T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
10 KASIM 2014 ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI PROGRAMIDIR.
1- 10 Kasım 2014 Pazartesi saat 09.00’da Anıt Park Atatürk Anıtında Çelenk Sunma töreni ve saat
09.30’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu salonunda yapılacak olan
törene tüm birim amirleri ( Eğitim Denetmenleri Başkanı ve Yardımcıları, Milli Eğitim Müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Merkez Đlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul
Müdürleri ) katılacaktır.
2- Çelenklerin sunma, öğrenci yerleştirilmesinden ve kontrolü Sur Alpaslan Ortaokulu Beden
Eğitimi Öğretmeni Zülküf BASKIN, Kayapınar Namık Kemal Đmam Hatip Ortaokulu Beden
Eğitimi Öğretmeni Kenan EFE yapacaktır.
3- 07 Kasım 2014 Cuma günü saat 10:00’da Cahit Sıtkı Tarancı Sanat Merkezi Orhan Asena
Sahnesinde yapılacak olan Provaya Anma programında görev alacak sunucuların, konuşmayı
yapacak öğretmenin, Güzel Sanatlar Lisesi korosunun ve şiir okuyacak öğrenciler eksiksiz olarak
katılacaklar.
4- Bağlar Şehit Namık Tümer Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yeliz Yelda BAYRAKTAR 10 Kasım
2014 Pazartesi günü Saat 09.30’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu
salonunda yapılacak törende günün anlam ve önemini belirten “Atatürk ve Cumhuriyet ” konulu
bir konuşma yapacaktır. Hazırlanan Konuşma Metni 04 Kasım 2014 Salı günü mesai bitimine kadar
Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesi.
5- 10 Kasım 2014 Pazartesi günü Saat 09.00’da Anıt Park Atatürk Anıtında yapılacak olan çelenk
sunma töreni ve saat:09.30’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu salonunda
yapılacak törenin sunuculuğunu Yenişehir Öğretmen Mehmet Sabri Güzel Đlkokul Müdür Baş
Yardımcısı Meral BOZOKALFA yapacaktır. Görevli öğretmenler 04 Kasım 2014 Salı günü saat
15.00’da Valilik Özel Kalem Müdürlüğünde hazır bulundurulacaktır.
6- 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da yapılacak olan çelenk sunma törenine Muazzez
Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, 80.Yıl Cumhuriyet
Anadolu Lisesi, Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi, Öğretmen Sabri Güzel Ortaokulu, Şair Sırrı
Hanım Ortaokulu, 5 Nisan Đlkokulu, Mustafa Kemal Đmam Hatip Ortaokulu, Mehmetçik Đlkokulu,
30’ öğrenci ile 5 öğretmen nezaretinde bayrak ve flamaları ile birlikte katılacaklardır.
7- 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da yapılacak olan çelenk sunma töreninde
görevlendirilen okullar Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu Salonunda
yapılacak törene iştirak edeceklerdir.
.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DĐYARBAKIR
e-posta:[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN Memur
Tel: (0 412) 226 58 50 Dahili: 183
T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
8- Bütün okullar, günün anlam ve önemine uygun olarak anma programları hazırlayıp
uygulayacaklardır, Siren sesi ile iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Đstiklal Marşı ile
gönderdeki Bayrak yarıya indirilecektir.
9- Yenişehir Güzel Sanatlar Lisesi Koro ve Orkestrası 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da
Anıt Park Atatürk anıtına çelenk sunmada Đstiklal Marşı Okunacak ve aynı gün saat 09.30’da Cahit
Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Tiyatro Salonunda Atatürk’ü Anma törenlerinin 76. yıl
dönümü nedeniyle Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan bir konser verecektir. Koro şefi
Müzik Öğretmeni Orhan ÖZTÜRK ve Okul Müdürü Güler KOÇYĐĞĐT sorumlu olacaktır.
10- Günün anlam ve önemiyle ilgili Öğretmen Şehit Namık Tümer Đlkokulundan iki kız iki erkek
öğrencisi şiir okuyacaklardır. Bu şiirler incelenmek üzere okul idarelerince en geç 03 Kasım 2014
Pazartesi günü Müdürlüğümüz Ortaöğretim Şubesine (Tören-Spor) teslim edeceklerdir. Ayrıca şiir
okuyacak öğrenciler 04 Kasım 2014 Salı günü saat 15.00’de Valilik Özel Kalem Müdürlüğünde
prova yapmak üzere şiirleri ile birlikte bir öğretmen nezaretinde hazır bulundurulacaktır. Bu
konudan okul müdürleri sorumlu olacaktır.
11- Okullarda ”Atatürk Haftası” boyunca Atatürk’ün askeri kişiliği, liderliği, eğitimci yönleri ve
inkılâpları hakkında bilgi verilecektir.”Atatürk Kupası” adı altında sınıflar arası spor müsabakaları
düzenlenecektir. Okullarda duvar gazeteleri çıkarılacaktır.
12- Müdürlüğümüz Basın ve Halkla Đlişkiler Şubesince 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat:
09.00’da Anıt Park Atatürk Anıtında yapılacak çelenk sunma töreni ile Cahit Sıtkı Tarancı Kültür
Merkezi Devlet Tiyatrosunda saat 09.30’da yapılacak törenlerde Resim çekmek üzere Ayhan
KAYA görevlendirilecektir. Ayrıca yerel basına gerekli duyuru yapılacaktır.
13- 10 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 90.00’da Anıt Park Atatürk Anıtındaki Çelenk sunma ve
saat 09.30’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosundaki törende okulların yerleşim
ve düzeninden Sur Alpaslan ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zülküf BASKIN, Kayapınar
Namık Kemal Đmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan EFE yardımcı olacaktır.
14- Atatürk’ ü Anma Haftası münasebetiyle 10–15 Kasım 2014 tarihleri arasında ilimizdeki tüm
müzeler öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından ücretsiz olarak gezilebilecektir.
.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DĐYARBAKIR
e-posta:[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN Memur
Tel: (0 412) 226 58 50 Dahili: 183
Download

T.C. DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ Đl Milli Eğitim Müdürlüğü . 10