T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
18 MART ŞEHĐTLERĐ ANMA GÜNÜ PROGRAMI
1- Şehitleri Anma Günü törenleri 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 09.00’da Hava
Şehitliğinde ve aynı gün saat 10.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena
Sahnesinde yapılacaktır. Törene tüm birim amirleri (Maarif Müfettişleri Başkanı ve
Yardımcıları, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Merkez Đlçe Milli Eğitim
Müdürleri, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri) katılacaktır.
2- Şehitleri Anma Günü törenleri 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 09.00’da Hava
Şehitliğinde çelenk sunma töreni, şiirlerin okunması ve konuşmalarla devam edecektir.
3- Şehitleri Anma Günü törenleri 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Cahit Sıtkı
Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde hazırlanan program doğrultusunda
yapılacaktır.
4- Hava Şehitliğinde ve Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde
yapılacak törenlerin genel organizasyon, tertip ve düzeninden Yenişehir Đlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü sorumlu olacaktır.
5- Hava Şehitliğinde saat 08.00’da düzenlenecek olan Şehitleri Anma Günü töreninde şiir
okumak üzere Yeni Diyarbakır Lisesinden bir kız öğrenci, 85 Yıl Milli Egemenlik Anadolu
Lisesinden bir kız bir erkek öğrenci ve 80.Yıl Anadolu Lisesinde 1 kız öğrenci hazır
bulundurulacaktır. Bu konudan okul müdürleri sorumlu olacaklardır.
6- 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 09.00’da Hava Şehitliğinde ve saat 10.00’da Cahit Sıtkı
Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesindeki program sunuculuğunu Valilik
Basın Müdürlüğünde görevli Basın Müdürü Mustafa ÇAKMAK ve Ergani ilçesi Demirli
Baran Ortaokulu Müdürü Züleyha TEKFUR yapacaklardır.
7- Şehitleri Anma Günü töreninde şiir okuyan öğrenciler ile görevli sunucu öğretmenler
hazırlık çalışmaları için 11 Mart 2015 Çarşamba günü saat 15.00’da Valilik Protokol Şube
Müdürlüğünde; prova yapmak üzere 13 Mart 2015 Cuma günü saat 10.00’da Cahit Sıtkı
Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde Ayrıca 18 Mart 2015 Çarşamba günü
tören saatinden 1 saat önce tören alanında hazır bulunacaklardır.
8- Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Cahit Sıtkı
Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde Đstiklal Marşını canlı okuyacaklardır.
Yapılacak konuşmalardan sonra“ Kahramanlık Türküleri ” ile konser verecek öğrenci
grubu 13 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi
Orhan Asena Sahnesinde yapılacak provada ve tören günü tören saatinden önce Cahit Sıtkı
Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi Salonu’nda hazır bulundurulacaktır. Bu
konudan Okul Müdürü Yılmaz CEBE sorumlu olacaktır.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN
Tel: (0 412) 226 58 50 (183)
Faks: (0412) 226 58 28
T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
9- Şehit Namık Tümer Đlköğretim Okulu öğrencileri 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat
09.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde Oratoryo
gösterisi sunacaklardır. Gösteri yapacak öğrenci grubu prova yapmak üzere 13 Mart 2015
Cuma günü saat 10.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde
hazır bulundurulacaktır. Bu konudan okul Müdürü Ramazan KAYRAN sorumlu olacaktır.
10- 18 Mart 2015 Çarşamba günü bütün bağlı kurum ve okullar bayraklarla
süslenecektir.
11- Bütün Okullar günün anlam ve önemine yakışır bir şekilde anma programı hazırlayıp
uygulayacaklardır. Ayrıca tüm okullarımızda şehitlerimizi anma gününde duvar gazeteleri
oluşturulması, derslerde günün anlam ve önemi ile ilgili açıklamaların yapılması için
öğretmenlere gerekli duyuru yapılacaktır.
12- Müdürlüğümüz Temel Eğitim ve Ortaöğretim öğrencileri arası Resim, Şiir ve Mektup
yarışmaları yapılacaktır. Dereceye giren öğrencileri belirlemek üzere Đl Milli Eğitim
Müdürlüğü Din Öğretim Şubesi bünyesinde eser inceleme komisyonu tarafından
belirlenecektir. Öğrencilerin etkinlikte eserlerini okumak ve ödüllerini almak üzere 18 Mart
2015 Çarşamba günü saat: 09.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena
Sahnesinde; Ayrıca 13 Mart 2015 Cuma günü saat 10.00’da yapılacak provada Cahit Sıtkı
Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesinde hazır bulundurulacaktır.
13- Hava Şehitliğindeki törende Diyarbakır Anadolu Lisesi, 85.Yıl Milli Egemenlik Anadolu
Lisesi, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi, Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi, Şehitlik Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi 40”ar öğrenciyle 1 idareci ve 1 öğretmen nezaretinde Saat 08.00’da
bayrak ve flamaları ile birlikte Hava Şehitliğinde hazır bulundurulacaktır
14-18 Mart 2015 Çarşamba günü saat:10.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi
Orhan Asena Sahnesinde yapılacak töreni izlemek üzere Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi,
Diyarbakır Teknik ve E.M.L, Ziya Gökalp Lisesi, Muazzez Sümer Kız Teknik ve Meslek
Lisesi ve 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinden 40’ar öğrenciyle 1 idareci ve 2 öğretmen
nezaretinde hazır bulundurulacaktır.
15- Müdürlüğümüz Basın ve Halkla Đlişkiler Şubesince 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat
09.00’da Hava Şehitliğinde ve saat 10.00’da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Orhan
Asena Sahnesinde yapılacak törende fotoğraf ve kamera çekimi yapmak üzere Ayhan KAYA
görevlendirilecektir. Tören görüntüleri CD haline getirilerek arşive konulmak üzere
Ortaöğretim Şubesine teslim edilecektir.
Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Öğretim Şubesi
Eski Eğitim Fakültesi Binası Yenişehir DİYARBAKIR
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M. Nur TURAN
Tel: (0 412) 226 58 50 (183)
Faks: (0412) 226 58 28
Download

1-anma program - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü