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi’nde İktisat ve İşletme; Fen Edebiyat Fakültesi’nde
Matematik; Mühendislik Fakültesi’nde Makine, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik bölümleri
mevcuttur.
TOBB ETÜ, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde,
ekonomik ilişkilerin ağırlıkta olacağı Uluslararası İlişkiler, Mühendislik Fakültesi’nde
Endüstri Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi’nde ise Tarih ve Türk Dili bölümleri için
başvurusunu yapmıştır. Yasal prosedür tamamlanırsa bu bölümlere de yarısı burslu olmak
üzere öğrenci alınacaktır. Hatta Tarih ve Türk dili bölümlerinin bütün öğrencileri burslu
olacaktır. Üniversite yönetimi, yeni açılacak bölümlere ilişkin haberleri öğrencilerin dikkatle
takip etmesinin önemine işaret etmektedir.
Yabancı dil eğitimi ve hazırlık sınıfı
TOBB ETÜ’nün eğitim dili Türkçe’dir. Ancak, sadece İngilizce dersi verilen hazırlık
sınıfı da vardır. İngilizce’nin yanında bir başka Avrupa dili öğretilmektedir. Sonraki yıllarda,
genel ve mesleki olmak üzere İngilizce eğitimi devam etmektedir. Eğitimin Türkçe olmasının
nedenini TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, “En iyi eğitim kendi dilinizle yapılır.
Ayrıca, Türkçe’nin bilim dili olabilmesi için herkes elinden gelen çabayı göstermek zorunda.
Biz, hem Türkçe en iyi eğitimi verebileceğimizi, hem de öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeyde yabancı dil öğretilebileceğini ispat etmek zorundayız” görüşüyle
açıklamaktadır.
Bütün öğrencilere dizüstü bilgisayar
TOBB ETÜ’nün ilk yılında bir başka farklılığı ise bütün öğrencilerine dizüstü bilgisayar
vermesi olmuştur. TOBB ETU 2005-2006 Eğitim-öğretim döneminde de bütün öğrencilerine
dizüstü bilgisayar verecektir. Derslerde aktif olarak kullanılan dizüstü bilgisayarlar,
üniversitede eğitimin bir parçası haline getirilmiştir. TOBB ETÜ’de bazı sınavlar bilgisayar
ortamında yapılmakta, ödevlerin elektronik ortamda hazırlanarak teslim edilmesi
istenmektedir. TOBB ETÜ, bütün multimedya imkanlarına sahip toplam 2 bin metrekarelik
kütüphanesiyle de öğrencilerine geniş bir araştırma imkânı vermektedir.
Başarıya Odaklanmış Burs Sistemi
TOBB ETÜ’nün burs sistemi de diğer üniversitelerden farklı unsurlar içermektedir.
Öncelikle, öğrencilerin tamamen başarıya odaklanması, başka sorunlar düşünmemesi için,
burslu öğrencilerden harç bedeli alınmamasının yanında, Ankara dışından gelenlerin barınma
ihtiyacı da karşılanmakta olup hatta yaşam katkı payı adı altında aylık ödeme yapılmaktadır.
Burslu öğrenciler 9 ay boyunca aylık 200 YTL olarak yaşam katkı payı almaktadırlar. Burs
sistemindeki bu gerekçe, öğrencilerin derslerine odaklanabilmesi, başarıyı hedefleyebilmesi
olarak açıklanmaktadır.
ÖSS’de ilk 100’e girenlerden ETÜ’yü seçenlere 1000 YTL
TOBB ETÜ, başarılı öğrencilerin teşviki amacıyla, burs sistemi içinde yer alan yaşam
katkı payını 2005-2006 Eğitim öğretim yılı için daha da cazip hale getirerek ÖSS’de ilk 100’e
giren öğrencilerin TOBB ETÜ programlarından birine yerleşmesi hâlinde aylık 1000 YTL (1
Milyar TL) yaşam katkı payı ödemesini her öğretim yılında 9 ay boyunca sürdürecektir.
