ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI GELENEKSEL
“GELECEĞİ GÖREN DÜRBÜNÜN OLSA“ KONULU RESİM YARIŞMASI
Özel Nesibe Aydın Okulları öncülüğünde ve Stabilo’nun katkıları ile Türkiye geneli geleneksel
resim yarışmamızın ikincisi olan “GELECEĞİ GÖREN DÜRBÜNÜN OLSA” konulu resim yarışması
düzenlemiştir. Yarışma şartnamesi aşağıda sunulmuştur.
Yarışmanın Amacı: Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının
gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu,
düşünce ve hayallerinin sansürsüz ve özgür bir biçimde ifade edilmesi amacını taşımaktadır.
Yarışmanın Konusu: “Geleceği Gören Dürbünün Olsa”
Yarışmanın Uygulama Alanı: Tüm özel ve resmi İlkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri
Yarışmanın uygulanma süresi:24 Mart– 5 Haziran
Yarışma Takvimi
Şartnamenin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine Duyurulması
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Şartnameyi Duyurması
17-20 Mart 2014
Okulları temsil eden resimlerin Özel Nesibe Aydın Okulları’na gönderilmesi
13-23 Mayıs 2014
Ön elemeyi geçerek ödül alan eserlerin duyurulması
30 Mayıs 2014
Resimlerin sergilenmesi ve ödül töreni
5 Haziran 2014
20 Mart-4 Nisan 2014
Yarışma ile ilgili görev, sorumluluklar ve sınırlılıklar:
A- Okul Yönetimi



Yarışma süresi içerisinde yarışma ile ilgili tarih ve işleyişi veli, öğretmen ve öğrencilere
zamanında duyurmak ve yönlendirici olmak.
Çıkabilecek sorunların çözümü için ilçe yarışma koordinatörü ile iletişim kurmak.
Yarışma sonucunda katılım gösteren tüm öğrenci ve öğretmenlerin sergiyi gezmeleri ve
katılımları sağlamak.
B-Öğretmen ve öğrenciler


Yarışamaya gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve üretilmemiş
olmalıdır.
Katılım bilgileri yarışma resminin arkasında mutlaka yazılmalıdır. Etiket örneği ektedir.
Yarışmaya Katılım Şartları:










Türkiye geneli tüm özel ve resmi ilkokullarının 1.2.3.4. sınıf öğrencileri yarışmaya
katılabilirler.
Eserler 23 Mayıs 2014 Cuma günü saat 17:00 mesai bitimine kadar okulumuzun Görsel
sanatlar zümresine teslim edilmiş olacaktır.
Katılımcılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış istedikleri kadar eser ile
katılabilirler.
35X50 ebat resim kâğıdı, Bristol, canson kağıtlar kullanılacaktır.
Teknik ; Pastel boya, kuru boya, keçeli kalem boya kullanılacaktır.
Resimler paspartusuz ve çerçevesiz olacaktır. Resimlerin ön yüzünde hiçbir yazı ve ibare
olmayacaktır. Arkasına katılım bilgilerinin yer alacağı bir etiket yapıştırılacaktır.
Sergilenmeye değer görülen eserler ve derece alanlar sergilenecektir. Resimler iade
edilmeyecektir. Eser sahibi yarışmaya katılarak telif hakkını Nesibe Aydın Okullarına
devrettiğini kabul ve beyan etmiştir.
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş
sayılacaktır.
Yarışma ile ilgili tüm konular irtibat ve numaraları http://www.nesibeaydin.k12.tr/web/
sayfasından takip edilebilir.
Yarışma jürisi gerekli gördüğü taktirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir.
Ödüller :
1.lik Diz üstü bilgisayar + Plaket + Stabilo resim malzemeleri
2.lik Tablet bilgisayar+Plaket+ Stabilo Resim malzemeleri
3.lük Dijital Fotoğraf Makinası +MP 3 müzik çalar + Plaket+ Stabilo Resim malzemeleri
İlk 10’a girenlere Stabilo Resim malzemeleri + Madalya
Ödüller ve Sponsorluk:
Etkinliği Yürüten ve katkılar: Nesibe Aydın Okulları
Sponsor: Stabilo ve Özel Nesibe Aydın Okulları
Sergilenme
Yarışma eserleri 05 Haziran 2014 Cuma günü saat 14:00’ de Özel Nesibe Aydın Okulları Konferans
Salonunda ödül töreni eşliğinde sergilenecektir. Sergi 30 Mayıs- 6 Haziran tarihleri arasında
gezilebilecektir.
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunana eserlerin Özel Nesibe Aydın Okulları tarafından kataloğu
hazırlanacaktır.
Ödül alan ve il dışından gelecek olan katılımcının ve bir refakatçisinin konaklama masrafları bir gün
süreyle karşılanacaktır.
Resimlerin Değerlendirilmesi
Seçici kurul aşağıda yazılı başlıkları ölçüt alarak resimleri değerlendirecektir. Resimler öncelikle
numaralandırılacak sonra kurul üyeleri tarafından puanlama sistemi ile oylanacaktır.




Resmin özgünlüğü
Sanatsal düzenleme ilkeleri ve elemanlarının kullanımı
Yaratıcılık
Konunun mesajı
SEÇİCİ KURUL BAŞKANI
Prof . Hülya İz BÖLÜKOĞLU / TOBB ETÜ. GSTMF.GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜM BAŞKANI
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Yrd.Doç.Dr. Güzin Altan AYRANCIOĞLU/ GÜ. GEF. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜM BŞK. YRD.
Yrd. Doç.Dr. Bünyamin BALAMİR / TOBB ETÜ. GSTMF. GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ YARI
ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYESİ- RESSAM
Süleyman DÜNDAR/ NESİBE AYDIN SANAT AKADEMİSİ MÜDÜRÜ
Kamuran MİYANYEDİ / NESİBE AYDIN OKULLARI GÖRSEL SANATLAR ZÜMRE BAŞKANI
İletişim Bilgileri ve Eser teslim adresi:
Özel Nesibe Aydın Okulları . Haymana Yolu 5. Km. Karşıyaka Mahallesi 577. Sokak No:1, Gölbaşı
Ankara
Tel: 0 312 498 25 25 Fax: 0 312 498 24 46
Yarışma hakkında bilgi için;
Kamuran Miyanyedi -Özel Nesibe Aydın Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı
Tel: 0532 595 16 97
Katılım bilgileri
Öğrencinin adı soyadı
Yaşı
Sınıfı – numarası
Yarışma konusu
Okul adı
Okul adresi ve telefonu
Bağlı bulunduğu il-ilçe adı
Download

GELECEĞİ GÖREN DÜRBÜNÜN OLSA