Benzer şekilde ETÜ’de bir programa yerleşen öğrenciler ÖSS’de
ilk 500 içindeyse, 800 YTL,
ilk 1000 içindeyse 500 YTL,
ilk ikibinin içindeyse 350,
ilk dörtbinin içindeyse 250,
ilk altıbinin içindeyse 200 YTL
aylık yaşam katkı payı almaya hak kazanacaklar ve bu ödeme her öğretim yılında 9 ay
boyunca devam edecektir.
İstihdamın anahtarı: Ortak Eğitim Programı
Sanayi-üniversite işbirliği denilince akla ilk olarak, buluş yapma, birlikte iş geliştirme,
teknoloji üretme çalışmaları gelir. Bu unsur çok önemlidir ancak, eğitimde de sanayiüniversite işbirliği en az teknoloji-buluş alanı kadar önemlidir.
Türkiye üniversitelerinde yeterince gerçekleştirilemeyen ortak eğitim programı, TOBB
ETÜ tarafından hayata geçirilmiştir. TOBB ETÜ öğrencileri, adeta yılda üç dönem
okuyacaklardır. Tatiller kısaltılarak, öğrencilerin her öğretim yılında en az 2/3 ay bir
işletmede sigortalı olarak fiilen çalışması sağlanacaktır. Bu şekilde her bir öğrenci mezun
olduğunda 8/12 aylık bir iş deneyimine sahip olacaktır. Öğrenciler, mezun olunca, “teorik
bilgileri iyi, ancak iş deneyimleri yok, pratik eğitimleri yok” gibi eleştirileri duymalarının
önlenmesi ve sınıfta öğretilen teorinin iş başında pratikle pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ortak eğitim programının başlıca faydaları şunlardır:
• Öğrenciler, kariyerlerine daha iyi yönelirler.
• Çalışarak öğrenim ücretlerinin bir kısmını kazanırlar.
• Mezuniyetten sonra iş bulma kolaylığı sağlar.
• Öğrenciler iletişim kurma becerisini geliştirirler.
• Meslekî gelişmeye çok katkısı olur.
• Hayat boyu öğrenim teşvik edilir.
Öğretim kadrosu
TOBB ETÜ; önemli bir prensip kararı alarak genç öğretim üyesi oranının yüzde 80
olacağını kararlaştırmıştır. Araştırmacı, dinamik, gelişmeleri takip eden, yeni bilgilerle
donatılmış, yeni problemler üzerinde araştırma yapan ve yeni bilgi üreten bir akademik
kadronun yanında, alanında büyük deneyime sahip, isim yapmış bilim adamlarını öğretim
kadrosu içinde bulundurmakta ve bulundurmaya da devam edecektir. TOBB ETÜ’nün
hedeflerinden olan, hayata hazır, Türkiye’yi yönetmeye aday girişimci insanlar yetiştirmek,
Türkiye’de sanayi-üniversite işbirliğini gerçekleştirmiş, patent alan, bilimsel araştırma yapan
bir üniversite olmak unsurlarının sağlanabilmesi için öğretim kadrosunun da bu hedefler
doğrultusunda oluşturulmasına çalışılmıştır.
TOBB ETÜ, önemli bir alana da yönelerek yabancı birçok üniversitede, şirkette, araştırma
merkezinde çalışan Türk bilim adamlarına laboratuvar ve araştırma imkânı oluşturup bir
nebze de olsa beyin göçünü tersine çevirmeye çalışmaktadır.
TOBB ETÜ “Geleceğin üniversitesinde yerinizi alın”
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, başarılı gençler tarafından tercih edilen bir
üniversite olmayı amaçlamaktadır. Başarılı gençlere seslenirken, üniversitenin, yurtdışında
verilen eğitime alternatif, üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmiş, katılımcı-aktif eğitimin
örneği olmak, eğitime kalite getirmek, teknolojik buluş yapmak, ülkeye ekonomik ve
teknolojik bilgi sunmak amaçlarının altı çizilmektedir. Kimlik bunalımı olmayan, kişiliği
gelişmiş, dünyayı ve ülkesini iyi tanıyan, araştıran, Türkiye’yi yönetecek bilgi ve becerisi
olan, üretime dönük, girişimci, sorun yaratan değil, sorun çözen, liderlik becerileri gelişmiş,
bilgi üreten bir insan olmak isteyen tüm öğrenciler, TOBB ETÜ’ye davet edilmektedir.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin kuruluş amacı ve hedeflerine bakıldığında
Türkiye için yepyeni bir geleceğin amaçlandığı dikkati çekmekte olup özgün bilgi üretmek ve
problem çözen insan gücü yetiştirmeyi Türkiye’nin geleceğine en büyük katkı olarak
nitelenmektedir. 1 Milyon 200 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden
bir olan TOBB’un maddî-manevî desteğiyle kurulan TOBB ETÜ, bu hedef ve amaçlarını
gerçekleştirmek amacı ile yeterli güce sahip görünmektedir.
Eğitim Anlayışı: Modern ve çağa uygun
TOBB ETÜ’nün eğitim anlayışı, “Modern ve çağın gereklerine uygun, geleceğin
dünyasını dikkate alan bir eğitim politikası” cümlesiyle özetlenebilir. Bu anlayışın gerekleri
nedir sorusunun yanıtı ise TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici, “Tamamlanmış bir
altyapıyla, uzman öğretim üyeleriyle, katılımcı, öğrenme-öğretme süreçlerini benimsemiş,
laboratuvar ve uygulama ağırlıklı eğitim veren, gelişmiş ülkelerle bilimsel-eğitsel değişim
programlarına katılan, en az iki yabancı dili akademik düzeyde öğreten, uygulama merkezleri,
pratik eğitimleri gerçekleştiren, yaşam boyu eğitim merkezlerini açan, öğrencilerin sosyal ve
kültürel gelişimini gözeten bir eğitim politikası” cümlesiyle özetlemektedir.
Kutu olarak Sn. Rektör Adına açılabilecek bölüm:
TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici:
“Eğitimin Sorunlarının Çözüm Yolları Biliniyor. Gerekli Olan Çözüm İçin Harekete
Geçmek ve Çözümü Başarabilmek”
Ülkemizde yaşadığımız sorunların hemen hepsinin eğitim alanına yansıyan bir tarafı var
diyebiliriz. Ama kaynak sıkıntısı, gençlerin eğitimde çeşitli uzmanlık-iş dallarına
yönlendirilmemesi önde gelen sorunlardır. Ülkemizde, bazı alanlarda yetişmiş insan sıkıntısı
varken, ne yazık ki ihtiyaç olmayan alanlarda binlerce insan yetiştiriyoruz. Kalifiye işgücü
dediğimiz insanları yetiştirecek meslek liselerinin oranı olağanüstü düşük düzeyde. Ülke
olarak, patent alabileceğimiz araştırma-geliştirme çalışmalarına yeterli önemi veremiyoruz.
Üniversitemiz işte bu eksiklikleri gözleyerek yola çıktı. Payımıza düşen nedir diye sorunca
doğrusu, “bu sorunları çözmek için çalışmak” sorumluluğundan başka bir şey düşüyor
diyemeyiz. Hepimizin payına düşen, sorunlarımızı çözmek, daha iyi bir eğitim sistemi
kurmak ve daha kalkınmış bir ülke olmak için çalışmaktır. Bunu yaparken, işsiz kalacak
gençler yetiştirmek, hem o insanlara hem ülkemize haksızlıktır. Buluş yapamayan, bilim
üretemeyen, teknoloji geliştiremeyen, kısaca gelişime katkı veremeyen bir üniversite yine
insanlara ve ülkemize haksızlıktır. Öğrencilere, bilim adamlarına altyapıyı sağladıktan sonra
başarı bekleyebilirsiniz. Yani 35 kişilik sınıflar, her sınıfta projeksiyon sistemi, dizüstü
bilgisayar, internet erişimi, laboratuvar olanakları, bunlar lüks veya ekstra olanak değil, başarı
için asgarî sağlamanız gereken altyapıdır. Biz bunlara sahibiz, bunların üzerine çıkmaya
çalışıyoruz.”
Download

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (TOBB ETÜ) Türk